В Україні існує екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який розраховується та сплачується з фактичного об’єму викидів забруднювальних речовин у повітря, скидань відходів у водойми та зберігання сміття на території країни. Екоподаток стосується таких видів діяльності, які супроводжуються:

 • викидами шкідливих хімічних сполук в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення;
 • викидами сполук, що забруднюють водойми;
 • розміщення сміття, що не підлягає перероблюванню;
 • продукуванням та зберіганням радіоактивних відходів.

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря вуглекислого газу потрібно сплачувати лише у випадку, коли об’єм забруднення перевищує 500 т протягом року. Щоб уникнути оподаткування, потрібно підтвердити відсутність викидів двоокису вуглецю або надати відповідні обчислення, здійснити проводку. Щодо інших хімічних сполук, що потрапляють в атмосферу в результаті діяльності підприємств подібні ліміти не встановлені.

Екологічний податок за розміщення відходів також має певні винятки та уточнення. Зокрема, від сплати звільняються об'єкти господарювання, що зберігають певні категорії відходів, які підлягають повторній експлуатації в споживчих цілях або можуть бути ефективно утилізовані. Наприклад, метали для перетоплення, паперові вироби, тканини, органіка, яку можна компостувати для отримання натуральних добрив. Важливо: господарство має зберігати ці матеріали на власній території.

У 2024 році змінилась ставка на екоподаток. Про актуарні розрахунки та уточнення, щодо категорій платників поговоримо в цій статті.

Платники екологічного податку: хто вони? 

Відповідно до пункту 204.1 ПК екологічний податок сплачують всі суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території держави. Це охоплює широкий спектр суб’єктів, таких як підприємства, фізичні особи-підприємці (ФОП), зокрема платники ЄП, представництва нерезидентів та бюджетні установи. Коди забруднювальних речовин у повному переліку зазначені в Додатку 7 до Податкової декларації на екологію. Зокрема до них належать:

 • вуглекислий газ (CO2) — 243.4.001;
 • оксиди азоту (NOx) — 243.1.001;
 • сірковий ангідрид (SO2) — 243.1.003;;
 • аміак (NH3) — 243.1.002;
 • хлороводень (HCl) — 243.1.008;
 • сірководень (H2S) — 243.1.019;
 • озон (O₃) – 243.1.016.

Підприємства, які використовують стаціонарні забруднювачі повітря, сплачують екологічний податок: роз’яснення терміну «стаціонарне джерело забруднення» таке: це будь-які підприємства, окремі виробничі цехи, устаткування та установки, які викидають забруднення в атмосферу. Важливо зауважити, що до них належить не тільки об’єкти нерухомості (наприклад, котельні, заводські прилади, зварювальні пристрої, зерносушарки тощо), а й мобільні пристрої. Зокрема, електрогенератори, газозварювальне обладнання, яке працює на паливі та мініелектростанції — це теж «стаціонарні забруднювачі», адже в період експлуатації вони на певний час зберігають просторові координати. Пересувні джерела — це тільки транспортні засоби, які не підлягають оподаткуванню за шкідливі викиди.

Законодавства також звільняє від сплати екоподатку підприємства, що тримають відходи на власних територіях як вторинну сировину. Виняток стосується господарств, які тимчасово розміщують сміття для його подальшого перероблювання. Вони звільняються від оподаткування за умови наявності договору на утилізацію відходів та дотримання строків передачі відходів. Не всі організації, що вивозять сміття, мають відповідну ліцензію, тому потрібно обирати партнерів у цій сфері обережно. Додатково, якщо сміття не буде вивезене протягом календарного року, установі доведеться отримати дозвіл на здійснення комплексу маніпуляції з управління небезпечними відходами. Також винятком є компанії, які зберігають гній для виробництва компосту. Листи ДПС визначають умови, за яких гній не оподатковується як вторинна сировина, якщо він втратив свої властивості та був похоронений.

Звільнені від екоподатку також суб’єкти ядерної енергетики, що мають контракти про повернення іонізуючих джерел опромінення за межі України, а також ті, хто працює з радіоактивними залишками Чорнобильської аварії.

Екологічний податок під час воєнного стану має певні послаблення для населення та підприємців. Зокрема, не підлягають оподаткуванню генератора та обертові перетворювачі енергії в період війни та 30 діб після скасування надзвичайного стану в Україні. Також від сплати коштів у держбюджет звільнені юридичні та фізичні особи-підприємці, чиї потужності виробництва знаходяться на окупованих територіях або ділянках, де ведуться активні бойові дії. Це послаблення триватиме до кінця того року, в якому буде оголошено про закінчення воєнного стану.

Календарний квартал (3 місяці) — це звітний період для екоподатку. Тобто подати декларації до ДПС України потрібно впродовж 40 днів після завершення кварталу. Термін сплати — 10 діб з моменту закінчення терміну подання декларації. Наприклад, за 1 квартал звітність потрібно надати на пізніше 10.05, а внести кошти — до 20.05. 

