Процедура ліквідації підприємства повинна відбуватися згідно з усіма вимогами законодавства. Тобто підприємство має виконати всі зобов'язання стосовно контрагентів, працівників та контролювальних органів. Загалом процедура майже однакова для всіх юридичних осіб. Тому ми зібрали найважливіші моменти, без яких не можна провести ліквідацію.

Що таке ліквідація підприємства

Припинити діяльність підприємства можна за двома сценаріями:

 • реорганізація;
 • ліквідація.

У першому випадку компанія припиняє існування шляхом передачі права власності іншій юридичній особі. Тобто всі зобов'язання, права та активи переходять до іншого власника.
У випадку ліквідації правонаступництво відсутнє. По закінченню процедури всі права та обов'язки припиняються. Отже, важливо виконати всі етапи процедури задля уникнення судових позовів у майбутньому.

Порядок ліквідації юридичної особи

На жаль, єдиного законодавчого документа, який регулює всю процедуру ліквідації юридичної особи, не існує. Нормативні акти описують правила кожного окремого етапу, що дуже ускладнює процес.
Окрім того, законодавчо передбачено, що процедура ліквідації має бути зазначена в уставних документах. Як правило, без цього зареєструвати підприємство неможливо. У зазначених документах вказують текст нормативних актів. Уточнення та особливості для конкретного підприємства не передбачені.
Визначають 4 причини для початку процедури ліквідації:

 1. Рішення акціонерів. Як привід для припинення діяльності можна вказувати досягнення поставлених цілей або економічну ситуацію.
 2. Чинне законодавство. Зазвичай у випадку, коли на підприємстві не лишилося вкладників або вони не повністю внесли вклади протягом першого року існування. Також приводом для ліквідації може стати зменшення активів. Тобто якщо їхня вартість стала меншою, ніж статутний капітал.
 3. Постанова суду.
 4. Банкрутство. Процедура може бути призначена судом або ініційована власником з метою погашення боргових зобов'язань внаслідок продажу активів.

Ліквідація підприємства покроково

Процедура ліквідації залежить від її причини. Розглянути всі в рамках однієї статті неможливо. Тож ми зосередимося на самоліквідації. Ця причина найбільш розповсюджена.

Крок перший

Процес починається з прийняття відповідного рішення, де все залежить від організаційно-правової форми підприємства. Також від цього залежить і перший документ, що підтверджує початок процедури.

Особливості прийняття рішення згідно з організаційно-правовою формою

Тип підприємства

Особливості рішення

Нюанси процедури прийняття

Хто ухвалює?

Яким документом оформлюється?

Приватне підприємство

Власник

Рішенням

Приймається особисто.

Акціонерне товариство

Акціонери на загальних зборах

Протоколом

Ухвалити рішення мають не менше ¾ акціонерів.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Учасники товариства шляхом загальних зборів

Протоколом

Ухвалити рішення можна простим голосуванням. Однак за умови, що на зборах були присутні учасники, загальна кількість голосів котрих не менше 50%.

Повне товариство

Учасники

Протоколом

Згоду повинні дати всі учасники.

 

Рішення про припинення юридичної особи зразок

Ліквідаційна комісія. Крок другий

Процедура ліквідації виконується спеціальним органом — комісією з ліквідації. Однак у деяких випадках достатньо однієї людини — ліквідатора. Мета проведення зборів полягає не тільки в ухваленні рішення, але й в призначенні відповідної комісії.
Склад ліквідаційної комісії законодавчо не регламентований, до нього можуть входити призначені власниками люди або працівники юридичного відділу того самого підприємства. В останньому випадку вони будуть здійснювати процедуру в рамках своєї трудової діяльності. До складу комісії також може входити директор підприємства, головний бухгалтер та будь-який працівник, який володіє необхідними фаховими навичками. У невеликих компаніях функції ліквідатора бере на себе керівник компанії без залучення додаткових помічників.
Кількість учасників також не регламентована, але, спираючись на досвід інших компаній, краще призначати непарну кількість. Через те, що більшість рішень ухвалюється голосуванням, це значно полегшує трактування результатів.
Рішенням, прийнятим на зборах, також керується керівник комісії. Фактично він стає керівником підприємства на період ліквідації. До його обов'язків входять:

 • подача документів про ліквідацію;
 • підписання фінансової звітності.

