Визначити ефективність діяльності підприємства найчастіше буває не легко. Для цього застосовують різноманітні параметри та складні засоби розрахунків. Однак під час планування та аналізу поточної діяльності завжди використовуються головні фінансові показники: виручка, дохід та прибуток. Щоби застосувати їх для отримання важливої інформації та складання фінансових звітів, варто запам’ятати основну послідовність: доходи/виручка/валовий прибуток/операційний прибуток/прибуток до оподаткування/чистий прибуток. Уміння оперувати цими показниками значно полегшує аналітику фінансової діяльності компанії.

Що рахується, як виручка

Під терміном «виручка» розуміють усі фінансові надходження за надання послуг та реалізацію продукції підприємства. Незважаючи на тип надходжень (готівкові або безготівкові) гроші, отримані за виконані роботи або продаж товару, відносять до розділу виручки.

Цей показник є головним для розрахунку фінансових результатів діяльності компанії. Знаючи розмір виручки, не важко розрахувати маржинальність, рентабельність, середній чек та точку беззбитковості. Окрім того, його використовують для складання фінансових та податкових звітів.

Довідка! Виручку також називають товарообігом. Ці поняття не відрізняються за умови, що для визначення виручки застосовується метод нарахування. Іншими словами, вона не містить інших доходів. Але не варто плутати виручку з доходом. Адже останній показник може вміщувати, окрім надходжень за товари та послуги, іще прибутки від реалізації активів фірми.

Під час обчислення виручки не враховуються поточні витрати, які мали місце під час надання послуги або виробництва товарів. Під час обчислення треба мати на увазі, що виручка може бути нульовою або додатною. Від’ємний результат неприпустимий.

Додавши до суми виручки всі інші доходи та віднявши витрати, отримують показники чистого прибутку або збитку, якщо діяльність підприємства була не дуже вдалою.

Виручка від реалізації та гранична виручка: що це

Чиста виручка від реалізації продукції та послуг фірми — це всі надходження за виконані роботи та продані товари за винятком витрат на виробництво або надання послуги. Зазвичай діяльність виробника завершується на етапі доведення товару до споживача. Самостійна реалізація вважається ознакою того, що продукція відповідає суспільному попиту споживачів. Під час обрахування валової виручки враховуються всі грошові кошти, що надійшли на поточні рахунки підприємства за відвантажену продукцію.

Гранична виручка — це додатковий прибуток, отриманий підприємством у разі виробництва зайвої одиниці продукції.

Розрахунок виручки: формула

Розрахувати виручку можливо або методом нарахування, або касовим. У першому випадку до уваги береться сума, на яку фактично відвантажив продукцію виробник. Наприклад, якщо реалізовано товарів на 300 тис. гр., а до каси надійшло тільки 160 тис. грн (залишок товарів був реалізований із відстрочкою платежу), то виручкою буде вважатися саме 300 тис. грн.

Розрахунок касовим методом дає можливість враховувати лише фактичні надходження коштів. Іншими словами, якщо відвантажено товарів на суму 300 тис. грн, а до каси надішло 350 тис. грн (контрагенти розрахувалися за попередні періоди), то виручкою вважаються 350 тис. грн.

Загальна формула розрахунку виручки виглядає так: вартість 1 одиниці товару чи послуги помножена на кількість реалізованої продукції чи виконаних робіт.

Як обчислити дохід

Поняття «дохід» набагато ширше, ніж «виручка». Окрім оплат за основною діяльністю, до нього відносять також будь-які надходження на рахунки підприємства: інвестиції, відшкодування, фінансова допомога, відсотки по депозитах тощо. Усе це враховується під час визначення доходів.

Що таке валовий дохід

У деяких випадках дохід може бути прирівняний до виручки, за умови, що інших надходжень, крім коштів за реалізацію товарів та послуг, не було. Якщо підприємство отримує виплати за оренду приміщень або інші прибутки, дохід буде більший, ніж виручка.

Однак якщо виручка не може бути нижче нуля, то від’ємний валовий дохід — цілком можливе явище. Таке відбувається, якщо підприємство не здатне покрити витрати на виробництво.

Чистий дохід

Чистий дохід підприємства — це кошти, які залишаються в розпорядженні компанії після сплати всіх податків. Для розрахунку потрібно скласти всі надходження компанії за звітний період за винятком сум, які будуть потрібні на сплату:

 • податку на додану вартість;
 • акцизного збору;
 • митного збору.

