Фінансовий звіт про прибутки та збитки (P&L) — це один з основних документів, що використовується компаніями для відображення власного стану за певний період часу. Зазвичай це квартал, півріччя або рік. Іноді його також називають «звітом про результати операцій», «звітом про доходи та витрати» або «прибутковим звітом».

Основна мета фінансового звіту P&L полягає в наданні інформації про доходи та витрати підприємства за певний період часу для оцінки його фінансової продуктивності та прибутковості. Основні складові P&L включають такі пункти:

 1. Сума грошей, яку підприємство отримало в результаті своєї діяльності, такої як продаж товарів або послуг, відсотки, дивіденди та інші джерела доходів.
 2. Всі витрати, понесені компанією для здійснення її бізнесу, такі як витрати на заробітну плату, оренду, комунальні послуги, закупівлю матеріалів, податки, рекламу тощо.
 3. Різниця між загальними доходами та витратами. Якщо доходи перевищують витрати, буде зафіксований прибуток. У випадку, якщо витрати перевищують доходи, буде зазначено збиток.
 4. Інформація про оподаткування прибутку, яка може бути додана у звіт, але не завжди.

Фінансовий звіт P&L використовується для оцінки прибутковості та дозволяє керівництву та інвесторам оцінити, наскільки успішно підприємство генерує прибуток зі своєї основної діяльності. Також звіт надає інформацію для аналізу результатів бізнесу та прийняття стратегічних рішень для покращення фінансової продуктивності.

Він є частиною звітності, яка подається органам регулювання, податковим службам, акціонерам та іншим зацікавленим сторонам. Фінансовий звіт P&L є важливим інструментом для оцінки фінансової результативності компанії та прийняття рішень, спрямованих на покращення її фінансового стану.

Як створити звіт про прибутки та збитки?

Для створення фінансового звіту про прибутки та збитки (P&L) необхідно виконати кілька кроків, що включають збір та обробку даних про доходи та витрати організації. Також його називають управлінський баланс. Для створення фінансового звіту P&L потрібно:

 1. Отримати інформацію про доходи. Це охоплює всі прибутки, отримані організацією за звітний період. Продаж товарів чи послуг, відсотки, дивіденди тощо.
 2. Зібрати дані про витрати. Врахуйте усі операційні витрати, такі як заробітна плата, оренда, рахунки на електроенергію, податки, закупівля матеріалів тощо.
 3. Розділити доходи та витрати на категорії. Це допоможе вам краще зрозуміти, звідки приходить дохід та на що витрачаються гроші.
 4. Перевірте, чи всі витрати та доходи враховані. Переконайтеся, що всі фінансові операції відображені у звіті.

Щоб підготувати фінансовий звіт, потрібно створити відповідну таблицю. Додайте розділи доходів та витрат у системі, що використовується на підприємстві. Запишіть дані в таблицю. Вкажіть суми доходів та витрат у відповідних розділах звіту P&L.

Обчисліть загальний прибуток або збиток. Відніміть загальні витрати від загальних доходів для визначення загального прибутку або збитку за зазначений період.

Отримані дані потрібно проаналізувати задля подальшого використання отриманої інформації. Оцініть, як зміни доходів та витрат можуть вплинути на загальний прибуток вашої компанії. Порівняйте з попередніми періодами. Зіставте дані з попередніми звітними періодами для виявлення тенденцій та змін.

Надалі залишається тільки сформулювати фінансовий звіт. Створіть текстовий опис ключових результатів та висновків на основі даних P&L. Перевірте звіт на помилки та переконайтеся, що всі дані представлені повністю та точно.

Фінансовий звіт P&L дозволяє оцінити стан організації за певний період часу та є важливим інструментом для прийняття управлінських рішень. Якщо вам складно самостійно створити такий звіт, зверніться за допомогою до бухгалтера чи фінансового фахівця.

Звіт про прибутки та збитки: приклад

Звіт необхідний для подальшого проведення аналітики. Для того, щоб вона була продуктивною, потрібно дотримуватися головних принципів складання документа та зберегти встановлену структуру.

P&L звіт повинен містити такі дані:

 • виторг — прибуток, який підприємство отримує, реалізувавши власну продукцію;
 • собівартість — витрати на виготовлення та доставку продукції покупцю;
 • валовий прибуток — різниця між виторгом та собівартістю продукції;
 • комерційні витрати — кошти, витрачені на реалізацію продукції;
 • управлінські витрати — гроші для ведення діяльності підприємства;
 • прибуток від продажів (дохід, отриманий від основної діяльності) — розраховується як різниця між валовим прибутком та комерційними витратами;
 • відсотки до отримання — різноманітні надходження за фінансовими інструментами;
 • відсотки до сплати — витрати за фінансовими інструментами;
 • інші прибутки — дохід, що не пов'язаний з основною діяльністю;
 • прибуток до оподаткування;
 • податок на прибуток;
 • чистий прибуток — розраховується шляхом віднімання від прибутку суми податків.

Аналіз звіту відбувається декількома етапами:

 1. Горизонтальний. Відбувається на основі даних за декілька років. Головною задачею є з'ясувати, наскільки змінилися прибутки в порівнянні з минулими періодами.
 2. Вертикальний. Проводиться порівняння окремого елементу з окремою цілою величиною. Суть — у відстеженні загальної структури та отриманні даних про вагомість кожного елемента. Враховуючи те, що звіт формується за принципом від'ємності, потрібно проводити аналітику за нерозподіленим прибутком (з бухгалтерського звіту) або по інших видах доходів. Застосовується, тільки коли отриманий саме прибуток. Для збиткових періодів не має сенсу.
 3. Показники рентабельності. Необхідний для розуміння співвідношення фінансового результату з іншими показниками діяльності підприємства. Частіше за все при розрахунках у чисельник підставляють значення чистого прибутку. Але також можуть використовувати значення прибутку від продажу або інші показники. Усе залежить від того, який показник потрібно проаналізувати. Рентабельність розраховується у відсотках. Аналіз має сенс тільки при прибутковому періоді. Якщо компанія зазнала збитків, під час розрахунків не буде знайдено показники рентабельності.

Висновки

Загалом звіт про збитки та прибутки має на меті надати керівникам докладну інформацію про діяльність підприємства, а також отримати можливість планувати подальші кроки для розвитку компанії або для збереження її позицій на ринку.