Саме тому на початку процедури керівник має піклуватися про наявність електронного цифрового підпису. Майже вся документація в ДПС подається в електронному вигляді.
Керівник є офіційним представником підприємства, але не є юридичною особою. Цей статус зберігається безпосередньо за компанією. Документація складається від імені підприємства, а керівник тільки завіряє її своїм підписом, як представник.
Якщо комісія обрана з робітників підприємства, вони продовжують виконувати задачу в рамках трудових відносин. Відповідно і отримувати зарплатню, яка і буде вважатися винагородою за виконану процедуру. У цьому разі виникає ряд труднощів:

 • Заробітна плата на час ліквідації оподатковується.
 • Згідно з законом треба подавати всі необхідні звіти про сплату податків і зборів, але в багатьох випадках підприємство отримує можливість знятися з обліку платника зарплатних зборів ще до закінчення процедури ліквідації.
 • Наявність комісії, що складається з працівників компанії, можливість знятися з обліку виключає.

Довідка! Інколи членів комісії наймають зі сторони. У такому разі взаємовідносини регулюються цивільно-правовим договором. Тож можливість знятися з обліку як платнику податків виникає до закінчення процедури ліквідації. Але варто враховувати, що це можливо тільки тоді, коли голова ліквідаційної комісії є суб'єктом підприємницької діяльності. У разі співпраці з фізичними особами по договору підряду компанія зобов'язана подавати звіти про сплачені винагороди.


Крок третій

Інформацію про початок процедури ліквідації потрібно внести до Єдиного державного реєстру. Задля цього подаються оригінали або нотаріально завірені копії рішення про припинення діяльності та документа з затвердженим складом ліквідаційної комісії до державного реєстратора.


Важливо, щоб документ містив паспортні дані всіх членів комісії та їхні ідентифікаційні номери.


Документи подаються протягом 3 днів після ухвалення рішення про ліквідацію. Разом з ними потрібно подати квитанції про оплату адміністративного збору у розмірі 805 грн (0,3% від прожиткового мінімуму).
На підставі поданих документів державний реєстратор вносить у ЄДР рішення про припинення юридичної особи. З цього часу міняти склад комісії без повідомлення державного реєстратора не можна. Окрім того, набирають чинності ще декілька заборон:

 • реєструвати іншу юридичну особу власником або учасником компанії, що ліквідується;
 • вносити зміни до установчих документів компанії;
 • оновлювати дані щодо підрозділів та філій у ЄДР.

Після подання документів у державного реєстратора є 24 години на внесення даних у ЄДР. Також на нього покладено обов'язок повідомити про ліквідацію юридичної особи у фіскальну службу, Держстат, Пенсійний фонд.

Крок четвертий

Попри те, що державний реєстратор надає інформацію про початок процедури ліквідації юридичної особи у всі контролювальні органи, законом передбачено також повідомлення від підприємства. Воно надається у довільній формі через електронний кабінет або звичайним поштовим листуванням.
Після повідомлення можливі перевірки з боку податкової та Пенсійного фонду. За відсутності заборгованості вони не є обов'язковими. Рішення про доцільність проведення перевірок приймають безпосередньо керівники відповідних служб. Зазвичай виконуються вони протягом 10 днів з моменту внесення даних про ліквідацію у ЄДР.
За результатами перевірки надається довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів від фіскальної служби та Пенсійного фонду.
Під час самоліквідації обов'язку повідомляти кредиторів немає. Вважається, що публікації в ЄДР достатньо. Тому і процедура не затверджена. До того ж керівник має опублікувати у місцевих ЗМІ дані про ліквідацію та інформацію, в який термін кредитори можуть подавати заявки на виплати. Це також вважається інформуванням. Але в більшості випадків керівники все ж доносять інформацію до кредиторів замовним листом. Це допомагає уникнути непорозумінь та зайвих судових позовів у майбутньому.


Довідка! Термін подання вимог кредиторами може складати від 2 до 6 місяців.


 

Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів зразок

Крок п'ятий

Ліквідація підприємства — це випадок, коли проведення інвентаризації та оцінки майна обов'язкове. Перевіряються всі наявні активи незалежно від того, де вони знаходяться. Враховуються:

 • нематеріальні активи;
 • основні засоби;
 • грошові кошти;
 • розрахунки;
 • товарно-матеріальні цінності.

