Відповідно до чинного трудового законодавства України роботодавець має право перевести працівника на посаду відмінну від тієї, що була зазначена в договорі. Ця процедура вимагає чіткого оформлення та дотримання процедур.

Наказ про переведення на іншу посаду: основні положення

Переведення на іншу посаду — переміщення робітника в межах одного підприємства або до іншого, при якому змінюється тип робити, яку він виконує. Зокрема кваліфікація, спеціальність, безпосередні задачі тощо.

Важливо: переведення кадрів можливе тільки за їхньою згодою, окрім особливих випадків.

Наказ про переведення — це документ, що видається у письмовій формі за стандартним зразком. Він містить важливі дані:

 • інформацію про працівника (ПІБ, ідентифікаційний номер тощо);
 • назву нової посади чи підрозділу;
 • дату початку дії переведення;
 • підпис керівника чи уповноваженої особи;
 • додаткові уточнення.

Наказ служить підтвердженням зміни трудових відносин.

Мета видання наказу — юридичне оформлення змін відносин. Він засвідчує переведення та є підставою для внесення змін у трудовому договорі, книжці та інших документах. Наказ складає керівник або уповноважена особа. Після підписання він передається працівнику для ознайомлення та завірення власним підписом.

Зразок наказу про переведення на іншу посаду виглядає наступним чином:

Дата: [X]

Номер: [N]

НАКАЗ

Про переведення співробітника компанії на іншу посаду

Відповідно до рішення директора підприємства, з метою оптимізації робочих процесів та відповідно до положень трудового законодавства, наказую:

 1. Перевести працівника [ПІБ] з посади [A] на посаду [B].
 2. Дату початку дії переведення вважати [xx.xx.xxxx].

Керівник підприємства ______

Підпис _____

Переведення на іншу посаду під час воєнного стану

Попри ситуацію в країні, підприємства продовжують працювати, тому питання переведення на іншу посаду у воєнний час зараз вкрай актуальне. Воно можливе без згоди робітника, оскільки він потрапляє під категорію «виняткові обставини». Однак повинні бути виконані певні умови:

 • працівник немає медичних протипоказань для виконання обов’язків на новій роботі;
 • мета переведення — виконання робіт для усунення чи відвернення наслідків обставин, які можуть зашкодити здоров’ю та життю людей;
 • оплата на новій посаді повинна в обсязі не менше, ніж середня зарплатня на попередній.

Рішення має бути обґрунтованим та оформленим відповідно до встановленого порядку.

Переведення за виняткових обставин відбувається таким чином:

 1. Роботодавець фіксує настання виняткових обставин.
 2. Добираються кадри — кількість осіб залежить від масштабу і специфіки надзвичайної ситуації. Важливо перевірити, чи не має працівник обмежень на переведення.
 3. Керівник підрозділу компанії, де відбулись форс-мажорні події, доповідає директорові про характер обставин, надає список осіб для переведення та термін переводу (не більше одного місяця).
 4. Голова компанії видає наказ про тимчасове переведення.
 5. Працівники ознайомлюються з постановою та умовами праці.

Після завершення терміну тимчасового переводу, який зазначений у наказі, робітник має право повернутись на попередню посаду без видання окремого документа.

Також працівник має право перевестись у звичайному порядку, за власної ініціативи чи за пропозицією керівника.

Оформлення переведення відповідно до законодавчих норм

Переведення працівника на іншу посаду, ініційоване керівництвом підприємства, має певний регламент. Процедура відбувається в чотири етапи:

 1. Повідомлення про переведення на іншу посаду — керівник або уповноважена особа має проінформувати працівника в усній чи письмовій формі. Зокрема повинні бути обговорені умови роботи: зміна обов’язків, рівня відповідальності, графіку, розміру заробітної плати тощо.
 2. Якщо пропозиція його влаштовує, працівник надає письмову згоду на зміну посади. На цьому етапі робітник може відмовитись. Керівництво не має права примусово його перевести.
 3. Складається наказ, реєструється відповідно до внутрішніх процедур. Відповідальна особа ознайомлює працівника з цим документом.
 4. Вноситься запис до усіх необхідних облікових документів, зокрема трудової книжки.

Переведення на іншу посаду за заявою працівника проходить аналогічним чином. Однак сторона, що схвалює або відхиляє пропозицію, тепер роботодавець. Якщо він вважає рішення доцільним, видається та реєструється відповідний наказ.