Розрахунок екоподатку: як обчислювати податок за викиди?

Порядок обчислення екологічного податку такий:

 1. Визначити обсяг викидів вибухонебезпечних, токсичних речовин, радіоактивних матеріалів, хімічних сполук, які потрапляють у навколишнє середовище внаслідок діяльності підприємства.
 2. Оцінити ставку екоподатку, яка застосовується до конкретного виду небезпечних викидів чи скидів, відповідно до законодавства України у 2024 році.
 3. Провести обчислення, використовуючи формулу — обсяг викидів * ставка екоподатку.

Важливо: кожна позиція токсичної речовини, яка входить у перелік Додатка 7, розраховується окремо. Отримані результати потрібно підсумувати та задекларувати.

Однак підприємці не мають єдиної відповіді від чинного законодавства, яким чином розраховувати обсяги викидів. Можна користуватися методичкою Держстату, яка передбачає знання таких даних:

 • перелік забрудників середовища — містить всі речовини, які викидаються або скидаються в атмосферу чи водойми підприємством;
 • коефіцієнт емісії за кожною речовиною — визначає, скільки забруднювальних речовин викидається за одиницю певної діяльності;
 • нижча теплота згоряння палива — енергія, яка вивільняється під час повного згоряння одиниці пального;
 • фактичні витрати палива — кількість використаного пального, яке використовується для визначення обсягу викидів (у тоннах).

З цими даними бухгалтер може правильно розрахувати суму податку за екологію для підприємства. Обчислення слід здійснювати за формулою:

0,000001

(10-6)

*

коефіцієнт емісії СО2 (г/ГДж)

*

фактичні витрати палива за квартал (т)

*

нижча робоча теплота згоряння палива, (МДж/кг)

=

валовий обсяг викиду СО2 (т)

Необхідні дані фінансист може отримати із декількох джерел. Зокрема, із документації, отриманої при реєстрації дозволу на викид забруднювальних речовин в атмосферу. Для оформлення ліцензії проводиться інвентаризація викидів, результати якої фіксуються та використовуються для обчислення. Перелік сполук може відрізнятися залежно від виду спаленого пального. З паспорта обладнання можна взяти коефіцієнт емісії та нижчу робочу теплоту згоряння пального, а фактичні витрати — з накладних про покупки та списання пального.

Однак реєструвати не всі об’єкти зобов’язує Податковий кодекс, екологічний податок складніше рахувати, якщо використовується промислове обладнання. Для розрахунків бухгалтерам доведеться самостійно збирати технічні дані. Якщо потрібна інформація відсутня у паспорті об'єкта, можна скористатися рекомендаціями податківців щодо дизельних генераторів або Поясненням Держстату. Інші необхідні показники для обчислення можна знайти у відповідних відкритих джерелах.

Розберемо обчислення екоподатку на прикладі кількості викидів вуглекислого газу при спалюванні кам’яного вугілля:

 1. Фактичний обсяг викиду = 0,000001 * 93740,0 * 500 * 20,47 = 4 797,15 т.
 2. Екоподаток = 4 797,15 * 30 грн/т = 143 914,5 грн.

Окремо слід зазначити обчислення викиди при спалюванні дизельного пального та бензину. Розрахунок здійснюється за іншою методикою, що використовується для транспортних засобів. Дизпаливо та бензин найчастіше використовується в генераторах, а там працює ДВС. Тому попри належність електрогенераторів до стаціонарних джерел забруднення, використовуються дані пересувних.

Розрахункова формула виглядає таким чином:

0,001

*

фактичний обсяг спожитого палива (т)

*

усереднені питомі викиди забруднювальної речовини та двоокису вуглецю (кг/т)

=

фактичний (валовий) обсяг викиду (т)

Актуальні ставки екологічного податку

Податкова служба з 1 січня 2024 року змінила ставки екоподатку в Україні. Тенденція на поступове щорічне підвищення залишається незмінною. Поки планується продовжувати збільшення сум до кінця 2025 року. Цьогорічні показники складають 90% від тих, що вказані в підпунктах 245.1 та 245.2 Податкового кодексу.

Зокрема, за діоксид вуглецю екологічний податок станом на 2024 рік складає 30 грн за 1 тонну викидів. Актуальні значення для інших речовин, що забруднюють повітря, води та розміщуються на території України можна знайти у відповідних пунктах ПК. Ставки варіюються залежно від граничної допустимої концентрації хімічних сполук у навколишньому середовищі та рівня небезпечності розміщених відходів.

Висновки

Податок на екологію — важливий інструмент для контролю за підприємствами, чия діяльність супроводжується викидами сполук, які шкодять навколишньому середовищу. Законодавство постійно змінюється для удосконалення екооподаткування, зокрема, встановлюючи поетапне підвищення ставок податку згідно зі стандартами Європейського союзу. Фінансистам та бізнесменам важливо слідкувати за актуальними ставками та умовами від ДПС.