Розпоряджатися фізичними речами дуже просто. Так само як і захищати їх від використання сторонніми особами. З інтелектуальною власністю ситуація не така втішна. Розуміючи, що закон захищає таку власність, далеко не всі знають, як він працює. Особливо це стосується головних правил реєстрації та захисту інтелектуальних прав.

Інтелектуальна власність: що це простими словами

Згідно з законодавством інтелектуальна власність — це закріплене на певний час виняткове право використання продуктів інтелектуальної діяльності. Іншими словами, це нематеріальні активи, яких не існує у вигляді фізичних речей.
Завдяки нематеріальній структурі інтелектуальна власність легко опиняється у чужих руках та часто використовується без дозволу автора. Законодавство захищає такий продукт завдяки випуску патентів або торгової марки.
Об'єктом інтелектуальної власності можуть бути абсолютно різні речі. Це сюжети для книг, вірші, картинки для логотипів, інформація для внутрішнього користування на підприємствах, слогани, винаходи, моделі, сорти рослин, нові породи тварин та багато всього іншого. Через це процедура реєстрації авторських об'єктів значно відрізняється, залежно від типу об'єкта, а право інтелектуальної власності встановлюється різними документами.

Закон України про авторське право

Інтелектуальна власність та авторське право отримали захист майже відразу після становлення України як окремої держави. У 1993 році з'явився Закон № 3792-XII, який встановив поняття інтелектуальної власності, порядок її реєстрації та засоби захисту.
Законодавством встановлено, що особисті немайнові права, що оформлені належним чином, належать конкретній особі. Без її дозволу не можна використовувати ці продукти в роботі чи в особистих цілях. За бажанням власника заборона може бути повною або частковою. Наприклад, буває дозволено цитування з посиланням на автора.
За правом інтелектуальної власності автор може заборонити публікації, перекази та покази без сплати встановленої винагороди.
Якщо йдеться про авторське право, охорона діє, доки живий власник та ще 70 років після його смерті. Для творів, що видані в співавторстві, захист діє ще 70 років після смерті останнього власника. Якщо результати творчої діяльності оприлюднені анонімно або після смерті автора, то охорона діятиме 70 років після публікації.
Інтелектуальна власність компаній також може отримати державний захист. В Україні діє охорона прав на знаки для товарів та послуг. Це означає, що розробки, які були зроблені задля просування торговельної марки чи окремого продукту на ринку, не можуть використовуватися іншими організаціями та фірмами. Логотипи, малюнки, кольорові композиції та все те, що допомагає покупцям відразу впізнати улюблені товари, за встановлених прав власності будуть захищені від піратських або неправомірних дій.
Окремо варто зупинитися на об'єктах промислової власності. Таким чином захищають нові розробки, комп'ютерні програми, ноу-хау, промислові зразки, товарні знаки та іншу власність підприємства.

Види інтелектуальної власності

Поняття інтелектуальної власності містить безліч різноманітних сфер нематеріального майна. Тому обійтися єдиним терміном не вдається. Щоб розмежувати різні сфери, було виділено декілька видів інтелектуальної власності:

 • авторські права;
 • патенти;
 • товарні знаки;
 • промислові зразки;
 • географічні назви;
 • комерційні таємниці.

Авторські права — це поняття в юриспруденції, яке захищає літературні та художні твори. До нього входить великий спектр різноманітних видів творчості:

 • музичні композиції;
 • книжки;
 • фільми;
 • картини;
 • скульптури;
 • пісні;
 • бази даних;
 • комп’ютерні програми;
 • рекламні матеріали;
 • креслення;
 • карти.

Оскільки до цієї групи належить багато напрямків діяльності та деякі з них не можна однозначно віднести до творчої діяльності, частину інтелектуальної власності виділили у суміжні права. Це музичні твори, фонограми, ефірне мовлення.
Патент — це документ, який доводить право автора на будь-який винахід. Він дозволяє власнику вирішувати, коли, як і в яких об'ємах буде використовуватися його розробка чи ідея. Патент надає автору можливість оприлюднити стороннім людям чи широкій публіці технічну інформацію про винахід без ризику його несанкціонованого використання.
Товарні знаки — це зображення, що дозволяють покупцям відрізнити певну продукцію від товарів конкурентів. Товарні знаки використовуються вже декілька століть у вигляді таврування виготовленої продукції.
Промислові зразки — це зображення певної продукції чи виробу. Вони можуть бути об'ємними чи плоскими, мати певну форму або інші унікальні характеристики (кольори, малюнки, лінії), що відрізняють їх від інших.
Географічні назви — це характеристики виробів, що мають прив'язку до певної місцевості, і у такий спосіб надають споживачам інформацію про властивості чи особливості продукції.
Комерційні таємниці — це інформація про внутрішню діяльність підприємства. Вони можуть бути передані іншим фірмам по ліцензії. Самовільне використання таких даних заборонено законодавством.

