На кожному підприємстві використовують безліч дрібниць (робітничий одяг, інструменти, господарче обладнання). Ці речі дуже швидко зношуються та списуються. Після цього потрібно витрачати кошти на придбання нових. Однак без таких дрібниць повноцінна робота підприємства неможлива. Кожен бухгалтер регулярно стикається з операціями з малоцінними оборотними та необоротними активами. Тому знати всі відмінності понять та особливості проводок необхідно обов'язково.

МШП — це малоцінні швидкозношувані предмети

Поняття малоцінні та швидкозношувані предмети надійшло зі старого бухгалтерського обліку. Сюди належать засоби, що використовують у процесі виробництва продукції. Але на відміну від товарів та сировини, первісна форма МШП в результаті експлуатації не змінюється. Іншими словами, вони зберігають свою натуральну форму, не втрачаючи функціональних властивостей.

Імовірний строк служби таких предметів становить не більше як рік або операційний цикл, якщо він перевищує цей термін. Після його закінчення МШП стають непридатними для використання, тому що поступово їхні початкові властивості втрачаються.

Важливо! Варто звернути увагу, що ймовірний термін використання 12 місяців — це не точний період. Реальний термін використання може бути іншим.

У старому бухгалтерському обліку є ще один критерій визначення МШП — первісна вартість. Але до нового цей показник не увійшов. Вони можуть коштувати як 50 грн, так і 3000 грн. Обмеження «малоцінності» може бути встановлене порогом суттєвості в обліковій політиці підприємства. Але це не обов'язково. До класифікації малоцінних можуть бути віднесені й дуже дорогі предмети. Головне — дотримуватися обмежень з очікуваного періоду служби. Якщо він не перевищує одного року чи операційного періоду, можна враховувати предмет, як малоцінний.

Очікуваний термін служби МШП встановлюють згідно з нормативними документами. Якщо особливих вказівок немає, то його можна встановити самостійно. Але треба обов'язково вписати цей термін у документах, що оформлюють під час зарахування малоцінного предмета на баланс (під час зарахування до групи МШП). Завдяки цьому підприємство уникне зайвих питань від податкової про класифікацію активів.

МНМА — це малоцінні необоротні активи

Малоцінні необоротні активи — це група засобів, очікуваний строк використання яких становить понад рік. Іншими словами, до МНМА можуть належати активи, що не підходять під групу МШП, але й не входять до основних засобів. На відміну від МШП, під час визначення МНМА потрібно враховувати вартість предмету обліку. Вона не повинна перевищувати норми, встановлені порогом суттєвості в обліковій політиці підприємства. Згідно з Наказом «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» кожна компанія самостійно встановлює цей поріг та підтверджує його спеціальним наказом. Зазвичай він не перевищує податковий мінімум розміром 6000 грн. Це дає змогу зменшити кількість коригувань.

Довідка! Якщо поріг суттєвості не встановити, підприємство не буде мати можливості класифікувати засоби, як МНМА.

Теоретично, якщо очікуваний термін використання МНМА не збігається з фактичним (обладнання прослужить не менше як рік або операційний цикл), їх можна перевести в групу МШП. Але практично цього не роблять. Бо спочатку ніякої помилки під час внесення даних первинної класифікації не було.

Довідка! МНМА не збільшує і не зменшує балансову вартість запасів.

Що відноситься до МШП

До МШП належать предмети, які необхідні підприємству для нормальної діяльності. Окрім очікуваного терміну служби, треба враховувати ще й особливості використання. До МШП відносять тільки багаторазові предмети. Розхідники, які утилізуються після першого використання, до цієї групи не входять.

До малоцінних швидкозношуваних предметів належать:

 • спорядження для лову (трали, невіди, снасті);
 • збруя для тварин;
 • спеціальний робочий одяг та взуття;
 • постільна білизна;
 • лабораторне обладнання;
 • заходи автоматизації;
 • інструменти та засоби цільового призначення для виготовлення продукції.

Тару для зберігання та тимчасові побудови не можна класифікувати, як МШП.

Облік МШП на підприємстві

Як і будь-які запаси, МШП, що надійшли на підприємство, необхідно ретельно задокументувати згідно з вимогами Наказу Мінстату №193. Для цього заповнюють прибутковий ордер та картку складського обліку (форма № м-4 та м-12).

Наказом Мінстату №145 регулюються первинні документи, що оформляють під час операцій, пов'язаних з експлуатацією та рухом МШП. Керівники підприємства можуть розробити власні шаблони первинної документації, щоб вести облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. За основу можна взяти все ті ж типові форми, затверджені Наказами.

Якщо МШП вводять в експлуатацію (переміщують зі складу до виробничих приміщень), треба скласти акт внутрішнього переміщення. Для цього підійде форма № м-11.

