HR-аналітика — важливий та потужний інструмент управління компанією. Весь світ активно використовує стратегічний HR для покращення показників ефективності та виведення фірми на якісно новий рівень. На жаль, у нашій країні поки що не всі керівники користуються всіма потужностями HR-аналітики. Тим часом ключові показники (метрики) дають можливість не тільки контролювати ситуацію в компанії, але й своєчасно діяти для розвитку підприємства та запобігання кризовим ситуаціям.

HR метрики — це ключовий показник для керівника

Метрики HR також називають показниками ресурсів персоналу. Назва походить з англійської мови: Human Resource metrics. Одразу зрозуміло, що методика призначена для вимірювання показників ефективності праці на підприємстві. Розуміння використання метрик та вміння аналізувати отриману інформацію допомагає грамотно розподілити навантаження, сформувати систему економічного використання ресурсів, досягти максимальної віддачі та мінімізації витрат.

Усього нараховується понад 70 різноманітних метрик, які HR-спеціалісти використовують для аналітики ефективності методів залучення, утримання та розвитку персоналу.

Усі можна розділити на три головних категорії:

 1. Ефективність організації процесів. Метрики призначені для оцінки стратегії найму та масштаби плинності персоналу. Допомагають визначити причини звільнень, витрати на пошук робітників та процент нестачі кадрів.
 2. Кадрові операції. Для розуміння ефективності HR-стратегії.
 3. Оптимізація. Метрики призначені для внесення змін у процес управління з метою покращення діяльності підприємства.

Для чого потрібні HR метрики

Кожна компанія витрачає немало коштів на пошук спеціалістів. Окрім того, нового робітника потрібно ознайомити з особливостями виконання службових обов'язків. А це додаткові витрати на зарплатню куратора.

Звільнення гарного робітника — це зайві збитки для фірми на пошук та навчання нового спеціаліста. Також можливий спад продуктивності праці на ділянці, яка залишилась без досвідченого працівника. Тому для кожного HR менеджера важливо не тільки залучити до роботи кваліфікованого спеціаліста, але й зацікавити його працювати якомога довше.

HR метрика — це інструмент, який допомагає проаналізувати тактику та стратегію управління, знайти слабкі сторони та розробити максимально ефективну систему. Це дає змогу робити довгострокові прогнози з плинності кадрів, використовувати корисні методики покращення та оптимізації процесів. Завдяки цьому менеджер з персоналу може сформувати міцний колектив, позбавитися витрат на пошук нових робітників, зробити діяльність компанії більш ефективною та прибутковою.

Метрики в рекрутингу

Підбір персоналу — процес, що вимагає постійних фінансових витрат. Оптимізуючи цю галузь, компанія заощаджує кошти та забезпечує продуктивну діяльність підприємства. Метрики HR дають змогу оцінити ефективність кожного етапу рекрутингу, знайти та усунути витратні місця.

До метрик рекрутингу належать такі показники:

 • загальна чисельність робітників;
 • час, витрачений на пошук працівника;
 • втрачені вигоди;
 • відсоток прийняття пропозиції;
 • вартість найму;
 • плинність серед нових робітників.

Вартість найму робітника

Це важливий показник ефективності діяльності HR рекрутера. Завдяки йому керівництво може побачити найбільш витратні дії HR відділу та оцінити їхню доцільність. Результати розрахунків демонструють:

 • загальний об'єм витрат на пошук робітників;
 • джерела, з яких надходять найкращі кандидати;
 • доцільність розміщення оголошень в окремих джерелах.

У багатьох компаніях застосовують складні формули для розрахунку вартості найму. Але для отримання цільової інформації достатньо врахувати зовнішні та внутрішні витрати відділу рекрутингу:

 • вартість роботи (заробітну плату) усіх працівників, зайнятих у пошуку;
 • бонусні та преміальні виплати за рекомендації;
 • вартість послуг кадрових агентств (якщо застосовується стороння база даних);
 • витрати на придбання та обслуговування програм для рекрутерів;
 • сплата за розміщення оголошень на різноманітних онлайн та офлайн-ресурсах;
 • вартість рекламних оголошень.

