Якщо на підприємстві виникає термінова необхідність у додатковому фінансуванні, власнику доводиться шукати його джерела. Розглядають банківські позики, овердрафт та інвестування. Усе більш популярною стає поворотна фінансова допомога, тож варто розібратися в нюансах процедури, системі оподаткування та оформлення надходжень.

Поворотна фінансова допомога: що це?

Надання поворотної фінансової допомоги — це суто господарська операція. Сам термін належить до податкових понять. Процедуру часто плутають з банківськими позиками — кредитами та овердрафтом, але ці операції суттєво відрізняються. Єдиною загальною ознакою є оформлення відповідного договору на отримання коштів. Цього вимагає Податковий кодекс.

У решті нюансів процедури кардинально відрізняються. Допомога не належить до категорії позик через те, що кошти надаються хоча і на умові повернення в наступному, але без нарахування відсотків.

Поворотна фінансова допомога не належить до фінансових послуг, тому надавати її не можуть банки або інші фінансові установи. Отримати поворотну фінансову допомогу можна від фізичних та юридичних осіб.

Головна вимога законодавства щодо подібної допомоги — це безвідсотковість. Отримувач має в установлені терміни повернути кошти в тому самому обсязі. Якщо мова йде про сплату або нарахування відсотків, угода перетворюється на фінансову. Як наслідок, вона інакше розглядається під час оподаткування.

Іншими словами, поворотна фінансова допомога — це угода, що надається фізичною або юридичною особою для підприємства або приватної особи без набуття ними фінансової вигоди. Повертається у повному обсязі та оформляється за допомогою договору. Існують різні види допомоги, про які докладніше розкажемо далі.

Поворотна фінансова допомога фізичній особі

Поворотну фінансову допомогу можуть отримати не тільки підприємства, але й фізичні особи. Частіше за все послугою користуються ФОП. Угода підтверджується договором, де вказано термін повернення коштів. Вирізняють довгострокові та короткострокові позики. Для підприємства, яке надає допомогу, важливі саме терміни повернення. Угода фіксується в бухгалтерських звітах, як дебіторська заборгованість. При цьому, якщо це довгострокова позика (більш ніж на рік), вона дисконтується. За короткострокових угод обліковується за сумою погашення.

Поворотна фінансова допомога від засновника

Поворотна фінансова допомога може надаватися засновником чи учасником підприємства. Але потрібно уважно складати договір. Це допоможе уникнути помилок під час складання фінансової та податкової звітностей.

Законодавством чітко не регламентується форма документа, але для уникнення проблем краще дотримуватися таких рекомендацій:

 1. Згідно з ч. 1 ст. 1047 ЦКУ подібні договори мають укладатися у письмовій формі. Навіть попри вимоги законодавства варто мати паперовий варіант документа. Адже під час перевірок контролювальними органами або для ведення власного фінансового обліку такий формат є більш зручним. Крім того, наявність письмового договору допоможе уникнути ситуацій, коли отримані кошти будуть вважатися доходом та потребуватимуть оподаткування.
 2. У договорі важливо чітко вказувати термін, на який надається допомога. Завдяки цьому вдасться уникнути ситуацій, коли документ визнають недійсним. Як наслідок, кошти можуть перевести у категорію доходів. Також без вказаної дати важко визначити термін давності, якщо допомога не буде вчасно повернута.
 3. У положенні ч. 1 ст. 148 ЦКУ вказано, що поворотна фінансова допомога від засновника має бути безвідсотковою. Цей пункт варто прописати у договорі. В іншому випадку допомогу можуть перевести у категорію позик. Відповідно вартість відсотків буде розраховано на рівні ставки Національного банку України. Отже, фраза про відсутність нарахування відсотків на весь період дії договору є обов'язковою.
 4. Поворотна фінансова допомога від засновника готівкою також має бути підтверджена документально, а факт передачі коштів варто проводити у присутності нотаріуса.

Поворотна фінансова допомога від директора

Поворотна фінансова допомога може бути надана навіть директором компанії. Жодної різниці під час бухгалтерського обліку не виникає. Спеціальних правил або податкових наслідків законодавством не передбачено. Головне — пам'ятати про дисконтування. Адже допомога, надана на термін понад 12 місяців, обов'язково дисконтується. Застосовувати РРО під час отримання поворотної допомоги не потрібно.

Поворотна фінансова допомога між юридичними особами

Фінансову допомогу можуть надавати й отримувати фізичні та юридичні особи. Правила оподаткування залежать від категорії, до якої належить підприємство. Наприклад, ФОП 1 – 3 груп на єдиному податку не можуть надавати допомогу. Для юридичних осіб такого обмеження не існує.

Безвідсоткова поворотна фінансова допомога

Поворотна фінансова допомога є безвідсотковою за визначенням. Якщо договір передбачає отримання прибутку за надання допомоги, вона автоматично перетворюється на позику. Отже, виникають податкові наслідки.

