Наразі більш розповсюджене використання рекомендаційних листів. Але для визначення професійних якостей кандидата також потрібна характеристика з місця роботи — це діловий документ, яким роботодавець підтверджує кваліфікацію фахівця. Потрібна характеристика не завжди, проте для працівника відділу кадрів знання особливостей її складання є обов'язковим умінням. Як і кожен документ, характеристика використовується для подання в офіційні інстанції.

Що таке характеристика з місця роботи

Це діловий документ, який надає працівнику роботодавець. В окремих випадках його складає керівник особисто. Набагато частіше обов'язок писати характеристику працівника покладають на уповноважених осіб.

Цей документ об'єктивно зображує як найкращі, так й негативні професійні якості працівника. У цьому є головна відмінність характеристики від рекомендаційного листа. Останній має мету зацікавити потенційного роботодавця до співпраці з кандидатом. Тому й описує найкращі сторони фахівця.

Характеристика працівника описує професійні якості, ділові навички та особистості характеру. Оскільки документ є офіційним, інформація повинна якомога точно відповідати дійсності. В іншому випадку це може бути розглянуто, як надання свідомо хибних даних. Прикладом може служити характеристика до суду під час розгляду справи.

Документ може складатися для внутрішнього використання або для надання у зовнішні установи. Ініціювати оформлення характеристики може як сам працівник, так й сторонні особи. Наприклад, за оформлення різноманітних дозволів, стягнення штрафів та надання заохочень вимагати документ можуть працівники офіційних установ.

Найбільш складною вважається характеристика для суду, адже повинна повністю відповідати вимогам до офіційних паперів. Характеристика з місця роботи при прийнятті на роботу дає змогу трохи відійти від встановлених норм та скласти документ у більш довільній формі.

Коли може знадобитися характеристика з місця роботи

Написання характеристики потрібне не тільки за зміни місця роботи. Більш того, потенційному роботодавцю вона може не знадобитись. Частіше за працевлаштування достатньо подати рекомендаційного листа, але і випадки подання характеристики з останнього місця роботи зовсім не рідкісні.

Також документ може знадобитися у справах, які не пов'язані з працевлаштуванням.

Характеристику можуть запитати:

 • під час переведення в інший відділ або на іншу посаду;
 • призову на військову службу;
 • для подання у суд або інші правоохоронні органи;
 • під час проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • для отримання другої вищої освіти;
 • оформлення візи в інші країни;
 • під час виборчої кампанії будь-якого рівня.

Важливо! Характеристика з місця роботи, яку запитують під час подачі документів до навчального закладу, не має юридичної сили та не може стати причиною відмови у зарахуванні на навчання.

Види характеристик

Незалежно від виду характеристики основні правила складання документу залишаються однаковими. Та навіть інформація, надана на папері, не відрізняється. Але нюанси складання для кожного типу свої. Робітники кадрової служби повинні обов'язково розуміти ці відмінності та використовувати правильні методи написання.

За особливостями використання характеристики розділяють на два види:

 1. Внутрішня. Потреба в ній виникає, коли робітник змінює посаду. Також її складають у разі накладення дисциплінарних стягнень. Оскільки документ використовують тільки всередині компанії, процес перевірки наданих даних дуже простий.
 2. Зовнішня. Потрібна для передачі в кадрові служби інших компаній або для подання в офіційні установи. Найбільш розповсюдженим є запит на характеристику із суду та силових структур.

Як написати характеристику з місця роботи

Суворих вимог до складання характеристики не встановлено. Для різних установ можуть знадобитися абсолютно різні дані. Іншими словами, її припустимо писати в довільній формі, але дотримуватися основних правил складання документації необхідно.

Довідка! В характеристику припустимо вносити різноманітну інформацію, крім особистих висновків та оцінок якостей працівника, що не належать до професійної діяльності.

Документ має складатися з декількох блоків:

 • інформація про підприємство;
 • назва документа;
 • паспортні дані працівника;
 • перелік професійних обов'язків;
 • оцінка якості виконання обов'язків;
 • рівень професіоналізму;
 • особисті якості робітника;
 • оцінка взаємовідносин працівника з колективом;
 • мета складання документу;
 • дата написання та підписи уповноважених осіб.

Варто врахувати й стиль написання, щоб створений документ було легко та зручно читати. Блоки краще оформити окремими абзацами. Таким чином текст буде доступний до ознайомлення, за необхідності можна легко перейти до потрібного розділу.

Написати характеристику можна від руки. Але якщо використовується комп'ютерний текст, треба дотримуватися ще декількох правил:

 1. Використовувати шрифт Times New Roman, який вважається найбільш прийнятним для офіційних документів.
 2. Розмір шрифту — 11–12.
 3. Загальний об'єм не має перевищувати однієї сторінки формату А4.

