Менеджмент — це необхідний інструмент, який допомагає налагодити та оптимізувати всі процеси, зробити підприємство більш прибутковим, зменшити збитки та розробити стратегії розвитку. Але, на жаль, не всі розуміють значення цього терміну, адже він охоплює дуже велику сферу діяльності. Існують різні види та рівні менеджменту. Тому розібратися в цій практичній дисципліні доволі непросто, але цілком можливо.

Що таке менеджмент?

Менеджмент — це простими словами система керування компанією. Саме це розмите формулювання вводить в оману. Здається, що роздавати доручення всім робітникам і є менеджментом. Тоді чому ж немає росту та розвитку? Такі непорозуміння виникають саме через те, що не пояснюється суть менеджменту, оскільки це поняття багатогранне та масштабне.

З англійської «management» перекладається як керування. Тобто це наука, яка вивчає головні принципи та методи керування компанією та її ресурсами.

Фактично це здатність максимально ефективно керувати працівниками, ухвалювати відповідні рішення, делегувати задачі, мотивувати персонал. Іншими словами, відрегулювати злагоджену та узгоджену роботу всіх відділів та окремих працівників.

Кожен керівник так чи інакше займається менеджментом. Частіше за все це робиться безсистемно, саме тому відсутні помітні результати.

Менеджмент використовувався ще в давні часи. Робилося це інтуїтивно та не завжди ефективно. Тільки на початку 20 сторіччя почалась систематизація накопичених знань. Першим ідею класичного менеджменту запропонував Генрі Файоль.

Суть менеджменту вкладається у відповіді на декілька питань:

 1. Що робити?
 2. Як робити?
 3. Хто буде робити?
 4. Які знадобляться ресурси?
 5. Як контролювати результати?
 6. Як мотивувати виконавців?
 7. Як розробити ефективну систему взаємодії та запобігти виникненню конфліктів?
 8. Як адаптуватися до змін?

Функції менеджменту

Менеджмент — це професія, яка необхідна не тільки в комерційних підприємствах. Без грамотної системи керування неможлива будь-яка господарча діяльність. Це стосується некомерційних проєктів та навіть державного керування.

Лідерство у менеджменті — це статус певної людини в колективі, на яку лягає відповідальність за загальний результат роботи. Саме вона забезпечує виконання головних функцій менеджменту.

До поняття функцій менеджменту належать всі види взаємодії суб'єктів та об'єктів.

Постановка цілей

Загалом існують цілі стратегічні, тактичні та середньострокові.

 • Стратегічні — це довгострокові цілі, які вказують на напрямок розвитку та орієнтують, до чого потрібно прагнути. Вони формуються відповідно до ідеології цінностей та місії підприємства.
 • Тактичними є короткострокові цілі, які направлені на оперативне керування.
 • Середньострокові застосовують вкрай рідко.

Планування

Плани компанії можуть будуватися на підставі вже встановлених цілей. У виняткових випадках вони стають фундаментом для формування цілей компанії. Залежно від моделі менеджменту це може бути гнучке планування або жорстке. У першому випадку планування ґрунтується на системі невизначеності. Для полегшення процесу використовують системи Scrum та Kanban. У другому встановлюються жорсткі виробничі критерії на декілька років, без можливості змін.

Також часто використовують мультиваріативні плани. У такому випадку готують декілька можливих сценаріїв розвитку подій та відповідно можливі реакції на них. Подібне планування виконується на підставі аналітики змін ринку та динаміки розвитку підприємства.

Організація діяльності

Процес починається з формування організаційної структури компанії та завершується організацією всіх робочих процесів. Особливості також залежать від моделі менеджменту, яка використовується на підприємстві. Раніше більш поширеною була практика використовування жорсткої вертикальної структури. Але в останні роки набирає популярності формат невеликих команд, кожна з яких самостійно для себе встановлює регламент та формат роботи. Практика показує, що подібний підхід часто є найефективнішим.

Щодо організації робочих процесів, то керівнику потрібно проаналізувати наявні ресурси компетенції та вміння працівників. Після цього розподілити їх таким чином, щоб максимально швидко та без зайвих витрат досягнути поставлених компанією цілей.

Контроль

Зовнішній контроль на будь-якому підприємстві здійснюється контролюючими органами, наприклад: податкова, санітарно-епідеміологічна, технічна та інші служби. На перший погляд, такі перевірки несуть негативні емоції та порушують роботу компанії, але насправді вони мають і позитивний вплив. Робітники ставляться до власних обов'язків більш відповідально, а керівник отримує оцінку роботи працівників з боку сторонніх осіб.

Існують також внутрішні перевірки, які організовують безпосередньо керівники компанії. Завдяки таким заходам отримуються дані щодо подальших адміністративних рішень. Крім того, метою контролю може стати відстеження руху компанії до встановленої цілі, перевірка збереження матеріальних цінностей, секретної інформації. Також результати перевірок використовують для перерозподілу наявних ресурсів.

Розділяють три ступені контролю:

 1. Попередній. Формування внутрішніх правил та регламентів.
 2. Проміжний. У ході процесів контролюється виконання встановлених правил та норм.
 3. Кінцевий. Після закінчення проєктів оцінка результату.