Договір поворотної фінансової допомоги

Договір про надання поворотної фінансової допомоги може складатися за шаблоном, який прийнятий на підприємстві. Єдиних правил складання документа не існує. Головне — внести усі важливі дані:

 • суму угоди;
 • предмет договору;
 • строк повернення коштів;
 • дату укладання;
 • умови повернення грошей;
 • реквізити надавача та позичальника;
 • відповідальність сторін;
 • підписи.

Договір поворотної допомоги від засновника

Якщо допомога надається засновником, у договорі обов'язково вказують терміни повернення. В юридичній практиці багато випадків визнання позики безповоротною через відсутність у документі строків виплат.

Зразок договору поворотної фінансової допомоги від директора

Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги

Важливою умовою під час укладення договору є вказівка про безвідсотковість. Саме це необхідно, щоб під час перевірок документ не був переведений у розряд позикового. Якщо пункт про відсутність відсотків не буде вказаний, система оподаткування для надавача та отримувача змінюється.

Договір поворотної фінансової допомоги між юридичними особами

Складається за загальним шаблоном. Правила оформлення для фізичних та юридичних осіб не відрізняються. Приклад типового договору наданий вище.

Поворотна фінансова допомога: як провести?

Допомогу потрібно правильно відобразити у бухгалтерському обліку. Під час отримання допомоги на підприємстві виникає кредиторська заборгованість. Залежно від термінів, які вказані у договорі, це може бути поточна чи довгострокова заборгованість. Законодавством не встановлено максимальних термінів для повернення коштів. Таким чином він може бути укладений як на місяць, так і на десятки років.

Під час отримання фінансову допомогу фіксують на ДТ 311 та Кт 685. За умови, що кошти надійшли на поточний рахунок підприємства. Під час надання готівки у касу підприємства — Дт 301 і Кт 685.

Коли допомогу повернуто, проводки відображаються навпаки. З поточного рахунку — ДТ 685 і Кт 311. Виплати з каси готівкою — Дт 685 та Кт 301.

Під час надання поворотної фінансової допомоги проводки виглядають дещо складніше:

Умови

Проводки

З поточного рахунку юридичної особи

Дт 377, Кт 311

З каси підприємства

Дт 377, Кт 311

Із підзвітних сум

Дт 377, Кт 372

Під час повернення допомоги готівкою операція відображається, як Дт 301, Кт 377, а на поточний рахунок — Дт 311, Кт 377.

Повернення фінансової допомоги

Спосіб повернення поворотної фінансової допомоги такий самий, як і під час її отримання. Період повернення є важливою умовою в цій угоді, оскільки також впливає на податковий режим. Якщо строк не зазначений, допомога вважається безповоротною, а отримувач повинен додати її в дохід на дату переказу після закінчення строку позовної давності (3 роки). Якщо в договорі зазначено конкретний термін повернення коштів, то перебіг строку позовної давності починається з цієї дати.

У випадках, коли конкретний термін у договорі не визначений, фінансова допомога має бути повернута протягом 30 днів від дати, коли позикодавець вимагає її повернення. У таких випадках перебіг позовної давності починається від дня, коли позикодавець набув права вимагати виконання зобов'язання.

Договори про надання поворотної фінансової допомоги мають бути із визначенням виду забезпечення. Це гарантує повернення коштів або їхнє відшкодування. Можна вибрати будь-який спосіб. Наприклад, передбачити сплату штрафу або забезпечити виконання зобов'язань шляхом надання гарантії, застави, утримання або депозиту. Найбільш поширеним методом є стягнення фіксованого штрафу та пені від суми невиконаного зобов'язання за кожен день прострочення.

Неповернення поворотної фінансової допомоги

Отримання коштів за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги не призводить до виникнення податкових зобов'язань. Тому вона не визнається доходом під час нарахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Аналогічна ситуація і для платників податку на прибуток, оскільки кошти за такими договорами не змінюють суми прибутків. Однак якщо позичальник виявиться зовсім не сумлінним і вирішить не повертати зазначену фінансову допомогу у встановлений договором термін, то сума неповернених коштів додається до бази оподаткування.

Це підтверджується постановою Верховного Суду від 14 січня 2021 року. Під час розгляду справи № 825/1006/16 було зазначено, що сума поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного податкового періоду, додається до складу інших доходів. Окрім того, боржник має право нарахування податку на прибуток лише на суму (або її частину) такої поворотної фінансової допомоги.

Наслідки неповернення поворотної фінансової допомоги

До доходу платників єдиного податку 1 – 3 груп не додається сума фінансової допомоги, наданої на поворотній основі та повернутої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Іншими словами, для платників ЄП, які є учасниками угоди, поворотна фінансова допомога, повернута протягом року з дня її отримання, не визнається доходом. Лише у разі неповернення протягом цього строку вона вважається доходом. Тоді платник зобов'язаний відобразити її у своїй податковій декларації за той період, в якому фактично спливає зазначений строк.

Прострочена поворотна фінансова допомога

Якщо допомога не була повернута у вказані строки, вона вважається безповоротною. Тобто стає прибутком підприємства та потребує оподаткування. У фінансовий облік вона вноситься в першому кварталі після закінчення терміну сплати.

Тебе також можуть зацікавіти