В який строк видавати наказ про переведення?

Оптимальний термін для видання наказу — один робочий день до дати переведення робітника на нову посаду. Пам’ятайте, що роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з новою посадовою/робочою інструкцією. Залежно від специфіки роботи може знадобитись медичне обстеження та/або додатковий інструктаж.

Чи можна видати наказ раніше? Так. Однак краще не робити це раніше, аніж за 7 днів. Причина банальна — працівник може передумати. Якщо після видання наказу, але до дати початку роботи на новій посаді він змінює рішення, роботодавець не може його змусити, тому наказ скасовується.

Чи можна пізніше? Так, але не бажано. Якщо зранку видати наказ, потім швидко ознайомити з усім робітника та в той же день допустити його до праці, то це допустимо. Однак у випадку, коли потрібен медогляд чи додаткова підготовка, можна не встигнути та наробити плутанину в документах.

Переведення на постійне місце роботи: особливості процедури

Якщо співробітника було взято на тимчасову, зокрема декретну роботу, згодом він може перевестись на постійну посаду. Роботодавець розглядає можливість переведення з тимчасової роботи на постійну відповідно до потреб компанії та кваліфікації особи. Ініціатором може бути і співробітник, однак остаточне рішення за керівництвом.

Наказ про переведення з тимчасової посади на постійну може бути виданий на підставі:

 • підвищення кваліфікації співробітника та отримання навичок, необхідних для якісного виконання робочих обов’язків;
 • потреби організації в працівникові на певній посаді;
 • бажання робітника перевестись на постійну посаду.

Наказ про переведення на постійне місце роботи: зразок

НАКАЗ

про переведення з тимчасової посади на постійну

Відповідно до рішення керівництва та за згодою [ПІБ робітника], від [вказати дату], перевести на постійне місце роботи на посаду [X] у [відділ/підрозділ, якщо є].

Відповідальна особа: [Посада та ПІБ керівника, який видає наказ]

Підписи________________________

Як відбувається переведення працівників при реорганізації?

При реорганізації співробітників компанії може бути переведено на іншу посаду або підприємство зі збереженням заробітної плати та соціальних гарантій.

Зразок наказу про переведення працівників при реорганізації виглядає так:

НАКАЗ

про переведення робітників на підставі реорганізації

Згідно з рішенням керівництва [назва компанії] про проведення реорганізації, з метою забезпечення нормального функціонування підприємства та збереження працівників, наказую:

1.Перевести на нові посади:

[ПІБ працівника 1] з посади [X] на посаду [Y].

[ПІБ працівника 2] … 

2.Працівникам забезпечити навчання та підготовку до виконання нових обов'язків.

Виконавці:

Відділ кадрів: [ПІБ відповідальної особи]Наказ набирає чинності з xx.xx.xxxx.

Директор [ПІБ директора] ________________________

Підпис________________________

Процедура переведення на дистанційну роботу

Перевести співробітників на дистанційну роботу можна на підставі оптимізації процесів всередині компанії або для забезпечення їхньої безпеки при виникненні обставин, які загрожують здоров’ю та життю.

Процес починається з узгодження можливості переходу співробітника на віддалений формат роботи та отримання його згоди. Далі потрібно оформити необхідні документи, зокрема наказ про переведення на дистанційну роботу. Якщо є потреба, роботодавець надає необхідну техніку для виконання робочих обов’язків працівника. Для забезпечення ефективності керівництво може встановити механізми контролю діяльності співробітника під час роботи віддалено.

 

Наказ про переведення на дистанційну роботу: зразок

НАКАЗ

Про переведення на віддалену роботу

Відповідно до [зазначити причину] для забезпечення безпеки та здоров'я працівників, НАКАЗУЮ:

 1. Перевести працівника [ПІБ], [посада] на дистанційну роботу з [дата початку переведення] по [дата закінчення] включно.
 2. Працівник зобов'язаний здійснювати свої трудові обов'язки на віддаленому робочому місці відповідно до трудового договору та інструкцій, наданими роботодавцем.
 3. Працівник повинен забезпечити належне збереження та конфіденційність інформації, з якою він працює на віддаленому режимі.

Директор [Підпис] [Прізвище, ім'я]

Висновки

Отже, переведення працівників відбувається з ініціативи робітника чи керівництва. Роботодавець не може змусити співробітника змінити посаду або формат роботи. Виняток — виняткові обставини, які визначені чинним законодавством.