Реквізити компанії

Зазвичай на кожному підприємстві є спеціальний шаблон бланків для створення документів. У шапці вказують назву компанії, адресу та контактні дані для зв'язку. У деяких випадках додають ще інформацію про керівника.

Дані працівника

Сюди відносять коротку інформацію про посаду робітника, стаж роботи та наявність нагород або стягнень. Звісно, необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові згідно з паспортними даними.

Професійні обов'язки

Посадові інструкції в різних компаніях можуть відрізнятися, а фактичні обов'язки робітника взагалі бувають ширше, ніж вказано в документах. Тому важливо докладно описати, яку саме роботу виконував працівник. Сюди входять також обов'язки, які не стосуються безпосередньо посади працівника, але були на нього покладені.

Оцінка якості виконання

У цьому блоці вказують, наскільки ефективно робітник виконував свої обов'язки, яку користь його дія принесла підприємству або які саме обов'язки не були виконані досконало.

Рівень професіоналізму

За основу для написання можна брати дії працівника, спрямовані на підвищення професіонального рівня. Наприклад, навчання на курсах, підвищення кваліфікації та надбання додаткових навичок. За відсутності даних про навчання зазвичай використовують оцінку безпосереднього керівника.

Особисті якості робітника

Тут припустимо вказати тільки ті якості, котрі безпосередньо впливали на виконання функціональних обов'язків. Особисті звички, політичні погляди, віросповідання та сексуальна орієнтація не повинні зображатися в характеристиці. Більш того, наявність такої інформації може стати приводом для притягнення до відповідальності посадової особи, яка складала документ.

Оцінка взаємовідносин з колективом

Ця інформація важлива для потенційного роботодавця, адже дасть змогу запобігти появи в колективі токсичних відносин та негативного впливу на загальну атмосферу серед працівників. Здатність побудувати здорові відносини з колегами та налагоджувати ефективну взаємодію швидко позначається на результатах діяльності компанії.

Мета складання документу

Обов'язково вказують, для якої установи надається характеристика. Наприклад, на вимогу військового комісаріату чи суду, для переведення на іншу посаду або для надання під час працевлаштування.

Завершальна частина

Містить дату написання, ПІБ упорядника документу, підписи посадових осіб.

Приклад характеристики

Зразок характеристики з місця роботи зазвичай на кожному підприємстві свій. Для економії часу можна розробити шаблон і використовувати його для складання документу.

Нюанси складання документу для різних інстанцій

Незважаючи на те, що загальна форма документу однакова (містить всі встановлені блоки), безпосередньо інформація про працівника може значно відрізнятися залежно від випадків написання. Для різних установ важливі різні дані.

Для працевлаштування

Головну увагу треба звернути на професійні навички, які найбільш важливі для потенційного роботодавця. Ретельно описують рівень підготовки, взаємодію з колегами, відповідальність, дотримання внутрішніх правил компанії та строків виконання задач.

На вимогу силових структур

Документ краще складати на спеціальному бланку. Обов'язково треба поставити підпис керівника підприємства, потрібні печатки та реквізити компанії. Блок з особистими якостями робітника є найбільш важливим.

Для фінансових установ

Зазвичай характеристика потрібна для оформлення кредиту, тому що банківським працівникам важлива інформація про фінансовий стан потенційного клієнта. Серед особистих якостей треба особливо виділити відповідальність. Це допоможе показати робітника з кращого боку.

Військовий комісаріат

Від даних у характеристиці може залежати, чи буде робітник залучений до термінової служби або на навчальні збори. Тому найбільш важливою стає інформація про психічний стан та моральні якості. Також варто зауважити, чи часто робітник користується лікарняними, чи має вимогу у наданні полегшених умов праці.

Що робити, коли працівник не згоден з характеристикою

Інформація в характеристиці може впливати на прийняття важливих рішень в житті працівника. Але він може бути не згоден з наданими даними. Змінити характеристику на прохання неможливо. За наявності суперечливих даних робітник має можливість залишити власні зауваження, які оформлюють окремою заявою та прикріплюють до основного документа.

Коли потрібна довідка з місця роботи

Незважаючи на помилкову думку, довідка з місця роботи не є аналогом характеристики. Цей документ в більшості випадків потрібен для банківських установ. Він підтверджує наявність у клієнта стабільної роботи та заробітної плати.

У довідці вказують, що особа, якій виданий документ, дійсно займає певну посаду в компанії. А додатково прописують рівень заробітку, робочий стаж. Довідка може бути видана підприємством, де робітник працював у минулому або працює до цього часу.

Тебе також можуть зацікавіти