Чистий дохід: формула для розрахунку

Чистий дохід у балансі зображується на рахунках класу 7 «Доходи та результати діяльності». Винятком є рахунок 76, призначений для страхових виплат. Усі інші рахунки класу 7 необхідні для відображення доходів від різних видів діяльності.

Чистий дохід від реалізації продукції в балансі відображено на рахунку 70 та його субрахунках.

Розраховується показник за такою формулою: ЧД=ВД-ПДВ-ІПП

Розшифровка значень:

 • ЧД — чистий дохід;
 • ВД — валовий дохід;
 • ПДВ — податок на додану вартість;
 • ІПП — інші податкові платежі, які входять до вартості продукції, а також збори, які сплачуються за рахунок доходу.

Чистий дохід від реалізації продукції

Чистий дохід від реалізації продукції в балансі відображено на рахунку 70 та його субрахунках. За кредитом показують зростання доходу, а за дебетом — суми непрямих податків. Щоби розрахувати чистий дохід від реалізації продукції, формула наведена вище.

Чистий дисконтований дохід

Цей параметр також називають чистий приведений дохід. Необхідний інвесторам, аби оцінити загальний прибуток за вкладенням. Демонструє розмір грошових коштів, які очікує отримати інвестор після того, як окупляться інвестиційні витрати.

Щоби розрахувати чистий приведений дохід, потрібно від суми чистого грошового потоку відняти суму інвестиційного капіталу.

Валовий прибуток: що це

Валовий прибуток — це те, що залишається після вирахування витрат підприємства. Не варто плутати його з доходами, бо прибуток може бути не тільки значно нижчим, але й повністю відсутнім.

Валовий прибуток — найбільший показник. Для його обчислення достатньо від доходу відняти собівартість, пов’язану з виробництвом продукції. Але отриманий результат ще не є коштами, якими можливо вільно розпоряджатися.

Як розрахувати прибуток: формула

На підприємстві є багато витрат, і всі потрібно врахувати, щоб отримати чистий прибуток. Окрім собівартості із доходів, віднімають поточні витрати компанії:

 • сплата комунальних послуг;
 • заробітна плата;
 • витрати на зберігання та доставку продукції;
 • ремонтні роботи;
 • знос обладнання.

Після проведення розрахунків отримують операційний прибуток. Це показник того, що у звітний період компанія успішно працювала й досягла своєї головної мети — отримала прибуток.

Далі для отримання показників чистого прибутку, яким підприємство може розпоряджатися за власним вибором, потрібно вирахувати податки.

Щоби вираховувати прибуток до оподаткування, формула не потрібна. Достатньо від операційного прибутку відняти суму інших витрат підприємства та додати інші доходи.

Чистий прибуток можна розрахувати, якщо від прибутку до оподаткування відняти амортизацію та суму податків.

Знаючи чистий прибуток, стає можливим визначити важливі для інвесторів показники EBIT та EBITDA.

Якщо в підприємства немає заборгованості, EBIT буде однаковим із прибутком до оподаткування. Але у випадку наявності зобов’язань для отримання EBIT потрібно до прибутку до оподаткування додати відсотки по кредитах за звітний період.

Наступним етапом є розрахунок EBITDA. За правильних попередніх розрахунків складності не буде. Достатньо до EBIT додати амортизацію.

Податок на прибуток: формула

Будь-яка компанія зобов’язана сплачувати податки. Одним із головних у цьому випадку є податок на прибуток. Якщо розрахунки здійснюються кожен квартал, то оплати треба перераховувати протягом 40 днів. Під час щорічних розрахунків у компанії є 60 днів після початку нового року. Порушення терміну оплати може призвести до впровадження штрафних санкцій.

Щоби встановити, яка сума податку на прибуток, формула також не знадобиться. Розмір виплат залежить від сфери діяльності компанії. Базова ставка для бізнесу становить 18 %. Страховим компаніям нараховується 3 % за умови загального страхування.

Незважаючи на те, що кожна фірма обчислює власні параметри для проведення аналізу діяльності, базові показники, наприклад: виручка, дохід та прибуток, необхідні в будь-якому випадку. Саме на них базується стратегічне планування розвитку компанії. Окрім того, без цих параметрів неможливе складання обов’язкової фінансової документації. Уміння адекватно розраховувати прибуток та відрізняти дохід від виручки є базовою навичкою не тільки для бухгалтера, але і для будь-якого керівника, зацікавленого в розвитку бізнесу.

Тебе також можуть зацікавіти