Валовий внутрішній продукт, чи ВВП є одним із найпопулярніших економічних термінів. Ми часто чуємо його у новинах та звітах, пов'язаних зі світовою економікою, а також у виступах представників уряду. Проте найчастіше розуміння цього показника виявляється дещо спотвореним. У цій статті ми розглянемо, що таке ВВП, як він розраховується в Україні та чому цей показник є важливим для нашої економіки.

ВВП — це що?

Міністерство економіки визначає ВВП як «сукупну вартість усіх товарів та послуг, створених на економічній території країни за певний проміжок часу з метою їх кінцевого використання». Простими словами, ВВП — це грошова вартість всіх товарів та послуг, вироблених у країні та призначених для продажу.

Розбір власне терміна дає більше розуміння:

  1. Валовий. ВВП не розділяється на частини, з нього не вираховують витрати та собівартість. При обчисленні не списують кошти на амортизацію чи заміну обладнання, зберігання. Навіть призначення продукції не враховується. Вона може бути відправлена на заміну старого обладнання, для подальшого використання чи інвестування. Все одно її вартість буде зарахована до ВВП.
  2. Внутрішній означає, що підприємство, розташоване на українських землях, буде віднесено до ВВП. Навіть якщо його побудували на гроші французів, а власниками є британці. При цьому виробництво, побудоване на українські кошти, але на території США, вже не буде належати до ВВП.
  3. Під словом «продукт» розуміють товари, які виготовлені з метою подальшого продажу. Наприклад, вартість продукції, яка призначена для обміну або виготовлення інших товарів, не враховують у ВВП.

Структура ВВП України за період з 2012 по 2022 рік за кінцевим використанням

 

Рік

ВВП

Споживчі витрати

Відсоток ВВП

Валове нагромадження

Відсоток ВВП

Експорт

Відсоток ВВП

Імпорт

Відсоток ВВП

2012

1408889

1269601

90,1

257335

18,3

717347

50,9

-835394

-59,3

2013

1454931

1350220

92,8

228474

15,7

681899

46,9

-805662

-55,4

2014

1566728

1409772

90

220968

14,1

770121

49,2

-834133

-53,2

2015

1979458

1715636

86,7

303297

15,3

1044541

52,8

-1084016

-54,8

2016

2383182

2018854

84,7

512830

21,5

1174625

49,3

-1323127

-55,5

2017

2982920

2552525

85,6

618914

20,7

1430230

47,9

-1618749

-54,3

2018

3558706

3196756

89,8

667953

18,8

1608890

45,2

-1914893

-53,8

2019

3974564

3785133

95,2

500614

12,6

1636416

41,2

-1947599

-49

2020

4194102

3923203

93,5

315026

7,5

1637399

39

-1681526

-40,1

2021

5459574

4766568

87,3

754369

13,8

2224704

40,7

-2286067

-41,9

2022

5191028

5408161

104,2

654629

12,6

1840563

35,5

-2712325

-52,3

 

Номінальний та реальний ВВП

При вивченні часто згадуються поняття номінального та реального ВВП. Номінальний ВВП є фактичною, не скоригованою, грошовою вартістю товарів та послуг. Тоді як реальний ВВП вже враховує ефект інфляції чи дефляції. Реальний ВВП дозволяє отримати більш точну оцінку зростання чи падіння економіки.

Способи розрахунку ВВП

В Україні валовий внутрішній продукт розраховується за допомогою трьох основних методів: за доходами, витратами та за доданою вартістю.

ВВП за доходами

Розрахунок ґрунтується на сумі всіх доходів економіки. Це зарплати, пенсії, орендна плата, відсотки від депозитів, прибуток підприємств, податки та амортизація (грошова вартість зносу чи старіння активів).

ВВП за витратами

ВВП за витратами визначається сумою всіх витрат економіки України. Це кошти на купівлю товарів та послуг, інвестиції, будівництво, державні витрати та зовнішня торгівля. Зовнішньоторгове сальдо (різниця між експортом та імпортом) також враховується при розрахунку ВВП за витратами.

ВВП за доданою вартістю

ВВП за доданою вартістю визначається сумою всіх доданих цін у кожній ланці економіки. Це вартість виробництва та переробки товарів, а також вартість послуг.

Яка для розрахунку ВВП формула?

Залежно від методу обчислення для розрахунків використовують окрему формулу.

ВВП по витратах розраховується за такою формулою: кінцеве споживання + валове накопичення капіталу + державні витрати. Під валовим накопиченням капіталу мають на увазі витрати на придбання обладнання, виробничих приміщень, запасів та інші інвестиції в розвиток компанії.

ВВП по доходах містить заробітну плату, відрахування на соціальне страхування, податки на виробництво та імпорт, валові прибутки від суб'єктів господарювання, змішані валові прибутки та інші обов'язкові платежі. До ВВП по прибутках не можна додавати неофіційну працю, наприклад, ремонт у власному домі (якщо він виконується самостійно), добровільну допомогу друзям чи знайомим, працю домогосподарок та продукцію, яка виготовлена у тіньовій економіці.

ВВП по доданій вартості розраховується ще простіше. Потрібно скласти вартість всіх товарів та послуг, що призначені для продажу. З отриманої цифри відібрати витрати на придбання сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення продукції.

Розрахунок ВВП України

Розмір ВВП України можна дізнатись на офіційному сайті Держстату України, де публікуються дані за різні періоди. Розрахунок ВВП містить використання даних державних статистичних спостережень, які проводяться самим Держстатом, а також даних інших державних установ, таких як Казначейство, Національний банк України та Пенсійний фонд.

Результати розрахунку ВВП можуть бути оперативною, попередньою, уточненою чи остаточною оцінкою. Оперативна оцінка проводиться на 45 день після закінчення кварталу та є початковим наближенням. У наступні місяці проводяться точніші оцінки, що враховують додаткові дані та коригування.

Додаткова інформація! ВВП України є одним з основних показників економічного розвитку країни. Він впливає на прийняття рішень у сфері макроекономічної політики та може бути індикатором успішності економічних реформ. Номінальний ВВП показує поточну вартість товарів та послуг у поточних цінах, тоді як реальний ВВП враховує інфляцію чи дефляцію. Розрахунок ВВП за доходами, витратами та доданою вартістю надає комплексну інформацію про стан економіки та її структуру.

 

Валовий внутрішній продукт є важливим економічним показником, який показує загальну вартість товарів та послуг, вироблених у країни. Розрахунок ВВП включає використання різних методів та облік різних факторів, таких як доходи, витрати та додану вартість. Результати розрахунку ВВП є важливими для оцінки стану економіки та ухвалення відповідних рішень у сфері економічної політики країни.