На будь-якому підприємстві працівники, виконуючи обов'язки, обмінюються певними документами, отримують доступ до унікальних напрацювань, баз з контактами контрагентів, покупців, постачальників. Але після звільнення вони можуть використати отримані дані на власну користь, наприклад, передати конкуренту. Усе це погано впливає на діяльність підприємства, у багатьох випадках призводячи до втрати прибутків або прямих збитків. Щоб запобігти цьому, законодавством передбачено поняття комерційної таємниці. Керівникам важливо розуміти, як це використовувати для захисту компанії, а робітникам розумітися на нюансах, щоб не порушити законодавство.

Що таке комерційна таємниця?

Комерційна таємниця — це конфіденційна інформація, яка має економічну цінність для підприємства чи організації. Вона може містити широкий спектр даних, таких як технології, методи виробництва, бізнес-плани, фінансову інформацію, клієнтські можливості, інновації, дослідження та розробки, методи маркетингу та продажів, торгові секрети, характеристики продуктів та будь-яка інша інформація, яка має велике значення для бізнесу. Комерційна таємниця охоплює дані особливого характеру, що мають цінність та конфіденційний характер для підприємства або організації.

Основні ознаки комерційних таємниць

 1. Конфіденційність. Інформація має бути зібрана та зберігатися, як таємна, з обмеженим доступом тільки для уповноважених осіб.
 2. Економічна цінність. Дані повинні мати економічну цінність для власника, створюючи йому конкурентні переваги на ринку або можливість отримання прибутку та розвитку бізнесу.
 3. Захищеність. Власник комерційної таємниці повинен здійснювати заходи щодо захисту цієї інформації, включаючи встановлення внутрішньої політичної безпеки, укладання конфіденційних угод зі співробітниками та контрагентами. Також сюди входять інші заходи щодо запобігання несанкціонованому доступу або розкриття даних.

Комерційна таємниця та конфіденційна інформація можуть принести конкурентний зиск. У багатьох країнах існують закони та правила, які регулюють роботу з конфіденційною інформацією. Наприклад, у США існує Закон про захист комерційних таємниць, а в Європейському союзі — Директива про захист таємних даних.

За розголошення комерційної таємниці можуть бути передбачені юридичні санкції. Компанія має право подати позов, винному призначають штрафи. А підприємства, що використали таємну інформацію, можуть втратити репутацію та, як наслідок, довіру партнерів й прибутки.

Комерційна таємниця на підприємстві та конфіденційна інформація: яка різниця?

Комерційні таємниці здатні сильно вплинути на діяльність компанії. Не дарма кажуть: «Хто володіє інформацією, володіє світом». Для кожного підприємця важливо зберегти таємниці бізнесу, які надають йому власні переваги перед конкурентами. Але варто розібратися в тому, що можна вважати комерційною таємницею, а що — конфіденційною інформацією. Це дозволить підібрати максимально ефективні методи захисту таємниці, правильно скласти договір про комерційну таємницю та уникнути проблем із законодавством.

Комерційна таємниця: приклад

До поняття «комерційна таємниця» належить цінна інформація для роботи підприємства. Вона зберігається таким чином, щоб сторонні особи не мали легкого способу її здобути. При цьому вона надає компанії певних переваг перед конкурентами, а її розголошення негативно впливає на діяльність підприємства.

Прикладом комерційної таємниці можуть бути технічні розробки, які створені працівниками підприємства та ще не потрапили у загальний доступ.

Конфіденційна інформація

Зазвичай це дані про фізичних осіб. Вони також мають зберігатися належним чином, щоб запобігти їхньому розповсюдженню. Але за згодою особи, чиї дані зберігаються, їх можна передати третім особам або навіть розповсюдити.

Комерційна таємниця: закон

В Україні поняття комерційної таємниці регулюється постановою Кабінету міністрів №611, а також статтею 505 Цивільного кодексу України. Для правильного зберігання особистих даних (конфіденційної інформації) слід керуватися другою частиною статті 21 Закону про інформацію.

Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю

Далеко не всі види даних можливо віднести до комерційної таємниці. Згідно з Положенням про комерційну таємницю до переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, належать:

 1. Технологічні розробки. Унікальні процеси виробництва, формули, склади продукту, методи збирання, технологічні інновації або винаходи, які забезпечують конкурентні переваги.
 2. Бізнес-плани та стратегії. Детальні плани розвитку компанії, маркетингові розробки, дані про клієнтів, методи ціноутворення та плани розширення ринку.
 3. Клієнтська інформація. Список контрагентів, контактні дані, інформація про замовлення, уподобання, історія купівель або можливі умови співпраці.
 4. Фінансова інформація. Дані про доходи, витрати, процеси фінансового управління, схеми інвестування, договори з постачальниками та клієнтами.
 5. Торгові секрети. Унікальні методи продажу, інформація про постачання, стратегія взаємодії з партнерами чи дистриб'юторами, характеристики продуктів, виробництва чи дизайну.
 6. Дослідження та розробки. Результати аналізу ринку, документація щодо нових проєктів, дані тестування продуктів чи послуг.
 7. Захищена інформація про персонал. Особливості найму, методи навчання, політика компанії щодо працівників, дані про кваліфікацію та професійні навички.

