У ході існування будь-яке підприємство може змінювати не тільки методи роботи. Іноді в компанії з'являються чи зникають цілі відділи, посади, змінюються власники, форма господарювання. Сама компанія може перетворитися з самостійної юридичної особи на філію іншого підприємства, іноді навіть повністю припинити своє існування. Здійснити такі зміни буває складніше, ніж відкрити нову компанію, через те, що чіткої процедури реорганізації підприємства, вказаної в єдиному джерелі, не існує. Але водночас необхідно чітко дотримуватися вимог законодавства, що не є легким, бо вони надані в різних законах, статтях, наказах. Ми зібрали всю необхідну інформацію та прописали покрокову процедуру реорганізації.

Що таке реорганізація підприємства?

Не варто вважати, що реорганізація проводиться, коли підприємство зазнає занепаду чи погіршення роботи. Доволі часто її виконують задля збільшення капіталу чи поліпшення продуктивності компанії. Але, попри всі причини, процедура доволі складна.

Визначення поняття «реорганізація підприємства» в українському законодавстві немає. Але водночас у Цивільному кодексі є статті 106 та 104, де зазначено, що термін «реорганізація» можна трактувати як один з видів припинення існування певної юридичної особи, тобто може розглядатися як ліквідація. Є одна важлива умова, що відрізняє ці 2 процедури — умова обов'язкового правонаступництва.
Іншими словами, реорганізація підприємства — це ліквідація однієї юридичної особи з утворенням на її базі іншої. Результатом проведення процедури є створення нової компанії, яка візьме на себе обов'язки попередньої та заразом отримає її активи й права.

Є декілька причин проведення реорганізації, окрім припинення діяльності компанії:

 • масштабування бізнесу та, як наслідок, збільшення керівного складу;
 • виконання фінансової санації;
 • поглинання конкурентів (інших компаній);
 • перехід під юрисдикцію більших компаній (виконується, коли організація не спроможна конкурувати з ними);
 • різне бачення розвитку у співвласників і, як наслідок, поділ однієї компанії на декілька різних;
 • виведення активів законним чином;
 • збільшення капіталу;
 • вихід із кризової ситуації;
 • зменшення податкових витрат.

У яких формах здійснюється реорганізація підприємства?

Види реорганізації відрізняються залежно від першочергових завдань. Можна виділити такі форми проведення процедури:

 1. Злиття (об'єднання, збільшення). Декілька компаній припиняють своє існування, щоб створити одну юридичну особу.
 2. Приєднання. Нова юридична особа не створюється. У процесі реорганізації організація стає частиною компанії, що вже існує.
 3. Розділення. Юридична особа припиняє існування, а на базі її активів створюються інші окремі компанії.
 4. Фракціонування. Юридична особа продовжує існування, з її активів формується один чи декілька підрозділів, що стають окремими підприємствами.
 5. Перетворення. Компанія змінює організаційно-правову форму, власники та розмір не змінюється.

Варто відзначити, що залежно від форми реорганізації змінюється і сама процедура. Загальний процес складається приблизно з тих самих етапів, але в кожному з них є нюанси, притаманні саме конкретній формі реорганізації.

Процедура реорганізації підприємства покроково

 1. Організація зборів учасників або акціонерів. Якщо мова йде не про ТОВ, то до зборів залучається орган керування, що прописаний в статуті.
 2. Рішення про проведення реорганізації. На цьому етапі складається протокол, де затверджують форму реорганізації, назначають спеціальну комісію та строки проведення процедури. Також ухвалюють рішення щодо робітників, графіка роботи та акту, що підтвердить закінчення процесу.
 3. Надання державному реєстратору даних про початок процедури реорганізації. Для цього надають у відповідну структуру протокол проведення засідання. Передати документ потрібно протягом 3-х днів з моменту його підписання. Варто пам'ятати, що в випадках, коли є правонаступник, потрібно отримати його підпис на рішенні.
 4. Повідомлення контролювальних органів та кредиторів про реорганізацію. Це можна зробити шляхом публікацій в місцевих ЗМІ. Також варто вказати, яким чином та в який термін будуть виконуватись зобов'язання юридичної особи, що припиняє існування.
 5. Проведення інвентаризації та оцінка майна.
 6. Знову проведення зборів з метою розподілу активів та розв'язання питань щодо частки корпоративних прав у суб’єктів, які відкриваються та ліквідуються. На цьому ж етапі затверджується роздільний баланс або передавальний акт. Вид документа залежить від форми реорганізації.
 7. Робота з установчими документами. За збереження юридичної особи, яку реорганізують, до документів потрібно внести відповідні зміни. Якщо натомість створюється нова компанія, важливо скласти та затвердити установчі документи.
 8. Припинення взаємовідносин з працівниками та розрахунки із зобов'язань. Актуально для випадків, коли юридична особа припиняє існування.
 9. Надання останньої звітності до Пенсійного фонду, податкової та відділу статистики.
 10. Списання печаток, закриття банківських рахунків та передача документів в архів.
 11. Складання акту передачі чи остаточного балансу.
 12. Надання даних держреєстратору для видалення юридичної особи з державних реєстрів.
 13. Подання документів на створення нової юридичної особи.
 14. Перенесення бухгалтерських залишків на баланс нового підприємства. Для цього використовують акт передачі.

