Заради успішної роботи підприємства доводиться виконувати чимало різноманітних розрахунків. Завдяки цьому можна дізнатися, як працює компанія, та де є вузькі місця. Точка беззбитковості є одним з найважливіших розрахунків. Розрахунок дозволяє оцінити стійкість компанії, її здатність протистояти змінам ринку та потенціал розвитку.

Для чого потрібно розраховувати точку беззбитковості?

Точка беззбитковості — це момент, коли підприємство перестає потребувати постійних вливань для функціонування, тобто виходить на самоокупність. Отриманий прибуток повністю покриває витрати на виробництво.

Точка беззбитковості розраховується, щоб дізнатися обсяг реалізації у вартісному чи натуральному вигляді, який здатен забезпечити нульовий прибуток. Розрахунок точки беззбитковості не надто складний. Але саме він полегшує розуміння цілого ряду бізнес-процесів. Це важливо як безпосередньо для керівництва компанії, так і для зовнішньої експертизи.

Якщо точка беззбитковості розраховується задля внутрішнього аналізу, вона допомагає:

 • визначити обсяг продажів, при яких утворюється прибуток;
 • з'ясувати оптимальну собівартість продукції при наявних цінах товарів;
 • грамотно та обґрунтовано встановлювати вартість продукції.

Розраховувати точку беззбитковості можна в будь-який час за власним бажанням. Але в трьох ситуаціях виконувати розрахунки обов'язково:

 1. Створення нового бізнесу. Ідей може бути безліч. Наразі кожної хвилини створюється новий стартап. Але далеко не кожен з них розвивається в стабільну та прибуткову компанію. Саме розрахунок точки беззбитковості допоможе зрозуміти, чи варто запускати процес, терміни виходу на самоокупність та прибуток.
 2. Аналіз стійкості компанії, що вже існує. Що швидше підприємство вийшло на беззбитковість, то стабільнішим воно вважається. Також цей показник необхідний для проведення асортиментного аналізу в ситуаціях, коли компанія обмежена у виробничих потужностях або обсягах ринку.
 3. Оцінка плану продажів. Якщо останній складався без належних знань та розрахунків, то навіть при перевиконанні вказаних показників прибутки будуть замалі. Точка беззбитковості допоможе скласти продуманий та реальний план продажів.

Які дані знадобляться для розрахунку точки беззбитковості?

Для того, щоб розрахувати точку беззбитковості, необхідно мати доступ до ключових показників підприємства.

Показник виторгу

Головний показник для розрахунку беззбитковості. Саме його порівнюють з витратами задля розуміння рівня стійкості. Розраховують виручку за різними формулами. Зазвичай на кожному підприємстві методом спроб підбирають оптимально відповідний варіант.

У класичній формулі потрібно помножити ціну реалізації на обсяг продажів, але варіанти можуть змінюватися залежно від специфіки діяльності. Саме класична формула надає інформацію про валовий виторг. Проте в окремі періоди отримані дані можуть бути не коректними. Наприклад, якщо в розрахунковому періоді отримано давню заборгованість. Тоді варто виключити суму надходження з розрахунків.

Сума витрат

Не менш важливий показник для розрахунку точки беззбитковості. Однак слід розуміти, що для розрахунків застосовується не валовий показник, а постійні та змінні витрати.

Змінні витрати — це суми, які варіюються залежно від обсягу реалізації. Іншими словами, вони зростають пропорційно виторгу. Тобто це суми, які витрачаються на закупівлю матеріалів для виробництва, виплату заробітних плат працівникам та податків на прибуток.

Постійні витрати фірми — це суми, що не змінюються залежно від обсягу реалізації. Незалежно від того, скільки вироблено та продано продукції, їхній розмір залишається незмінним. До постійних витрат можна віднести орендну плату, фіксовані зарплати та податки. Формула постійних витрат не застосовується. Достатньо скласти всі суми витрат, які не змінюються.