Втрачені вигоди через відкриті вакансії

Якщо з посади звільняється робітник, компанія зазнає збитків. Повноцінна праця на цій ділянці неможлива, знижується продуктивність та результативність. Як наслідок зменшується і прибуток фірми. Особливо якщо йдеться про ключових працівників. За повільного найняття збитки компанії тривають, доки вакансія залишається відкритою. Показник втрачених вигод демонструє цінність відділу рекрутингу.

Відсоток прийняття пропозиції

Цей показник демонструє, скільки кандидатів, котрі відповідають вимогам компанії, прийняли пропозицію про співпрацю. Дає змогу виявити відсоток відмов, проаналізувати причини. Завдяки цій метриці можливо розробити стратегію утримання кандидатів. Іншими словами визначити причини відмов та усунути їх.

HR аналітика навчання працівників

Основні HR метрики показують витрати на навчання нових працівників та розвиток наявних. Разом із показниками ефективності кожного співробітника дають можливість проаналізувати доцільність дорогих систем навчання для окремих посад. Наприклад, з'ясувавши, що KPI вакансії нижче, ніж витрати на навчання, можна відмовитись від залучення сторонніх навчальних засобів. Ефективніше розробити внутрішнє навчання, яке обійдеться набагато дешевше, або впровадити нові системи, які підвищують показники KPI.

До метрик освіти належать:

 • суми витрат на освітні програми кожного працівника;
 • відсоток робітників, які завершили навчання;
 • час, витрачений на освіту;
 • ефективність.

Метрики залученості

Заходи для підвищення залученості співробітників дають нагоду запобігти плинності кадрів. Як результат, компанія заощаджує кошти на пошук та навчання нових працівників. Для виміру залученості використовують:

 • лояльність;
 • відсоток звільнень за власним бажанням;
 • загальна плинність кадрів;
 • швидкість плинності;
 • рівень утримання.

KPI вакансії

Цю метрику важко виміряти. Для кожної посади треба застосовувати окрему формулу та враховувати коефіцієнт відсутності. Загалом цей показник дає змогу визначити, наскільки працівник на окремій посаді впливає на зростання прибутку компанії та її розвиток загалом.

HR метрики: формули розрахунків

Кожна метрика — це дані, які можна зобразити в цифровому еквіваленті. Завдяки формулам керівник має точну інформацію і спроможний ухвалювати рішення, спираючись на доведені факти, а не окремі суб'єктивні оцінки.

Назва метрики

Формула розрахунку

Час, витрачений на пошук

Проміжок часу між відкриттям вакансії та найняттям робітника

Втрачені вигоди

Середній прибуток фірми від працівника на посаді за зміну розділити на час, витрачений на пошук

Відсоток згоди

Число запрошень, розділене на число отриманих згод

Вартість найму

Сума загальних внутрішніх та зовнішніх витрат на пошук за визначений час, розділена на число прийнятих працівників за той же час

Плинність нових кадрів

Кількість працівників, які звільнилися за власним бажанням в перший рік роботи

Витрати на освіту працівника

Вартість освітніх матеріалів, розділена на кількість працівників

Відсоток робітників, що завершили навчання

Кількість співробітників, що закінчили навчання, розділити на загальну кількість робітників та помножити на 100 для отримання відсотків

Ефективність навчання

Визначається за допомогою різноманітних тестів, що виявляють, чи використовує працівник отримані навички

Залученість співробітників

Кількість працівників, які згодні рекомендувати компанію своїм знайомим

Відсоток звільнень за власним бажанням

Кількість заяв на звільнення розділити на загальне число працівників та помножити на 100

Загальна плинність

Кількість усіх звільнень, розділена на кількість працівників

Швидкість плинності

Порівняння загальної плинності в різні періоди

Рівень утримання

Кількість утриманих працівників розділити на кількість заяв про звільнення за власним бажанням та помножити на 100

Для керівництва компанії показники метрик — це головний інструмент управління, який потрібно використовувати. Без цього оцінити ефективність діяльності фірмі та HR спеціалістів неможливо. А це може призвести до зниження продуктивності праці.

Не менш важливо встановити для HR manager область даних, які обов'язково потрібно відстежувати. Кожна компанія визначає набір корисних HR-метрик індивідуально. Таким чином співробітники не виконують зайві розрахунки.

Тебе також можуть зацікавіти