Реорганізація шляхом перетворення

Перетворення підприємства — один з класичних прикладів реорганізації. Суть процедури полягає в зміні організаційно-правової форми господарювання. Підстав для такої процедури може бути чимало. Зазвичай реорганізація пов'язана зі збільшенням учасників, зменшенням публічності або зміною правових стосунків.

Фактично суть підприємства та поточні особливості роботи не змінюються. Навіть право власності не передається іншому господарю. За проведення реорганізації шляхом перетворення зникає одна юридична особа, а на її місці створюється нова. Активи, права та зобов'язання залишаються в компанії, передача стороннім особам не відбувається.

Перетворення АТ в ТОВ

Однією з головних причин подібної реорганізації є змінення правових відносин. Законом передбачено, що компанія, яка перебуває в статусі акціонерного товариства, зобов'язана проводити регулярні збори, враховувати права на акції, випускати та реєструвати нові цінні папери та здавати доволі складну звітність. Це доцільно для великих підприємств, але не дуже зручно для середніх. Тому застосовується процедура перетворення.
Спираючись на роз'яснення Державної комісії по цінних паперах «Відносно перетворення АТ в ТОВ» від 21 травня 2010 року, можна зрозуміти, що АТ має право перетворитися на ТОВ за умови наявності не більше як 10 акціонерів. Товариства, в котрих понад 10 учасників, повинні проходити процедуру реорганізації в ТДВ (товариство з додатковою відповідальністю).

Процедура перетворення мало чим відрізняється від загального процесу реорганізації. Всі етапи залишаються без змін, але треба враховувати декілька нюансів, котрі прописані в ст. 81 Закону про АТ:

 1. Рішення про проведення перетворення та умови процедури розглядаються наглядовою радою товариства, яка влаштовує загальні збори акціонерів.
 2. Ухвалити рішення можна, тільки якщо згоду виявили ¾ учасників (ст. 34 Закону про АТ). Але варто враховувати, що їхня загальна частка не має бути нижче, ніж 50%. Тобто учасники, що з'явилися на збори, мають володіти більш ніж половиною акцій компанії. Тільки тоді є кворум.
 3. На цих зборах, окрім рішення про реорганізацію, також встановлюють подальшу частку акцій. Акціонери можуть домовитися про продаж своїх акцій. Якщо цього не сталося, то вони автоматично стають учасниками ТОВ. Їм виділяється частка, відповідна до кількості акцій.
 4. Після подання документів державному реєстратору та публікації даних про реорганізацію у кредиторів є 20 діб на висунення претензій щодо сплати боргів. Важливо, що процес перетворення не можна завершити до остаточного розрахунку по зобов'язаннях (задоволення всіх претензій).
 5. Юридична особа також зобов'язана піклуватися про публікацію даних про реорганізацію акціонерного товариства в базі Держкомісії по цінних паперах.

Перетворення ПП в ТОВ

Зазвичай перетворення приватного підприємства у Товариство з обмеженою відповідальністю відбувається для отримання удосконаленої форми законодавчого регулювання. У випадку ПП є багато невизначеностей з приводу статусу юридичної особи та чимало суперечливих законодавчих норм щодо ведення діяльності. За зміни організаційно-правової форми на ТОВ вдається позбавитися більшості таких негараздів.
Процедуру перетворення у більшості регулюють статті 104 – 108 Цивільного кодексу. Головні етапи реорганізації зберігаються, але варто зупинитися на деяких нюансах:

 1. Призначення реорганізаційної комісії розглядається на порядку денному.
 2. З моменту призначення до голови комісії переходить керування справами підприємства.
 3. Рішення власників про перетворення ПП у ТОВ складається в письмовій формі, підписується та завіряється нотаріально згідно з ч. 1 ст. 15 Закону 755.
 4. Рішення про реорганізацію краще складати у 2 екземплярах. Держреєстратор приймає та залишає в себе саме оригінал. Наявність другого примірника дозволить не залишити підприємство без важливої документації.
 5. На висування кредиторами вимог відводиться від 2 до 6 місяців.
 6. Умови для кредиторів, склад комісії та дані з документів її учасників можна додати до рішення. Це дозволить зменшити обсяг документів.
 7. Держреєстратор особисто вносить дані в ЄДР та публікує інформацію про припинення діяльності на порталі. Це є вимогою ст. 12 Закону № 755.
 8. Подавати інформацію щодо початку процедури реорганізації в Пенсійний фонд, податкову та відділ статистики не потрібно. Це відбувається автоматично після внесення даних до держреєстру.
 9. Кредиторів потрібно повідомити самостійно.
 10. Передавальний акт можна складати на основі балансу. У документ обов'язково додати інформацію щодо правонаступництва.

Перетворення ПРАТ в ТОВ

Вище ми розглядали нюанси перетворення акціонерного товариства в ТОВ. Головна відмінність ПРАТ від АТ — це кількість акціонерів. В ПРАТ їх має бути не більше як 100. В АТ дозволена більша кількість. Сама процедура реорганізації через перетворення однакова для обох юридичних осіб.

Зразок наказу про реорганізацію шляхом перетворення

Процедура перетворення розпочинається з друку наказу про реорганізацію. У документ вносять не тільки сам факт проведення перетворення, а й всі головні аспекти процедури, саме:

 • хто є правонаступником;
 • кому передаються основні засоби, активи та інші цінності;
 • що стане зі статутним капіталом;
 • хто назначений головою комісії з перетворення;
 • склад комісії з перетворення;
 • порядок проведення інвентаризації та інших етапів реорганізації.
 • Наказ можна створити на основі прийнятих у компанії шаблонів або взяти за зразок державні документи.

Реорганізація шляхом злиття

Злиття підприємств — це процес об'єднання 2-х компаній, таким чином утворюється нова більша компанія. Юридичні особи, що пройшли реорганізацію шляхом злиття, перестають існувати. Дані про них видаляють з реєстрів, натомість утворюється нова юридична особа. Саме ця нова компанія має виконати всі зобов'язання, що мали реорганізовані підприємства, отримує все майно та активи ліквідованих компаній.
За такого формату процедури виникає менш за все питань, бо порядок затверджений листом № 9459 від 28.12.2006 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємства.
Реорганізація підприємства шляхом злиття має декілька нюансів:

 1. Під час злиття утворюється повністю нова юридична особа.
 2. Ухвалити рішення про реорганізацію мають право засновники, а також наглядова рада, президент, правління. За умови, що це вказано в статутних документах.
 3. Засновники компаній, що реорганізуються, будуть додані в склад нового підприємства та отримають частку відповідно до розміру свого вкладу.
 4. Склад комісії, що виконуватиме злиття, призначається засновниками та затверджується держреєстратором. Останній має озвучити рішення протягом 2-х днів після отримання протоколу про початок процедури реорганізації.
 5. Складати передавальний акт можна тільки через 2 місяці після публікації даних про злиття.
 6. До передавального акту вносять інформацію про все майно, активи та борги компанії, що ліквідується. Підписати документ має особа, яку призначають на зборах засновників компанії правонаступника.
 7. Статутний капітал та майно, що до нього належить, передаються новій юридичній особі та мають бути внесені у її статутний фонд.
 8. Майно, що не входить до статутного капіталу, переноситься на баланс нового підприємства.
 9. Дебіторів потрібно повідомити про передачу активів нової юридичної особи.
 10. З кредиторами потрібно домовитись про передачу боргів іншій компанії та отримати їхню письмову згоду. Податкова заборгованість автоматично переходить до правонаступника.

Реорганізація шляхом приєднання

Реорганізація підприємства шляхом приєднання — це процес, під час якого об'єднуються активи 2-х компаній. Під час цього одна юридична особа припиняє існування, а інша продовжує працювати. Усе майно, грошові та негрошові активи переходять до компанії правонаступника, яка відповідає по зобов'язаннях реорганізованого підприємства. Приєднання підприємств відбувається за тим же принципом, що й злиття компаній. Єдиною відмінністю є кінцевий етап. За приєднання оформляти нову юридичну особу не потрібно.

Передавальний акт

У передавальному акті потрібно вказати, що все майно переходить у власність юридичної особи, до якої приєднується компанія. Туди ж вносяться відомості про дебіторську та кредиторську заборгованості. Готовий документ підписують спочатку засновники компанії, що приєднується. З боку правонаступника достатньо підпису уповноваженої особи.