Це лише кілька прикладів. Комерційна таємниця може містити безліч видів інформації, яка є цінною та конфіденційною для бізнесу, розкриття якої може завдати шкоди конкурентоспроможності компанії на ринку.

Згідно із законодавством до комерційної таємниці не можна віднести такі види інформації:

 • дані з установчих документів;
 • реєстраційну інформацію;
 • чисельність та склад робітників;
 • умови праці;
 • охорону праці;
 • дані про травмування на виробництві;
 • інформацію про оплату працівників;
 • відсотки професійної захворюваності;
 • кількість вільних посад;
 • наявність заборгованості по виплаті заробітної плати;
 • випадки порушення законодавства;
 • судові розгляди;
 • проблеми з санітарно-епідемічною обстановкою;
 • рівень пожежної безпеки;
 • фактори, що впливають на безпеку працівників та населення загалом;
 • особи, які мають право виступати від імені компанії, не маючи нотаріальної довіреності;
 • вплив діяльності підприємства на довкілля.

Які є способи захисту комерційної таємниці?

Згідно з українським законодавством комерційна таємниця має бути належним чином захищена. Тобто власники компаній повинні використовувати всі доступні методи для запобігання розповсюдження даних. Задля захисту комерційної таємниці використовують як фізичні методи (сейфи, замки, особливості зберігання паперової інформації), так і програмне забезпечення (захищені системи зберігання електронних даних, паролі, багаторівневі методи доступу тощо). Охорона комерційної таємниці повністю покладена на власника компанії. Саме він має подбати про втілення заходів для запобігання розповсюдження інформації.

Щоб правильно зберегти інформацію та не порушувати комерційну таємницю, слід дотримуватися кількох угод та заходів:

 1. Класифікація інформації. Визначення, які дані можна вважати комерційною таємницею. Це може бути технічна документація, бази клієнтів, фінансова інформація та інші матеріали. Важливо класифікувати все наявне відповідно до рівня конфіденційності, щоб грамотно розподілити доступи.
 2. Встановлені політики конфіденційності. Розробка та впровадження внутрішньої документації. Це визначає, які дані профілю є комерційною таємницею, хто має доступ до цієї інформації, як вона зберігається та які саме заходи безпеки застосовуються для захисту.
 3. Обмеження доступу. Визначення, хто має доступ до конфіденційної інформації та в яких умовах. Обмеження доступу для сторонніх осіб.
 4. Безпечні методи зберігання. Використання захищених платформ та програм для захисту даних. До таких належать шифрування, паролі, керування доступом та системи контролю. Електронні файли та документи мають бути захищені від потрапляння до сторонніх осіб.
 5. Контроль передачі інформації.
 6. Навчання співробітників. Розуміння важливості дотримання правил обробки та захисту конфіденційної інформації набагато зменшує ризики витоку.
 7. Регулярне оновлення політики конфіденційності відповідно до змін у законодавстві або процедур організації.

Яка відповідальність за розголошення комерційної таємниці?

Зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці затверджуються при прийнятті на роботу відповідним договором. Рівень відповідальності встановлений Законом України «Про збереження інформації від неконституційних порушень» та окремими статтями Кримінального кодексу.

Рівень відповідальності встановлюється в судовому порядку залежно від характеру та масштабу порушень. Застосовується адміністративне або навіть кримінальне покарання. Наслідками порушень договору можуть бути:

 1. Штрафи. Закон передбачає накладення грошових покарань на фізичних осіб та підприємства за використання чи розкриття комерційних таємниць. Розмір може сягати від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів.
 2. Адміністративні санкції. У разі порушень правил обробки та захисту комерційних таємниць можуть застосовувати адміністративні покарання або заходи впливу з боку державних органів.
 3. Кримінальна відповідальність. Порушення правил захисту чи навмисне розголошення комерційної таємниці може призвести до покарання терміном до 3 років відповідно до Кримінального кодексу України.

Висновки

З метою розвитку та захисту бізнесу від витоку інформації власники підприємств мають затвердити чіткі механізми захисту комерційних таємниць та конфіденційної інформації. У разі виникнення суперечок з питань комерційної таємниці або їхніх порушень сторона може звернутися до суду для захисту своїх прав та наслідків, відшкодування збитків або застосування інших заходів, передбачених законодавством.