Дані, отримані під час інвентаризації, використовуються для складання первинного ліквідаційного балансу. На його підставі з'ясовують, наскільки підприємство здатне розрахуватися з боргами.
Оцінка майна може бути виконана безпосередньо призначеною ліквідаційною комісією або акредитованими оцінювачами. Виняток становлять підприємства, що мають частку державної власності. У таких випадках оцінка проводиться суто професійними оцінювачами.

Крок шостий

Ліквідація підприємства є законною підставою для припинення трудових відносин з працівниками, з котрими укладено безстрокові договори, та розірвання угод до закінчення терміну дії. Узгоджувати звільнення з профспілками в такому випадку не потрібно. Достатньо повідомити представників профспілки або трудового колективу за 3 місяці до звільнення. Зробити це можна на загальних зборах.

Порядок звільнення працівників

Не пізніше ніж за 2 місяці потрібно випустити наказ про масове скорочення та в той же день ознайомити з ним працівників під підпис. Одночасно важливо повідомити місцеву Службу зайнятості. Робиться це за допомогою форми № 4-ПН.


Довідка! У разі ліквідації підприємства обмеження на кількість працівників під час масового звільнення не діють.


Накази про звільнення випускають безпосередньо в зазначений день, водночас виконують грошові розрахунки та видають робітникам трудові книжки з відповідним записом «у зв'язку з ліквідацією підприємства».


Важливо! Під час звільнення у зв'язку з ліквідацією працівники мають отримати грошову допомогу у розмірі місячного окладу.


Процедура масового звільнення має власні нюанси. Деякі категорії не можуть бути звільнені без обов'язкового працевлаштування. До таких належать:

 • вагітні працівниці;
 • самотні матері, що мають дітей молодше 14 років;
 • робітниці, що мають дітей до 3 років;
 • жінки, що перебувають у декретній відпустці;
 • самотні матері, що мають дитину з обмеженими можливостями віком до 18 років.

Обов'язок з працевлаштування вказаних працівниць лягає на роботодавця. У протилежному разі вони мають право отримувати середню зарплату ще 3 місяці після закінчення терміну дії трудового договору.
Альтернативою працевлаштуванню може стати розірвання трудових відносин за згодою сторін або власним бажанням. Окрім того, працівник може відмовитись від запропонованої роботи. У такому разі обов'язки роботодавця вважаються виконаними. Відмову потрібно скласти в письмовому вигляді.
Якщо на підприємстві працюють робітники молодше 18 років, їхнє звільнення можливе тільки після отримання дозволу від комісії у справах неповнолітніх.
У разі укладення колективного договору звільнити працівників до остаточної ліквідації не вийде. Усі виплати та соціальні гарантії зберігаються за робітниками до закінчення процедури.

Наказ про звільнення у зв'язку з ліквідацією підприємства зразок

Крок сьомий

З початком процедури ліквідації потрібно письмово повідомити дебіторів. У тих випадках, коли в договорі чітко встановлений термін погашення боргу, змусити дебітора погасити його раніше немає змоги. Єдиним варіантом є ведення перемовин з приводу дострокового погашення добровільно. В іншому разі доведеться списати борг як безнадійний.
Альтернативою може стати передача права вимоги. Тоді борг продається стороннім особам за меншу суму.

Крок восьмий

Потрібно за можливості розрахуватися з боргами. Спочатку виплачуються заборгованості з приводу каліцтва на підприємстві та заробітної плати. Наступним етапом перераховуються податки та збори. Усі інші заборгованості виплачуються в останню чергу.

Крок дев'ятий. Ліквідаційна звітність (ліквідаційний баланс)

На цьому етапі складається ліквідаційний баланс. Законодавство цим терміном називає документ, складений після всіх остаточних розрахунків. Але насправді ліквідаційна звітність містить декілька різних документів:

 1. Початковий — складається для фіскальної служби одразу після рішення про ліквідацію. Подається в складі фінансової звітності.
 2. Проміжний — складається після сплати боргів кредиторам.
 3. Нульовий — потрібен після розподілу між учасниками активів, які залишились.