Під час впровадження контролю треба враховувати два важливих показники:

 1. Витрати на заходи контролю не можуть перевищувати заощадження від проведення. Інакше процедура не має сенсу.
 2. Контроль в оптимальному виконанні може значно мотивувати працівників. Але при тотальному контролі відбувається демотивація.

Впровадження заходів контролю дозволяє відстежити відхилення від запланованої динаміки ще на початкових етапах. Ба більше, завдяки їм можна з'ясувати причини проблем та своєчасно скорегувати наступні дії.

Координація

Це функція, яка забезпечує максимальну узгодженість дій працівників. Таким чином досягають більш ефективної взаємодії та, як наслідок, зводять нанівець накладки та збої в роботі. Задачі виконуються швидше та якісніше, що добре впливає на прибуток та розвиток підприємства. Координація — це процедура, яка розподіляє, що та в якому порядку будуть робити працівники.

Мотивація

Саме ця функція змушує працівників виконувати власні обов'язки максимально якісно та ефективно. Попри загальну впевненість, мотивація не обмежується фінансовими питаннями (заробітною платою та преміями). Що краща в компанії система мотивації, то швидше вона досягає поставлених цілей. Загальна схема мотивації виглядає таким чином:

 • працівник повністю усвідомлює поставлену задачу;
 • ознайомлений з потенційною винагородою за виконання задачі;
 • проаналізував обіцяне з власними потребами та можливостями;
 • взявся за виконання.

Види менеджменту

Менеджмент організацій — це багатогранне поняття, яке охоплює чималу сферу діяльності підприємства. Фактично кожен процес можна покращити завдяки грамотно налаштованій системі менеджменту. Існує декілька видів менеджменту, які застосовуються в різних галузях роботи компанії.

Виробничий

Допомагає контролювати конкурентоспроможність продукції та роботу менеджерів. Також застосовується для уточнення виробничих прогнозів та будування довгострокових цілей.

Цілі та задачі:

 • усунення проблем у роботі та несправностей;
 • загальний контроль системи;
 • оцінка доцільності використання обладнання.

Адміністративний

Адміністративний менеджмент — це сукупність заходів для оптимізації процесів керування всередині колективу. Система допомагає найефективніше розподіляти та використовувати ресурси, якими володіє компанія. Також забезпечує дотримання дисципліни.

Фінансовий

До цього виду належить аналіз прибутків витрат та платоспроможності компанії. Його використовують для оптимізації витрат, зниження ризиків та оцінки перспектив. Допомагає раціонально розподілити фінанси компанії та скласти план дій у разі кризи.

Стратегічний

Має за ціль розробку методів та засобів для досягнення поставлених задач. Наприклад, якщо метою компанії є збільшення прибутків, можуть бути поставлені задачі з розширення асортименту, покращенню якості та збільшенню об'ємів виробництва. Під кожну задачу розписується покрокове рішення з урахуванням довгострокових перспектив.

Інвестиційний

Відповідальні робітники займаються прямим керуванням інвестиціями. Тобто розробляють проєкти для залучення вкладів від спонсорів та отримання грантів. Кошти, що надійшли, розподіляються на виконання задач по розвитку та масштабуванню компанії.

Менеджмент ризиків

Його головна задача — оцінити фактори ризиків та їхній розмір. Спираючись на отримані дані, розробляються стратегії зменшення втрат при виникненні негативної ситуації.

Інформаційний

Охоплює як внутрішнє інформування, так і зв'язки з суспільством. Збирають, структурують та аналізують всі дані щодо діяльності компанії. Потім інформація розподіляється по відповідних відділах. Керівнику надають вже структуровані дані, які швидко показують всі аспекти діяльності.

Екологічний

Його головною задачею є організація роботи підприємства так, щоб звести до мінімуму шкоду екології. Аналізуються питання раціонального використання ресурсів, перероблення відходів та зниження їх об'ємів, збереження довкілля.

Задачі менеджменту на підприємстві

Система менеджменту орієнтована на те, щоб підприємство стало більш життєспроможним та стійким у порівнянні з конкурентами. Головною задачею успішного менеджера є грамотне розподілення наявних ресурсів та отримання максимально можливого результату.

До найважливіших задач менеджменту належать:

 • грамотна організація виробництва товарів чи надання послуг;
 • вивчення попиту та застосування отриманих даних задля поліпшення виробничої стратегії;
 • підбір персоналу, розподілення працівників, постановка задач та контроль за виконанням;
 • розробка та впровадження системи мотивації робітників;
 • розрахунки потреб підприємства щодо залучення ресурсів, пошук джерел для отримання з мінімальними витратами;
 • вивчення та впровадження інноваційних технологій задля оптимізації роботи компанії;
 • розробка внутрішніх правил та регламентів;
 • контроль виконання наявних правил;
 • організація роботи структурних підрозділів та оцінка ефективності кожного з них.

Висновки

Менеджмент — це потужний та ефективний інструмент для бізнесу будь-якого розміру. Щоб вдало використовувати його на підприємстві, керівнику потрібно не тільки вивчити всі нюанси управління, але й розвинути в собі якості менеджера. Таким чином можна прискорити розвиток компанії, знайти методи обходу конкурентів та спокійно пережити будь-які кризові періоди.

Тебе також можуть зацікавіти