Побудова власної справи завжди відбувається в кілька етапів. Спочатку ви створили ідею. Обміркували деталі та нарешті дійшли до реалізації концепту власного стартапу. Компанія працює, до команди залучаються кваліфіковані спеціалісти. Все йде планомірно, робочі процеси налагоджено, проте ніяк не вдається чітко визначитись із тим, кому, скільки, за що платити. Насправді ці питання є актуальними для багатьох компаній, що функціонують на ринку вже давно. Погодинна чи тарифна система оплати, яким чином визначити оптимальний для компанії спосіб та які є альтернативи? Спробуємо розібрати деякі з цих питань.

Зазначимо одразу: надважливо сформувати коректну систему оплати трудової діяльності на підприємстві за належними державними стандартами. Своєчасна та повноцінна оплата праці — це безпосередній обов’язок кожного порядного та законослухняного працедавця.

Розуміння процесів формування системи оплати праці буде корисним не лише директорам та власникам підприємств, а й топменеджерам, співробітникам відділів, проєктним відрядникам.


Система оплати праці: загальні положення


Для цілковитого розуміння функціонування зарплатного фонду компанії, слід спочатку розібратись, які саме кошти йдуть в компанії на зарплату співробітникам і керівникам. Джерелом цього бюджету є прибуток, який отримує компанія шляхом реалізації своєї комерційної діяльності.

В бюджетних структурах таким джерелом є отримані на проєкт бюджетні кошти та частина прибутку від підприємницької діяльності, якщо така практикується конкретною організацією.


Якою буває система оплати праці: види


Існує дві системи заробітної плати: основна та додаткова. Основна система передбачає грошову винагороду виконавцю на базі результатів його трудової діяльності, кваліфікації та тарифних ставок компанії, де працює спеціаліст. Сюди входять також і додаткові доплати у розмірах, встановлених чинним законодавством. Тобто основна система зосереджена на нормах і стандартах для робітника в конкретній сфері.
Додаткова ж система оплати праці відштовхується від результатів діяльності всієї компанії. Зарплата видається у вигляді заохочувальних премій і компенсаційних виплат. Грошова винагорода для працівників у компаніях з такою системою оплати праці безпосередньо залежить від фінансових успіхів підприємства, тобто обсягів реалізації товарів або послуг. Величина зарплати робітників може коригуватися за допомогою виплат і надбавок, наявність котрих не передбачена чинним законодавством.
Кожна з цих систем має свої види, завдяки чому дає змогу компаніям обрати найкращий для себе варіант.


Основні форми і системи оплати праці

 

Системою оплати називають розрахунок розміру заробітної плати співвідносно з докладеними зусиллями робітника й отриманими від них результатами. Оплату можна реалізовувати по тарифній чи безтарифній системі. Вибір форми і системи заробітної плати для компанії залежить від її внутрішнього організаційно-технологічного процесу.
Визначають це такі чинники:
● стандарти якості кінцевого результату (продукту або конкретного показника);
● структура посадових задач і облік витрат на оплату за їх виконання.

Основні форми оплати праці поділяються на два типи: відряджений і погодинний (найбільш розповсюджений в Україні). Види цих форм об’єднані за принципом показника результату виконаної праці. Ключова різниця між відрядною та погодинною формами полягає в конкретних показниках, які застосовуються на підприємстві для визначення обсягів виконаної роботи та нарахування заробітної плати. Так, погодинна форма використовує час, як одиницю виміру навантаження для відпрацьованих задач. Якщо такою мірою є результат, тобто виготовлена продукція або надані послуги, тоді мова йде вже про відрядну форму оплати.


«Система оплати праці — це сукупність положень та правил, на основі яких формується грошова винагорода для робітників на підприємстві за виконання визначених для конкретної посади трудових обов'язків»

Залежно від факторів, за якими виконується розрахунок, форма і система оплати праці можуть бути індивідуальними або командними. Індивідуальний варіант передбачає, що заробіток працівника є прямим показником результатів його особистої трудової діяльності. А от командна форма враховує загальний результат команди, підрозділу, відділу або навіть всієї компанії.


Детальніше про види систем оплати праці


1. Погодинна оплата праці — це система розрахунку, що формується фактичною кількістю відпрацьованих співробітником годин і розміром погодинної тарифікаційної ставки компанії. Для того, щоб коректно оцінити й визначити розмір ставки, слід врахувати кваліфікацію виконавця, специфіку посади, якість наданих робітником послуг. Схожий принцип розрахунку зарплати закладений у денний та місячний види систем оплат.
2. Безтарифна система оплати праці — це комісійна оплата праці, що базується на «плаваючих» коефіцієнтах окремого співробітника або відділу. Це може бути й колективна виплата, що залежить від кінцевого результату виконання.
3. Відрядна система оплати праці може бути колективною та індивідуальною. Обсяг заробітної плати виконавця за такої системи залежить від кількості одиниць виробленої ним чи командою продукції. Система повинна враховувати професійний рівень робітника та запропоновані роботодавцем умови праці.
4. Акордна оплата праці — така система є похідною від відрядної. Розцінка встановлюється на весь обсяг роботи. Розмір такої оплати визначається актуальними стандартами виконання та середньої вартості послуги за тарифами компанії.
5. Відрядно-преміальна оплата праці. Крім нарахованих за відрядними тарифами виплат, ця система передбачає нарахування премій за досягнення високих показників діяльності. Відрядно-преміальною системою оплати часто послуговуються при формуванні зарплати для продавців і виробничих працівників.

Кожен підприємець повинен пам'ятати, що працівники приноситимуть користь фірмі тільки за гідних умов праці. Між вмінням штатної команди кваліфіковано розв'язувати професійні задачі та рівнем прибутковості бізнесу є тісний взаємозв'язок. Саме тому так важливо підійти до формування системи оплати праці з розсудом. Обираючи форму та систему виплат для працівників своєї компанії, необхідно врахувати не лише інтереси бізнесу, але й заохочення для найманих робітників. Зацікавлені фахівці виконують свої обов'язки більш старанно. Чим краще працюватиме команда, тим сильнішою ставатиме компанія на ринку!

 

Тебе також можуть зацікавіти