Головна мета кожного підприємця — досягти максимальних бізнес-показників. Постійний аналіз та розвиток необхідні для зростання прибутковості та динамічного розвитку компанії. Є безліч показників, якими вимірюють ефективність роботи підприємства. Одним з найголовніших є продуктивність праці, який допомагає ухвалювати зважені та корисні для компанії адміністративні рішення, які сприяють її подальшому розвитку.

Детальніше про продуктивність праці

Що таке продуктивність праці? Це параметр, що показує, яку користь приносить окремий робітник або навіть цілий відділ компанії. Це економічний показник, який можна показати в цифрах та проаналізувати. Так можна впливати та продуктивність, підвищувати її та, як наслідок, і прибутки компанії.
Підрахувати продуктивність не завжди легко. Наприклад, якщо мова йде про токаря, який виготовляє певну кількість деталей за годину, то здається, що все легко. Потрібно просто порівняти показники всіх токарів та орієнтуватися на вищі. Але насправді навіть найвищий показник може не бути оптимальним, тобто його можна та потрібно покращити.
Окрім того, є сфери діяльності, де дуже важко оцінити продуктивність. Наприклад, відділ HR. Якщо менеджер закрив три вакансії, можна говорити про його продуктивність. Але чи можна передбачити, скільки будуть працювати нові робітники? Бо з їхнім звільненням зміниться і продуктивність HR-менеджера.
Тому щоб розрахувати продуктивність праці, треба враховувати чимало різних показників та нюансів.

Для чого потрібні показники продуктивності праці

Кожне підприємство має виконувати певний об'єм задач, щоб отримувати достатньо коштів на розвиток. Водночас головною метою є максимальний прибуток за зменшення витрат до мінімуму.
Робітник чи відділ — це окремі статті витрат, тож оцінка продуктивності дозволяє зрозуміти, наскільки справедливі витрати на утримання фахівця. Або з'ясувати, що причиною спаду ефективності є не робота спеціалістів, а зовнішні фактори (застаріле обладнання, незадовільні умови на виробництві, необґрунтована цінова політика).
Провівши аналіз, можна зрозуміти, хто з робітників дійсно виконує необхідні задачі та повністю виправдовує витрати, а хто є джерелом необґрунтованих виплат. Інакше кажучи, розрахунок дозволяє виявити слабкі місця та прибрати неефективні методи праці.
Розрахунок продуктивності праці дає змогу:

 • оптимізувати бізнес-процеси;
 • позбавитися неефективних робітників;
 • скоротити витрати на заробітну плату;
 • покращити роботу підрозділів;
 • зменшити час на виконання поставлених задач.

Методи вимірювання продуктивності праці

Вимірювання продуктивності праці може мати різні обсяги та наміри, тому й методи розрахунків відрізняються. Зазвичай застосовують три варіанти вимірювання продуктивності:

 1. Фактична. Показує, скільки продукції виготовлено в окремий проміжок виробничого процесу або скільки задач виконав певний робітник.
 2. Готівкова. Розраховує, скільки товарів та послуг може надати компанія з наявними ресурсами та за винятком стримувальних факторів (витрат, простоїв тощо).
 3. Потенційна. Показує, яку кількість продукції чи послуг може надати підприємство, якщо покращити умови, виправити бізнес-процеси або внести інші корективи.

Охоплення розрахунків також відрізняється. Більшість підприємців намагається виміряти продуктивність окремого робітника.Але насправді важливо розуміти показники на різних рівнях:

 1. Індивідуальний. Продуктивність праці окремого робітника. Застосовується для розрахунків по відділу або підприємству загалом.
 2. Громадський. Застосовується для великих компаній. Дозволяє оцінити продуктивність стосовно галузі та економіки країни.

Головні показники продуктивності праці

Індекс продуктивності праці неможливо підрахувати без основних показників — це виробіток та трудомісткість. Цікаво, що заробітна плата не є фактором, що враховується під час визначення продуктивності.

Виробіток: це що за показник

Оцінити об'єм та якість виконаних робітником задач допоможе показник «виробіток». Він допомагає дізнатися, скільки один робітник виготовив товарів, надав послуг або реалізував технологічних рішень.

Виробіток: формула і розшифровка

Формула виробітку — це В = Q/T.
Розшифровується як:
В — виробіток;
Q — кількість товарів чи послуг;
T — витрачений час.

Загалом виробіток — це результат праці, розділений на витрати. У формулі наведені витрати часу. Як наслідок стає зрозуміло, скільки підприємство витрачає грошей на оплату праці за цей час.
Наприклад, слюсар Михайленко виробляє за годину 15 деталей та отримує за цей час 300 грн зарплатні, а слюсар Яковин виробляє 9 деталей за ту саму суму. Стає очевидним, що другий робітник приносить підприємству менше користі за однакових витрат.


Довідка! Результати розрахунку потребують ретельного аналізу, адже більша кількість виготовленої продукції може значно знижувати її якість.


Середній показник виробітку можна з'ясувати, якщо об'єм виготовленої відділом продукції розділити на кількість робітників.