Ліквідаційний баланс. Таблиця з розтлумаченням значення балансів

Вид

Час складання

Нюанси

Для чого потрібен?

Початковий

Після виконання інвентаризації та проведення процедури оцінки майна.

Враховує всі активи. При цьому необоротні активи, які згодом будуть продаватись, мають бути переміщенні на субрахунок 286.

Має за мету оцінити вартість майна підприємства та визначити, чи вистачить її для погашення усіх боргів та закриття зобов'язань.

Проміжний

Після сплати всіх заборгованостей.

Не містить даних щодо зобов'язань. Точніше ці дані нульові.

Визначити базу для розподілу між учасниками.

Нульовий

Після розподілу активів між учасниками.

Не містить залишків по жодній статті як по активах, так і по пасивах.

Необхідний для подання в складі фінансової звітності під час ліквідації юридичної особи.

 

Ліквідаційний баланс зразок

Після складання проміжного балансу потрібно скасувати всі акредитації та дозволи:

 • повернути отримані раніше ліцензії;
 • скасувати реєстрацію ПДВ;
 • відізвати акредитацію на митниці;
 • анулювати записи в реєстрах.

Довідка! Для платників єдиного податку анулювання ПДВ здійснюється автоматично.


Приклад нульового балансу

№ з/п

Актив

Сума

№ з/п

Пасив

Сума

 

Баланс

0

 

Баланс

0

Крок десятий

Після розрахунку з кредиторами залишене майно розподіляється між учасниками підприємства. Розподіл відбувається згідно з тим, якою часткою акцій кожен володіє. Для цього організують загальні збори учасників, а рішення закріплюють протоколом.

Крок одинадцятий

Після складання та підписання кінцевого балансу потрібно подати звітність за останній період до Пенсійного фонду, Держстату та податкової. Крім того, потрібно:

 • отримати довідки з фіскальної служби та Пенсійного фонду про відсутність заборгованості;
 • подати документи до податкової про закриття всіх об'єктів оподаткування;
 • закрити банківські рахунки та отримати нульові виписки;
 • списати печатки та скласти звіт;
 • отримати довідку про здані в держархів документи;
 • анулювати електронні підписи.

Крок дванадцятий

Це завершальний етап ліквідації. Після закінчення терміну подання вимог від кредиторів голова ліквідаційної комісії подає до державного реєстратора такі документи:

 • заява про припинення юридичної особи через її ліквідацію;
 • довідка про передачу документів в державний архів;
 • копії особистих документів (паспорт, код).

Протягом доби у ЄДР буде внесено інформацію про припинення діяльності.

Особливості розрахунків під час ліквідації підприємства

Після виплат заборгованості кредиторам якась частина майна залишається на балансі підприємства. Звісно, у випадках, коли компанію ліквідують через неспроможність сплачувати за зобов'язаннями (банкрутство), вартості майна може і не вистачити для погашення боргів. Але у разі самоліквідації зазвичай такого не стається.
Майно та активи, що залишаються, потрібно розділити між учасниками компанії. Так створюється нульовий баланс, необхідний для закінчення процедури.
Після всіх виплат може виникнути три типи ситуацій:

 • майна, що залишилось, вистачає для розрахунків з учасниками;
 • майна не вистачає для розрахунку зі всіма учасниками;
 • вартість майна перебільшує суму, необхідну для розрахунків.

У першому та другому випадках майно розподіляється пропорційно внесенням у статутний капітал. У третьому варіанті залишки передаються власнику або ухвалюється рішення про їхнє застосування на загальних зборах акціонерів.


Довідка! Якщо питання з кредиторами не врегульовано або виникають суперечки з приводу виплати заборгованості, залишки майна не можна розподілити між учасниками.


Якщо хтось з учасників надавав майно для роботи компанії, воно повертається в тому вигляді та стані, в якому перебуває на час ліквідації. Грошових відшкодувань або винагород не виплачується.

Яка роль бухгалтера у ліквідації підприємства

Головного бухгалтера краще мати в складі ліквідаційної комісії. Йому відводиться майже головна роль в цьому процесі. На його плечі лягають зобов'язання щодо всієї фінансової звітності. До сфери діяльності головного бухгалтера входять:

 • розрахунок з кредиторами;
 • отримання коштів від дебіторів;
 • інвентаризація;
 • проведення оцінки активів;
 • нарахування та виплата заробітної плати, вихідної допомоги та соціальних виплат;
 • нарахування та сплата податків;
 • складання ліквідаційних балансів;
 • документальне оформлення розподілу та передачі активів.

