Охорона праці є важливим аспектом будь-якої виробничої системи. З метою забезпечення безпеки та здоров'я робітників в Україні було прийнято Закон України про охорону праці. Цей законодавчий акт встановлює правила та можливості щодо охорони праці та відповідальності за їх порушення. У цій статті ми розкрили основи положення цього закону, охоплюючи такі питання, як: хто підпадає під закон про охорону праці, види відповідальності за порушення законодавства та можливі покарання для працівників та роботодавців.

Що підпадає під норми закону України про охорону праці?

Закон України про охорону праці застосовується до всіх працівників, які виконують професійні обов'язки за відповідну щомісячну винагороду, незалежно від їхнього статусу чи типу зайнятості. Він розповсюджується на робітників всіх типів, таких як:

 • віддалені;
 • робітники, що виконують обов'язки, перебуваючи на території підприємства або офісу;
 • виїзні фахівці;
 • працівники за контрактом;
 • тимчасові робітники;
 • працівники за сумісництвом.

Закон України про охорону праці: короткий зміст

Основне положення закону України про охорону праці в останній редакції можна висловити одним реченням: забезпечити працівникам безпечні та нешкідливі умови праці, доклавши для цього всіх зусиль.

Відповідно до Закону України про охорону праці всі підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови праці для своїх працівників, за яких їхнє життя та здоров'я не піддається ризикам. Власники або відповідні відділи несуть відповідальність за забезпечення безпечних умов праці та впровадження сучасних засобів технічної безпеки. Це містить у собі опрацювання безпеки технологічних процесів, справність машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва. Також сюди входить контроль працездатності стану засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками.

Інструктаж (навчання) працівників з охорони праці

Типове положення про службу охорони праці передбачає обов'язок відділу із проведення інструктажу (навчання) робітників за питаннями протипожежної безпеки та дотримання правил поводження на робочому місці. Це стосується як працівників, які залучені безпосередньо до виробничого процесу, так і тих, що виконують віддалену роботу. Інструктаж може бути реалізований як безпосередньо на робочих місцях фахівцем з охорони праці, так і віддалено за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Обов'язки роботодавця

Стаття 13 Закону України про охорону праці затверджує обов'язки роботодавця щодо здійснення заходів для інформаційного та практичного втілення норм безпеки. Тобто, саме на власника покладаються обов'язки із забезпечення ефективного функціонування системи охорони праці.

До таких обов'язків належать:

 1. Створення відповідного відділу та призначення робітників, які будуть складати інструкції, забезпечувати розв’язання питань та дотримання правил охорони праці.
 2. Розроблення нормативів та договорів, які створюватимуть умови для покращення рівня охорони праці.
 3. Клопотання про здійснення профілактичних заходів відповідно до змін ситуації та обставин на підприємстві.
 4. Застосування інноваційних заходи та технологій, що дозволяють покращити безпеку та інформованість на підприємстві.
 5. Клопотання про підтримання належного технічного стану будівель, техніки та обладнання.
 6. Застосування засобів зі зниження ризиків травмування або негативного впливу на здоров'я робітників.
 7. Організація перевірки відповідності умов праці, у тому числі лабораторні дослідження та обстеження технічного стану.
 8. Встановлення нормативи поведінки на різних ділянках підприємства.
 9. Контроль виконання правил охорони праці робітниками.
 10. Організація інформативних заходів задля поширення пропаганди безпеки праці.
 11. У разі аварійних ситуацій забезпечення наявності на місці рятувальних служб та всіх необхідних для порятунку працівників заходів.

Варто пам'ятати, що роботодавець несе особисту відповідальність за порушення законодавчих норм з охорони праці.

Права працівників на охорону праці

Закон України про охорону праці надає працівникам ряд прав та привілеїв, що стосуються виконання професійних обов'язків. Це включає право відмовитися від здійснення роботи, яка становить небезпеку для життя чи здоров'я робітника, а також право на отримання компенсацій та пільг у разі порушення вимог охорони праці. Крім того, працівники мають право на лікувально-профілактичне харчування, перерви, санітарно-оздоровчі заходи та зменшений робочий день у разі виконання робіт з важливими та шкідливими умовами.

Яка є відповідальність за порушення законодавства про охорону праці?

Передбачено різні види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. Власники або призначені посадовці можуть нести адміністративну, громадянську та кримінальну відповідальність залежно від характеру порушення. Адміністративна відповідальність може містити штрафування чи припинення діяльності підприємства. Громадянська відповідальність зазвичай обмежується відшкодуванням працівникам збитків, які були спричинені внаслідок порушення вимог охорони праці. Кримінальна відповідальність може бути застосована у випадках суворих порушень, які призвели до тяжких тілесних ушкоджень або смерті працівника.

На кого поширюється дія Закону про охорону праці?

Передбачена також відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці. Вони повинні дотримуватися всіх правил та норм, пов'язаних з безпекою та захищеністю праці. Порушення таких вимог може призвести до застосування дисциплінарної відповідальності, такої як догана, звільнення або інші санкції, передбачені умовами трудового або колективного договору.

Закон про працю під час воєнного стану

У разі оголошення воєнного стану у країні діють спеціальні правила та вимоги, які стосуються також охорони праці. Під час воєнного стану Законом передбачені додаткові заходи та обмеження, призвані забезпечити безпеку робітників за таких умов. Роботодавці та робітники повинні дотримуватися цих правил та вимог з метою збереження життя та здоров'я.

В Україні наразі скасовано перевірки підприємств. Спрощена процедура розслідування при встановленні обставин аварійних ситуацій. Також роботодавцю дозволено збільшувати робочий час за необхідністю до 60 годин на тиждень.

Закон України про охорону праці є важливим правовим актом, який регулює можливості та відповідальність у сфері дотримання нормативів. Цей закон застосовується до всіх працівників та роботодавців в Україні. Він встановлює права та обов'язки, які стосуються охорони праці. Власники чи керівники приймають відповідальність за створення безпечних умов праці, а працівники зобов'язані дотримуватися всіх вимог та правил. Порушення норм охорони праці може призвести до різних видів відповідальності, включаючи адміністративну, громадянську та кримінальну. Закон також затверджує особливі зміни на час дії воєнного стану.