Трудомісткість

Далеко не в кожній галузі можливо виміряти виробіток. Наприклад, якщо мова йде про ремонтні роботи, то розрахунок стає недоцільним. Адже робітник починає виконувати задачу, тільки коли є несправність. Весь інший час він перебуває в очікуванні.
У такому разі набагато інформативнішим буде інший показник. Трудомісткість — це проміжок часу, який витрачено на надання послуги або виконання задачі. Цей показник важливий під час створення стратегічних планів та визначення потенціалу компанії.
Виділяють декілька видів трудомісткості залежно від того, які фактори входять до її складу:

 • технологічна — визначає працю зайнятих у виробництві робітників;
 • обслуговувальна — вимірює трудомісткість працівників, що займаються ремонтом та налагодженням обладнання;
 • виробнича — охоплює працю робітників на виробництві та ремонтників;
 • управлінська — оцінює роботу менеджменту та відділу охорони;
 • загальна — відображає трудомісткість всіх працівників підприємства.

Розраховується трудомісткість за формулою, зворотною розрахунку виробітку.

Тр = T/Q

Тобто для визначення трудомісткості потрібно витрачений час розділити на обсяг виробленої продукції або наданих послуг.

Продуктивність праці: формула

Багато хто ставить питання, як визначити продуктивність праці. Річ у тому, що формула продуктивності праці може видозмінюватись в різних компаніях. Кожне підприємство розробляє власний метод розрахунку, спираючись на нюанси роботи. Загальна формула продуктивності доволі проста.

П = Q/Ч

Літерою Q позначають обсяг виробленої продукції чи послуг, а Ч означає кількість працівників, залучених до виробництва.

В чому вимірюється продуктивність праці

Одиниця виміру залежить від застосовуваного методу розрахунку. Останній підбирається залежно від особливостей діяльності компанії.

Натуральний метод

Підходить для підприємств, що виробляють однотипну продукцію. Важливо, щоб умови праці водночас залишалися незмінними. Розраховується за допомогою показників кількості продукту, виготовленого за певний проміжок часу. Вимірюється в кілограмах, літрах, метрах тощо.

Вартісний метод

Застосовується на підприємствах, що виготовляють різноманітні товари. Ґрунтується на принципі ціноутворення. Вартість товару зіставляється з трудомісткістю. Вимірюється в доларах, гривнях, євро та інших грошових одиницях.

Умовно-натуральний метод

Застосовується для підприємств, що виготовляють неоднорідну, але аналогічну продукцію. Або на виробництвах, де створюється декілька видів однорідних товарів. Під час розрахунків вартість продукції не береться до уваги. Відповідно вимірюється показник в умовно-облікових одиницях за ознакою, яка усереднює властивості товарів.

Трудовий метод

Застосовується, коли потрібно дізнатися ефективність праці робітників. Дозволяє порівняти фактичний показник з встановленими на підприємстві нормативами. Розраховується як співвідношення нормо-годин до фактично відпрацьованого часу. Застосовувати треба дуже обережно і не на кожному виробництві. Показник має занадто велику похибку.

Фактори, що впливають на продуктивність праці

Продуктивність праці далеко не завжди залежить безпосередньо від працівників та їхньої залученості до процесу. Є багато факторів, які здатні знизити показники продуктивності, і робітник не може на них вплинути.
До негативних факторів належать:

 • застарілі технології виробництва;
 • поганий мікроклімат всередині колективу;
 • застаріле обладнання;
 • невідповідна заробітна плата;
 • неефективне керівництво.

Як покращити продуктивність праці

Одна з типових причин низьких показників продуктивності праці — відсутність досвідчених фахівців. Своєю чергою велика кількість некваліфікованих працівників говорить про неефективну роботу відділу рекрутингу. Але навіть за наявності досвідчених фахівців не завжди вдається досягти зростання продуктивності.
Для підвищення показників потрібно дотримуватися цілого комплексу заходів.

 1. Піклуватися про мотивацію. Персонал, що зацікавлений у підвищенні ефективності роботи, працює набагато якісніше та швидше. Дієва система бонусів та заохочень допоможе підвищити рівень зацікавленості.
 2. Оптимізувати відділ логістики. Швидке доставлення матеріалів для виробництва та готової продукції дозволяє значно знизити зайві витрати.
 3. Підвищувати кваліфікацію. Курси, навчальні методики та нові технології дозволяють компанії підвищити рівень конкурентоспроможності.
 4. Автоматизувати виробничі процеси. Застосування машин та роботів потребує значних грошових витрат, але швидко окупається.
 5. Грамотне планування. Плани повинні бути реальними. Постановка задач, які неможливо виконати, знижує рівень мотивації та змушує працівників легковажно ставитися до вимог керівництва.
 6. Покращити умови праці. У процесі виробництва робітники не повинні розв'язувати побутові задачі, адже це відриває від виробничого процесу. Комфортні умови допоможуть позбутися проблеми.
 7. Піклуватися про дотримання трудової дисципліни. Краще позбавити працівників можливості витрачати час на соцмережі та особисті розмови. Це дозволить зосередитися на роботі.
 8. Розробити систему делегування. Завдяки цьому вдасться розвантажити ключових працівників на керівних посадах.

Важливо також забезпечити наявність на виробництві сучасного обладнання, його своєчасну діагностику та ремонт. Це допоможе запобігти простоям через несправності.

Продуктивність праці — це важливий показник, який допомагає оцінити потенціал розвитку компанії. Окрім того, він дозволяє максимально знизити зайві витрати, не обґрунтовані виробничою необхідністю. Вимірюється показник різними методами, але кінцевий результат допоможе знайти слабкі місця на підприємстві та своєчасно усунути їх.