Оскільки звільнення працівників відбувається раніше, ніж остаточна ліквідація, наявність бухгалтера в складі комісії буде дуже доречною. Його допомога потрібна до останнього кроку.

Ведення бухгалтерського обліку

Необхідність бухгалтерського обліку зберігається весь час ліквідації до моменту внесення даних про припинення діяльності юридичної особи у Єдиний державний реєстр. Особливих відмінностей у процесі немає. Усі рутинні операції зберігаються. Заробітна плата продовжує нараховуватись та виплачуватись. Продовжуються надходження від дебіторів та виплати кредиторам. Відраховуються податкові збори.

Варто враховувати, що декотрих операцій стане менше, а інших — навпаки збільшиться. Більше стане таких операцій:

 • продаж основних засобів;
 • передача прав вимоги;
 • продаж необоротних активів;
 • перерахування боргів;
 • списання безнадійної заборгованості.
 • Як правильно оцінити майно

Майно підприємства — це потенційне джерело грошових коштів для виплат боргових зобов'язань. Тож оцінка має на меті з'ясувати вартість активів за їхньої реалізації. Окрім того, враховується і їхня користь. Тобто деякі активи мають цінність тільки під час роботи підприємства. Під час припинення діяльності вони втрачають будь-яку вартість.
Також варто враховувати той факт, що деякі зобов'язання можуть збільшитись, а інших стане менше. Наприклад, витрати з виплат заробітної плати та компенсацій зростуть, а от оплати відпусток, навпаки, стануть менше. Загалом під час оцінки бухгалтер має враховувати, що вести облік потрібно зважаючи на те, що підприємство припинило власну діяльність. Тобто головний принцип бухгалтерського обліку (точніше, один із 10 головних) — безперервність.
У стандартах бухгалтерського обліку точна процедура проведення оцінки майна не описана. Зазвичай всі рекомендації обмежуються порадами дотримуватись відповідних норм та вимог законодавства з ліквідації підприємства.

Відповідальність за порушення процедури ліквідації

Посадові особи, що виконують процедуру ліквідації, мають чітко дотримуватися протоколів, інакше їх чекає адміністративна відповідальність. За порушення, допущені під час проведення інвентаризації або під час складання балансу, можна отримати штраф від 1700 до 2550 грн.
Крім того, можуть бути нараховані компенсаційні виплати під час порушення термінів розрахунку із працівниками під час звільнення. Робітник має право звернутися до суду з вимаганням відшкодувань.

Таблиця компенсацій згідно з cт. 117 КЗпП

Тип суперечок

Розмір компенсації

Відсутність взаємних претензій

Заробітна плата нараховується за весь час затримки

Рішення на користь робітника

Заробітна плата нараховується за весь час до моменту здійснення виплат

Часткове рішення на користь робітника

Призначається судом

Ліквідація підприємства за рішенням суду

Порядок припинення діяльності юридичної особи за рішенням суду мало чим відрізняється від самоліквідації. Але першим кроком стане проведення судового засідання та отримання рішення про ліквідацію. Після чого також скликається збір учасників, на якому затверджується процедура ліквідації, призначаються члени комісії та її голова. Далі процес відбувається у звичайному порядку:

 • внесення інформації до ЄДР;
 • подання даних до контролювальних органів;
 • звільнення працівників;
 • повідомлення дебіторів;
 • виплата боргів;
 • складання ліквідаційного балансу;
 • подання звітності;
 • розподіл майна;
 • подання заяви державному реєстратору.

