Досить часто ми чуємо від підприємців, що податкова інспекція надіслала штраф і нарахувала пеню. Розберемося з тим, що це таке, у яких випадках доведеться платити і як розрахувати пеню.

Пеня: значення терміну

У цивільних правовідносинах пеня — це вид штрафних санкцій за порушення боргових або інших зобов'язань. Призначення пені — мотивувати підприємців вчасно і в повному обсязі здійснювати всі податкові нарахування в бюджет держави. І пеня, і штраф разом є стягненнями за покарання.

На відміну від штрафу, який є певним фіксованим одноразовим відсотком від суми боргу, пеня — це покарання за термін простроченого боргу. Призначення штрафу за порушеними податковими зобов'язаннями абсолютно не унеможливлює додаткового призначення пені за кожний день прострочення. Економічне обґрунтування пені — спосіб уникнути знецінення суми боргу з часом.

Правила нарахування, порядок сплати і зупинка термінів нарахування податкової пені визначаються главою 12 Податкового кодексу України 

Нарахування пені відбувається в таких випадках:

 • підприємець повністю або частково не податкує платежі;
 • підприємець прострочив сплату нарахованих податковою інспекцією штрафів;
 • підприємець порушує встановлені законом терміни сплати податків;
 • податкова перевірка підприємства виявила заниження суми зобов'язань по податках, а отже, підприємець повинен доплатити залишок в установлений термін.

Розрахунок пені залежить від того, хто знайшов помилку

Ведення бізнесу накладає на підприємця відповідальність за правильність ведення обліку, що означає необхідність чітко розуміти граничні терміни. Пеня, на відміну від штрафу, нараховується за кожен день прострочення платежу.

Пеня нараховується як самим підприємцем, якщо він самостійно виявив помилку в сумах або у терміну оплати податків, так і контролювальним органом. У першому випадку, якщо підприємець сам виявить недоплату, є можливість не платити суму штрафа і пеню. У другому випадку, якщо контролюючий орган виявить недоплату або порушення, розмір пені нараховується на борг і на штраф спільно.

Підприємець сам виявив помилку

Щоб не сплачувати штрафи, а іноді і пеню, закон передбачає терміни самостійного виправлення допущених помилок у розрахунках сплати податків, а також термінів їхньої сплати. У Вас є 3 роки на виявлення та виправлення будь-якої допущеної помилки (1095 календарних днів). Порядок внесення змін і право на виправлення помилок закріплені у ст.50 ПКУ

З моменту порушення Вам також надається граничний строк — 3 місяці (90 днів), протягом яких Ви не зобов'язані оплачувати пеню. Якщо Ви помітили помилку в розрахунках суми боргу до закінчення цього терміну і внесли суму заборгованості, платити пеню не потрібно. 

Якщо термін перевищив 90 днів, то під час самостійного виправлення допущеної помилки необхідно виплатити недоплачену суму заборгованості, а також пеню, яка розраховується з 91 дня від терміну виникнення заборгованості. Тобто останній день, коли Ви можете уникнути сплати пені, 90 день від дня виникнення боргу.

Якщо пеня все-таки повинна бути нарахована, варто розрахувати і сплатити її самостійно, тому що в цьому випадку розрахунок пені за несвоєчасну сплату податку буде йти з урахуванням меншого коефіцієнта облікової ставки НБУ (100% річних). Додамо, що Вам також випишуть штраф від 85 до 170 грн за порушення з формулюванням: неподання платіжних доручень на перерахування податків.

Заборгованість виявив контролювальний орган

У разі виявлення факту заниження необхідної до сплати суми податків або її несвоєчасного внесення податкова не дасть Вам ніякої відстрочки. Крім того, у формулі розрахунку буде застосований інший коефіцієнт облікової ставки НБУ — 120%).

Вам від контрольованих органів прийде рішення-повідомлення про штраф та пеню. Причому пеня в такому випадку розраховується безпосередньо з першого дня виникнення заборгованості до дня ліквідації самої пені, суми штрафу, а також суми боргу за податковими зобов'язаннями.