Маржинальна рентабельність

Розраховується показник доволі просто. Потрібно розділити маржинальний прибуток на суму виторгу.

Вартість одиниці продукції та змінні витрати на кожну одиницю товару

Якщо потрібно розрахувати точку беззбитковості у грошовому еквіваленті, приведених вище показників буде достатньо. Але інколи необхідно дізнатися дані в натуральному вимірюванні. Тоді потрібні додаткові дані.

Середню вартість одиниці продукції можна визначити, якщо розділити загальний виторг на кількість реалізованих одиниць. А змінні витрати на одиницю продукції, відповідно, як результат поділу витрат на кількість проданих товарів.

Точка беззбитковості: формула

Точку беззбитковості можна розраховувати двома способами залежно від того, які саме дані потрібно отримати. Розрахунок в натуральному еквіваленті дозволяє дізнатися, скільки потрібно реалізувати товарів, або надати послуг для того, щоб досягти точки беззбитковості. Якщо розраховувати в грошовому еквіваленті, отримаєте дані про суми, які потрібно отримати за реалізовані товари чи послуги, щоб досягти беззбитковості. Тобто, який має бути виторг.

Приклад розрахунку точки беззбитковості в натуральному еквіваленті

Щоб дізнатися точку беззбитковості у натуральному еквіваленті, потрібно постійні витрати розділити на витрати на виготовлення однієї одиниці продукції. Припустимо, що до постійних щомісячних витрат відносяться:

 • заробітна плата в розмірі 40 000 грн;
 • послуги інтернет-провайдера в розмірі 300 грн;
 • орендна плата в розмірі 60 000 грн.

Разом постійні витрати складають 100 300 грн щомісяця.

Щоб виготовити одну одиницю товару, потрібно витратити 35 грн. З них 20 грн — це сировина, 5 грн — доставлення, 10 грн — пакування. При цьому вартість товару при реалізації складає 50 грн.

Щоб розрахувати точку беззбитковості, потрібно від вартості реалізації відняти вартість виготовлення та розділити постійні витрати на отримане число.

100 300:(50-35) = 6686

Саме цю кількість товарів необхідно реалізовувати щомісяця для досягнення точки беззбитковості.

Приклад розрахунку точки беззбитковості у грошовому еквіваленті

Щоб дізнатися точку беззбитковості у грошовому еквіваленті, потрібно спочатку помножити виторг на постійні витрати. Потім від суми виторгу відняти змінні витрати. І наприкінець розділити перше число на друге.

Візьмемо за приклад постійні витрати з минулого розрахунку, які складають 100 300 грн щомісяця (оренда — 60 000, заробітна плата — 40 000, інтернет — 300). До змінних витрат можна віднести тільки бонуси, що отримує продавець. Їхній розмір складає 5 000 грн. При цьому сума щомісячного виторгу — 90 000 грн.

Таким чином ми маємо провести такі розрахунки:

 1. 90 000*100 300 = 9 027 000 000 грн.
 2. 90 000 – 5000 = 85 000 грн.
 3. 9 027 000 000 : 85 000 = 106 200 грн.

Це і є точка беззбитковості. Коли компанія щомісяця отримуватиме виторг у розмірі 106 200 грн, вона перестане бути збитковою.

Розрахунок точки беззбитковості — це корисний та простий інструмент, який дозволяє дізнатися про ефективність діяльності компанії. Що вище різниця між точкою беззбитковості та реальним виторгом, то більш стабільним є підприємство. Сума виторгу, що перевищує розмір точки беззбитковості, зветься запасом міцності.

Висновки

Розрахунок точки беззбитковості є важливим інструментом у керуванні підприємством, який дозволяє оцінити стійкість компанії, визначити оптимальну вартість продукції та планувати продажі. Цей аналіз корисний як для нових бізнесів, так і для стабільних компаній, і допомагає визначити терміни виходу на самоокупність та прибуток. Точка беззбитковості також сприяє аналізу планів продажів, забезпечуючи реалізованість та прибутковість.