Ліквідація підприємства під час воєнного стану

Під час воєнного стану держава дбає про розвиток підприємств, надаючи їм пільги та послаблення. Процедури ліквідації вони не стосуються. У воєнний час ніяких спрощень тут не передбачається. Ба більше, надзвичайні умови можуть спричинити затримки та ускладнення під час ліквідації.
Найбільш ймовірно, що закінчити ліквідацію вдасться тільки після скасування воєнного стану. Це пов’язано з внесеними на цей період змінами в законодавство. На цей час діє заборона на перевірки правильності нарахування страхових внесків, що унеможливлює отримання довідок про відсутність заборгованостей.
Не менш важлива і заборона на розголошення даних державних реєстрів, до яких належить і ЄДР. Тобто почати відрахування терміну вимог кредиторів неможливо, бо процедура побудована на оприлюдненні інформації про ліквідацію через ЄДР та відрахування строків з моменту внесення в реєстр змін. Скоріш за все, навіть якщо розпочати процес зараз, закінчити його стане можливим тільки після зняття обмежень, а отже, не раніше, ніж закінчиться дія воєнного стану.

Порядок припинення юридичної особи: законодавча база

Усі етапи процедури ліквідації регулюються відповідними нормами законів та кодексів:

 1. Ст. 104 ЦКУ і cт. 59 ГКУ. Вказує на необхідність виконання процедури ліквідації для юридичних осіб.
 2. П. 1. ч. 1 ст. 110 ЦКУ. Формальні підстави для самоліквідації.
 3. П. 4 cт. 144, cт. 132, cт. 139 ЦКУ. Законодавчі підстави для припинення діяльності підприємства.
 4. Кодекс України з процедури банкрутства.
 5. П. 7 cт. 15 ЗУ. Перелік даних, які має містити протокол загальних зборів для прийняття рішення про ліквідацію.
 6. Ч. 2 ст. 34 Закону про ТОВ. Регулює кількість голосів для укладення рішення про ліквідацію.
 7. Ч. 2 ст. 36 Закону про ТОВ. Випадки заборони на ухвалення рішення про ліквідацію шляхом опитування.
 8. П. 1 ст. 105 ЦКУ. Терміни реєстрації рішення про ліквідацію у державного реєстратора.
 9. П. 3 cт. 105 ЦКУ. Перелік осіб, що можуть входити до складу ліквідаційної комісії.
 10. П. 3 cт. 105 ЦКУ. Повноваження ліквідаційної комісії.
 11. Постанова Правління ПФУ № 21-6 від 27.09.2010 p. (п. 5). Про строки проведення перевірок після подачі заяви про початок ліквідації до ЄДР.
 12. П. 10 ст. 17 Закону номер 755. Про перелік та зміст документів під час подання даних у держреєстр.
 13. П. 3 cт. 110 ЦКУ. Процедура ліквідації під час банкрутства.
 14. Ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Регулює ведення бухгалтерського обліку під час ліквідації.
 15. П. 12 Порядку подання фінансової звітності. Встановлює обов'язковість виконання інвентаризації.
 16. П. 18 МСБО. Регулює процедуру оцінки майна.
 17. Ст. 7 Закон про оцінку майна. Вказує, хто може виконувати процедуру оцінки.
 18. П. 1 cт. 40, ст. 47, cт. 43-1 КЗпП. Особливості звільнення працівників під час ліквідації підприємства.
 19. Ст. 116 КЗпП. Порядок виплат під час звільнення робітників.
 20. Ст. 44 КЗпП. Розмір разової допомоги під час звільнення через ліквідацію.
 21. Ст. 117 КЗпП. Порядок нарахування компенсацій працівникам під час затримки виплат.
 22. Ч. 1 ст. 111 ЦКУ. Про стягнення заборгованості з дебіторів під час ліквідації.
 23. Ст. 112 ЦКУ. Про виплати кредиторам.
 24. П. 13 П(С)БО. Строки подання звітності під час ліквідації підприємства.
 25. Ст. 111 ЦКУ. Про поняття ліквідаційного балансу.
 26. П. 4 cт. 111 ЦКУ. Про нульовий баланс.
 27. П. 5 cт. 14 Закону про бухгалтерський облік. Строки публікації балансу під час ліквідації.
 28. П. 6 ст. 166 КУпАП. Встановлює відповідальність за порушення процедури ліквідації.

У статті надана загальна інформація з процедури ліквідації підприємства. Звісно, деякі норми статутних документів компанії можуть змусити внести невеликі корективи в процес припинення діяльності, але загальні правила лишаються незмінними. Наданий порядок припинення юридичної особи допоможе запобігти виникненню помилок та інших проблем під час процесу. Ознайомившись з цим матеріалом, ви зможете успішно виконувати або контролювати процедуру ліквідації.