Перш ніж ми перейдемо до розрахунку пені за формулою, нам варто додатково розібратися з тими параметрами, які в цій формулі є: які бувають штрафи і що таке облікова ставка, її коефіцієнт.

Штраф за несплату податків

 

Як і пеня, штраф — це фінансове стягнення за порушення правил оподаткування під час ведення бізнесу. Штраф, як ми вже згадували, — це фіксований, одноразовий відсоток від суми податкового боргу.

Так само як і з пенею, на суму штрафу впливає той, хто виявив порушення: підприємець або контролювальний орган. У разі, якщо підприємець сам помилився і хоче виправити помилку, «самоштраф» буде набагато менше, ніж нарахований податковою в повідомленні-рішенні.

Розрахунок штрафних санкцій

На суму штрафу впливає сам податок, за порушення суми або терміну сплати якого нараховується штраф. Дані про ці штрафи можна знайти в полях відповідного податку в декларації.

Так, з податку на прибуток самостійна сплата штрафу буде коштувати: 

 • 3% від недоплати під час подання уточнювальної декларації;
 • 5% від недоплати під час виправлення помилки в поточній декларації. 

А під час перевірки податковою інспектор може виписати Вам штраф у таких розмірах:

 • 25% від навмисної недоплати з податку на прибуток;
 • 50% у разі, якщо аналогічна помилка повторилася протягом трьох років (1095 днів).

Штраф має бути сплачений протягом 10 днів з дня подання уточнювальної декларації або вручення штрафу контролювальним органом.

З ПДВ окремі суми штрафів. Розберемося, як нараховують штраф за несвоєчасну сплату ПДВ 2021. На прострочення сплати ПДВ встановлений відсоток штрафу залежить від часу (у календарних днях) прострочення платежу і нараховується відсоток на суму погашеного податкового боргу:

 • затримка до 30 днів — 5%;
 • затримка понад 30 днів — 10%;
 • у разі навмисного прострочення узгодженого зобов'язання на будь-який термін — 25%;
 • у разі повторного умисного прострочення протягом 3 років на термін понад 90 днів — 50%.

Наприклад, платіж з ПДВ в сумі 10 000 грн оплачений частинами:

 • 6000 грн на 20 день крайнього терміну оплати;
 • 4000 грн на 31 день крайнього терміну оплати.

Штраф розраховується так: (6000 * 0.05) + (4000 * 0.1) = 300 грн + 400 грн = 700 грн.

Облікова ставка НБУ. Розрахунок пені 2021

Щоб зрозуміти, як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ, необхідно з'ясувати розмір цієї облікової ставки. По суті, облікова ставка — це ціна на гроші, орієнтир вартості розміщених або залучених грошових ресурсів. Облікова ставка тісно пов'язана з рівнем інфляції в країні: що вище рівень інфляції, то вище центробанки підіймають відсоток облікової ставки.

Необхідно враховувати, що розмір облікової ставки НБУ в Україні змінюється до 10 разів за рік. У 2021 році розмір облікової ставки коливався з 6% на початку року до 8.5% річних у жовтні.

Коли здійснюється розрахунок пені, формула враховує коефіцієнт облікової ставки НБУ і сам відсоток облікової ставки, і в разі розрахунку розміру пені самостійно коефіцієнт буде меншим, ніж за нарахування пені контролювальними органами.

Розрахунок пені за несплату податків

Розрахунок пені за кожен день прострочення

Розрахунок пені: формула 

Тепер нарешті розберемося, як розраховувати пеню. Формула розрахунку пені виглядає так:

(Бн + Шб) * Кд * Кос * Ос / Кдр

 • Бн — борг або сума заборгованості по податках;
 • Шб — сума штрафу нарахована контролювальним органом;
 • Кд — кількість днів прострочення сплати податку з дня виникнення боргу і до дня сплати включно;
 • Кос — коефіцієнт річної облікової ставки НБУ (100% – 120%, тобто 1 або 1.2);
 • Ос — облікова ставка Національного Банку України;
 • Кдр — кількість днів у календарному році.


Приклад 1.