Реорганізація підприємства шляхом поділу

Реорганізація шляхом поділу передбачає, що замість основного підприємства з'являються декілька окремих юридичних осіб. Активи, майно та статутний капітал розподіляються відповідно до частки кожного засновника. Так само як і зобов'язання по сплаті податкових та інших боргів. Таким чином підприємство-«донор» припиняє своє існування, а на його основі з'являються нові юридичні особи. У кожної з них може бути окремий власник або власники.

Така процедура, як поділ підприємства, зручна для розділення засновників, бо дозволяє кожному з них вести власний бізнес без узгодження з партнерами. Крім того, поділ застосовується для оптимізації системи оподаткування. Невеликі розміри підприємств дозволяють перейти на спрощену систему оподаткування. Також реорганізацію застосовують, коли є ризики для основного підприємства. Завдяки поділу можна вивести з-під удару активи компанії законним способом.

Єдиною важливою відмінністю у процедурі реорганізації є необхідність затвердження розміру часток майна та статутного капіталу, котрі відійдуть кожному новому підприємству.

Реорганізація шляхом виділу

Реорганізація шляхом виділення — це процедура, яка передбачає створення декількох юридичних осіб на базі однієї. На відміну від поділу, підприємство-«донор» продовжує працювати та не виключається з ЄДР. Така процедура стає зручною, коли один з неосновних видів виробництва «переростає» у повноцінний бізнес та потребує окремої уваги, активів та простору. Також виділення застосовують для оптимізації системи оподаткування.

Головним нюансом процедури виділення є сплата податкових боргів, які повністю залишаються на підприємстві, що проходить реорганізацію. Новостворені юридичні особи не отримують зобов'язань від «донора» та можуть почати роботу без ускладнень. Все інше майно розділяється між компаніями згідно з рішенням, прийнятим засновниками.

Після прийняття рішення про реорганізацію власники мають донести цю новину до громадськості. Для цього публікують відповідний звіт у ЗМІ. І лише через 2 місяці після публікації можна подавати документи держреєстратору.

На відміну від процедури злиття та перетворення, головним документом під час виділення є не акт передачі, а розподільчий баланс.

Розподільчий баланс

Розподільчий баланс складається під час реорганізації шляхом поділу або виділення. Створюється документ, коли вийшли терміни висування вимог з боку кредиторів. Складає та підписує його реорганізаційна комісія.

Затвердженої форми такого документа немає. Зазвичай його використовують на основі шаблону документа «Звіт про фінансовий стан», форма №1. Важливо внести інформацію щодо правонаступника, затвердити права та обов'язки кожної новоствореної юридичної особи стосовно кредиторів та дебіторів компанії, що реорганізується.

Задля уникнення в майбутньому проблем з контролювальними органами потрібно додати первинні документи по активах, що передаються. Для кожного рядка має бути розшифровка, де вартість майна вказана сумами в гривнях та копійках. На відміну від звичайного балансу, в розподільчому всі суми ділять на 2 групи (активи, що передаються, та ті, що залишаються у власності підприємства).

Після складання баланс затверджується реорганізаційною комісією. Будь-яка помилка може стати причиною відмови в реєстрації нових юридичних осіб та виключення з держреєстру старого підприємства.

Зразок розподільчого балансу

Переведення працівників

Законом встановлено, що реорганізація підприємства не є підставою для припинення трудового договору. Саме на цьому наполягають в ст. 36 КЗпП України. Зазвичай масового звільнення працівників реорганізація не потребує. Адже підприємство продовжує працювати у зміненому вигляді. Існування припиняє тільки юридична особа. Власнику компанії, що проходить процедуру реорганізації, дозволено провести лише скорочення працівників. Звільнити повністю всіх робітників, як під час ліквідації, не можна.

Часто процес реорганізації потребує переведення працівників на інше підприємство чи посаду. Таку процедуру можна здійснити, тільки отримавши згоду робітника. Окрім того, варто пам'ятати, що за таким працівником потрібно закріпити особливі гарантії:

 • не встановлювати випробувальний термін;
 • зберегти стаж, за котрим нараховується відпустка (тобто надати відпустку у належний час);
 • зберегти соціально-побутові пільги, передбачені колективним договором.

Реорганізація підприємства в більшості випадків — процес тривалий та доволі складний, але за правильного підходу він надає можливість покращити роботу компанії та зробити її більш продуктивною.