Об'єкти інтелектуальної власності

Перерахувати усі об'єкти інтелектуальної власності майже нереально. Наука, творчість та інші галузі розвиваються занадто стрімкими темпами. Повний перелік цих об'єктів затверджений Законом № 3792 та статтею 420 Цивільного Кодексу.
Довідка! Основними ознаками, що повинен мати об'єкт для признання його інтелектуальною власністю, є творча складова та об'єктивна форма. Наприклад, ідеї, математичні концепції, процеси та методи діяльності не можуть розглядатися як об'єкти інтелектуальної власності.
Законодавчо об'єкти інтелектуальної власності розділяють на чотири групи:

Вид

Об'єкти

Коментар

Авторське та суміжне право

Літературні твори, книги, брошури, статті, що мають науковий, технічний або розважальний характер

Всі об’єкти повинні мати якості, які забезпечують відтворюваність

Не письмові матеріали (промови, лекції, проповіді)

Комп’ютерні програми

Бази даних

Музикальні твори з текстом та без

Хореографічні, театральні та інші постанови

Музикальні кліпи

Вироби художньої творчості

Архітектурні рішення

Фотографії

Вироби декоративно-прикладного мистецтва

Креслення, плани, карти, ескізи

Вільні твори

Фонограми

Ефірні програми

Патентне право

Зображення

Всі об'єкти потребують обов'язкового патентування

Моделі

Промислові зразки

Засоби індивідуалізації товарів та послуг

Фірмові назви

Цінність цих об'єктів не в тому, що вони є результатами інтелектуальної праці, а в тому, що вони пов'язані з конкретним суб'єктом господарчої діяльності

Знаки для товарів та послуг

Торгові марки

Географічні назви

Інші (нетрадиційні) об'єкти

Наукові відкриття

Ці об'єкти не мають спільних ознак та об'єднуються в групу тільки тому, що не можуть бути розподілені по інших категоріях

Компонування мікросхем

Комерційні таємниці

Сорти рослин

Породи тварин

Захист права інтелектуальної власності

Об'єкти права інтелектуальної власності завжди були ціллю для шахраїв різного рівня. Щоб не витрачати роки на створення дійсно корисного та унікального виробу, деякі люди та компанії вдаються до протиправних дій. Вони захоплюють та використовують з метою набуття прибутків або популярності чужі напрацювання.
Законодавство України захищає авторів. Але щоб отримати подібний захист інтелектуальної власності, потрібно мати документальне її підтвердження. Це можуть бути свідоцтва, патенти, ліцензійні договори.
ЗУ про інтелектуальну власність має одразу декілька видів захисту для різних її типів:

Реєстр прав інтелектуальної власності

Щоб зберегти національний потенціал, було розроблено систему перевірки прав інтелектуальної власності під час перетину кордонів. Якщо автор намагається вивезти свої твори в іншу країну, на митниці його чекатиме перевірка через дані реєстру.
Також систему використовують під час перевірки прав власності в середині країни. За необхідності можна самостійно перевірити, чи не є результат інтелектуальної праці вже чиєюсь власністю.
Для перевірки підходять такі ресурси:

Державна реєстрація авторського права

Питаннями реєстрації авторського права в Україні займається Укрпатент. Власник повинен звернутися до організації самостійно або через законних представників. Процедура реєстрації доступна для фізичних та юридичних осіб.
Для подачі заявки потрібно надати встановлений законом набір документів:

 • письмовий запит з підписом автора;
 • об'єкт інтелектуальної власності на паперовому або цифровому носії;
 • дані автора українською мовою (для фізичних осіб — паспортні дані та місто перебування, для юридичних — повна назва та код ЄДРПОУ);
 • дату закінчення роботи над об'єктом інтелектуальної власності.

Також треба додати квитанції про сплату державного мита.

Порушення прав інтелектуальної власності

В Україні реєстрація прав інтелектуальної власності не є обов'язковою процедурою. Але за їхнього порушення автор має можливість звернутися до суду. Саме там потрібне документальне підтвердження права власності. Це дозволяє швидко пройти процедуру та виграти справу.
Порушника авторських прав за законами України може очікувати штраф від 10 до 200 неоподаткованих мінімальних прибутків. Окрім того, в деяких випадках суд може призначити виправні роботи строком до 2 років і навіть ув'язнення до 6 років. Також усі незаконно використані матеріали конфіскують.

Патентне право

Винаходи та інші технічні рішення захищають за допомогою патентів. Цей документ видається тимчасово. У більшості випадків строк дії патенту складає 20 років. На цей час використовувати напрацювання може лише автор або сторонні люди, які набули його дозвіл. У більшості випадків дозвіл на використання надається на комерційній основі. Іншими словами, потрібно оплачувати ліцензію на використання винаходу.
Також, як і в випадку з авторським правом, власник має пройти процедуру реєстрації, щоб отримати патент. Укрпатент виконує ретельну експертизу, щоб довести, що об'єкт раніше не був запатентований. Після отримання підтвердження права власності автор має щорічно сплачувати державне мито. Якщо встановлена сума не внесена, патент втрачає юридичну силу.
Більш детальну інформацію про дію патенту та строки видачі можна отримати тут.

Торгова марка

Будь-які винаходи, що сприяють просуванню компанії на ринку, також можна захистити законодавчо. Сюди належать зображення, слогани, дизайн пакування товарів, оформлення рекламних матеріалів, знаки, що відрізняють бренд від конкурентів. Торгова марка — це одна з головних цінностей компанії.
Щоб не давати можливість шахраям використовувати власні напрацювання, всі матеріали також можна захистити правом власності. Докладну інструкцію про реєстрацію торгової марки ми надали в окремому матеріалі.