ФОП-платник Єдиного податку на спрощеній системі оподаткування не вказав отриманий дохід у другому кварталі 2020 року, що призвело до недоплати до бюджету 1500 грн Єдиного податку. Свою помилку він виявив 30 січня 2021 року, але уточнювальну декларацію зміг подати 1 березня. Він добровільно сам вирішив виправити свою помилку, тому на нього поширюється звільнення від пені до терміну 90 днів включно.

Штраф — 3% від суми боргу, тому що уточнювальна декларація подається підприємцем самостійно. Штраф додається до суми податкового боргу та на отриману суму нараховується пеня.

Необхідно розрахувати, за який період нараховується пеня в цьому випадку. Для 2 кварталу минулого року останнім днем сплати Єдиного податку було 17 серпня. З того моменту по 1 березня 2021 року включно пройшло 196 днів прострочення. Необхідно порахувати пеню за 106 днів (196 – 90 = 106).

Коефіцієнт облікової ставки НБУ за добровільної сплати пені дорівнює 100% або 1 у наших розрахунках. Нам пощастило, що облікова ставка НБУ за весь період прострочення була незмінною і становила 6%, інакше нам би довелося розраховувати окремо кожен період дії різних облікових ставок і складати результати.

За добровільної сплати пеня складе: (1545 грн + 45 грн) * 106 днів * 1 * 0.06 / 365 днів = 27.70 грн

А якщо контролювальний орган візьметься нараховувати пеню? Тоді змінюються деякі параметри розрахунку:

 • зміниться коефіцієнт облікової ставки НБУ зі 100% на 120%;
 • період нарахування пені буде пораховано без пільгових 90 днів.

Під час нарахування пені податкової: (1545 грн + 45 грн) * 196 днів * 1.2 * 0.06 / 365 днів = 61.47 грн

Отримана сума в 2.5 рази більше, ніж у першому варіанті. І це без урахування того, що податкова може порахувати відсоток по штрафу понад 3%: інтерпретувати борг як навмисну недоплату і застосувати 25% штраф. У такому випадку пеня складе 74.67 грн.

Приклад 2.

Якщо підприємець вчасно не сплатить ЄСВ, його чекає штраф, пеня, а в деяких випадках перехід на загальну систему оподаткування. Окремо варто згадати, як нараховується пеня за несвоєчасну сплату ЄСВ. У ході трудових відносин між підприємцем і працівником обов'язок сплачувати Єдиний Соціальний внесок лягає на роботодавця. І тут також встановлені певні терміни і розміри сплати податку.

Порядок та розмір нарахування пені на Єдиний соціальний внесок зазначений в Законі про ЄСВ ст. 25 ч. 10 — і це 0.1% від суми недоплачених податків за кожен день прострочення платежу. Розрахунок іде від дня останньої сплати ЄСВ, а завершується днем погашення заборгованості.

Припустимо, що підприємство не доплатило ЄСВ в розмірі 1000 грн. Платіж податку був здійснений за 120 календарних днів до податкової перевірки, яка і виявила недоїмку. Розрахунок пені робиться так: 1000 грн * 0.1 * 120/100 = 120 грн.

Порядок нарахування пені

Як правило пеня, штраф і заборгованість сплачуються на один і той же рахунок, і в ті ж цільові фонди та бюджети, що і податки, щодо яких виник борг. Причому оплачуються вони підприємцем самостійно. Але є і виняток — і це пеня, борги і штрафи по ПДВ.

Порядок № 569 електронного адміністрування ПДВ встановлює списання казначейством пені, штрафу і боргу по ПДВ в бюджет з відкритого в казначействі рахунку. А це означає, що у підприємства на цьому електронному рахунку повинна бути сума коштів, достатня для сплати всієї суми заборгованості.

Стаття 131 Податкового кодексу передбачає такий порядок сплати боргів по податках:

 1. Спочатку виплачуються борги за податковими зобов'язаннями.
 2. Потім штрафні санкції.
 3. Пеня.

За порушення платником податку встановленого порядку, податкова самостійно розподіляє порядок зарахування.

На закінчення, зазначимо, що за несплату пені законом не передбачена відповідальність, але потрібно пам'ятати, що пеня зростає з плином часу, що само собою є незаперечним стимулом якнайшвидше закрити всі зобов'язання.

Тебе також можуть зацікавіти