Податковий облік МШП та ПДВ

Сама по собі передача малоцінних активів в експлуатацію не є приводом до нарахування податку на додану вартість. Але якщо предмет виходить з ладу задовго до закінчення строку експлуатації, набирає чинності пункт 5 статті 198 Закону про податковий кредит.

За зламані або загублені до введення в експлуатацію малоцінні предмети доведеться сплачувати компенсацію. Розмір виплат розраховують згідно з первісною вартістю МШП.

Довідка! Фіскальна служба не робить різниці між зламаними та загубленими МШП, що передані чи не передані в експлуатацію. Хоча в розумінні експертів, якщо МШП вийшло з ладу після передачі в експлуатацію, податкових зобов'язань з ПДВ виникати не повинно.

У випадках, коли в передчасному списанні МШП винен працівник підприємства, його зобов'язують сплатити компенсацію їхньої вартості. Ця процедура прирівнюється до продажу активу. Відповідно, сума, отримана від винуватця, є базою для оподаткування. З неї розраховується ПДВ.

Бухгалтерський облік МШП

Згідно з п. 6 П(С)БУ 9 (Положення про бухгалтерський облік) малоцінні предмети вважаються запасами. Отже, визнаються активами, які можуть в майбутньому принести підприємству економічну користь. Через це їхню первісну вартість треба ретельно визначити та зафіксувати документально.

Усі придбані або виготовлені малоцінні предмети показуються на рахунку 22. Згідно з п. 9 П(С)БУ 9 в документацію вноситься собівартість МШП, яка складається з фактичних витрат:

 • кошти, сплачені постачальнику, за винятком непрямих податків;
 • розмір ввізного мита;
 • суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству;
 • транспортно-заготівельні витрати;
 • інші витрати, пов'язані з придбанням активів та доведенням їх до стану, коли вони придатні до використання.

Довідка! Первісна вартість запасів, отриманих у результаті обміну, повинна рівнятись балансовій вартості. Якщо балансова вартість перевищує справедливу ціну предмету, тоді первісною вартістю є його справедлива ціна.

Приклад зображення МШП на рахунках бухгалтерського обліку:

Тип господарчої операції

Д-т

К-т

Сума, грн

Додаткова інформація

1

Придбання МШП у постачальника за оплату

22

631

1000

Вартість без урахування ПДВ

2

Відображений податковий кредит

641

631

200

Розмір ПДВ

3

Здійснено розрахунок за отримані МШП

631

311

1200

Вартість МШП з ПДВ згідно з договором

4

Отримані МШП в якості внеску у статутний фонд

22

46

200

Сума за статутними документами

5

Збільшення статутного капіталу на суму отриманих МШП

46

40

200

Сума за статутними документами

6

Відображення вартості МШБ, отриманих безкоштовно

22

745

100

Справедлива вартість

7

Відображення суми МШП, знайдених під час інвентаризації

22

719

50

Справедлива вартість або ціна аналогічних активів

8

Вибуття МШП для потреб виробництва

23

22

70

Вартість вибуття

9

Вибуття МШП для господарчих потреб

91

22

30

10

Вибуття МШП для капітального будівництва

15

22

45

11

Вибуття МШП для забезпечення збуту продукції

93

22

40

Списання МШП

Морально застарілі та непридатні до подальшого використання МШП підлягають списанню. Як у випадку зарахування на баланс, списання відбувається на підставі наказу та актів вибуття МШП.

За зразок Наказу на списання МШП можна взяти будь-який бланк підприємства зі схожим завданням. Наприклад, Наказ на списання основних засобів.

На МШП, які стали непридатними для використання з вини робітника, складаються два акти вибуття. Якщо ліквідуються зношені та морально застарілі запаси, достатньо одного екземпляра.

Акт списання МШП складається спеціальною комісією. Після цього непридатні предмети передають на склад. Комірник підписує акт та займається утилізацією списаного.

Зразок заповнення акту на списання МШП виглядає так:

Зразок заповнення акту на списання МНМА

Процес списання малоцінних необоротних матеріальних активів схожий з ліквідацією основних засобів. Для цього готують Акт списання основних засобів за формою №ОЗ-3.

У бухгалтерському обліку відрізняють поняття МШП (малоцінні швидкозношувані предмети) та МНМА (малоцінні необоротні матеріальні активи). Вони по-різному зображуються в балансі. Також відрізняється процес їхнього оподаткування. Процедура ліквідації теж оформлюється окремо. Аби уникнути непорозумінь з податковою службою та запобігти плутанині в облікових документах, варто ретельно вивчити відмінності та особливості роботи з кожним видом активів.

Незважаючи на те, що МШП та МНМА належать до малоцінних активів, ніяких послаблень у документообігу для цих груп немає. Під час введення в експлуатацію малоцінку списують з балансу, але організовують облік на місці використання з оформленням усієї супутньої документації.

Тебе також можуть зацікавіти