Фінансовий стан — це перший і найголовніший критерій, за яким інвестори та кредитори оцінюватимуть підприємство. Ніхто не буде вкладати кошти в «корабель, що тоне», навіть якщо ви маєте ідеальний брендинг та високоякісну продукцію. Існує багато показників для актуального відображення фінансового стану, однак більшість аналітиків оцінюють саме чисті активи бізнесу та їхнє співвідношення із зобов’язаннями (заборгованістю).

У цій статті розберемо все, що потрібно знати підприємцю та бухгалтеру про чисті активи, зокрема як їх розрахувати.

Що входить у склад чистих активів?

У бухгалтерському обліку, чисті активи — це загальна сума всього, чим володіє компанія (валові активи), мінус загальна вартість боргів (зобов’язань). Тобто це чиста вартість інвестиційного фонду підприємства.

Чисті активи підприємства складаються з двох компонентів:

 1. Активи — ресурси з економічною вартістю, що потенційно приноситимуть власникові прибуток. У контексті бухгалтерського обліку вони містять придбані ресурси та права, які дозволять компанії отримати вигоди. Зокрема, активи містять: транспортні засоби, автомобілі, технічне устаткування, комп'ютерну техніку, інвентар, а також безготівкові ресурси — кошти на рахунках підприємства.
 2. Борги — зобов’язання фізичних чи юридичних осіб (зокрема, компаній), які вони повинні виконати шляхом платіжних розрахунків або послуг. З погляду бухгалтерського обліку борги є частиною пасивів. Прикладами зобов’язань є: борги перед фінансовими установами, постачальникам за надані матеріали або продукцію, а також перед державними установами, наприклад, податки чи відрахування до пенсійного фонду.

Вартість чистих активів: визначення 

Вартість чистих активів в балансі компанії є показником, який визначається як різниця між сукупною вартістю всіх її активів та сумою всіх зобов'язань. Це основна характеристика, на яку звертають увагу кредитори. Результат може бути додатним, від’ємним або дорівнювати нулю. 

У першому випадку підприємство є надійним та прибутковим. Отже, інвестори роблять висновок, що з ним можна працювати. У випадку, коли результат розрахунку вартості має нульове або від’ємне значення — ризик кредитування компанії високий. Тобто є ймовірність банкрутства і невиконання вимог інвесторів.

Як розрахувати чисті активи по балансу: приклади розрахунку

Не потрібно застосовувати складні математичні дії, щоб розрахувати чисті активи, формула виглядає так:

ЧА = Активи - Пасиви (поточні + довгострокові зобов’язання)

Наприклад, якщо на балансі підприємства зазначено:

 • активи: 500 000 грн;
 • зобов'язання: 200 000 грн

Тоді розрахунок буде таким:
ЧА = 500 000 грн - 200 000 грн = 300 000 грн

Це значення вноситься до фінансової звітності.

Однак найголовнішу роль тут грає точність, адже похибки можуть намалювати нереалістичний портрет фінансового стану вашого підприємства.

Чисті активи в балансі варто розраховувати максимально точно. Для цього необхідно:

 1. Обчислити свої валові активи. Тобто все, що розташоване в правій частині вашого балансу. Знайдіть час, щоб розглянути кожну статтю окремо, оскільки незадекларовані або неправильно зареєстровані кошти та матеріальні цінності можуть призвести до того, що вартість чистих активів вашої компанії буде несприятливою.
 2. Підбити підсумки всіх своїх зобов’язань. Не робіть помилки, враховуючи лише поточні заборгованості. Загальні зобов'язання вашого підприємства повинні містити всі резерви, позики, поточні та інші довгострокові борги.

Коли ви впевнені, що врахували всі активи та пасиви, відніміть їх, щоб отримати бажаний показник.

Після підрахунку складається довідка про вартість чистих активів, яка визначає реальну цінність ресурсів бізнесу після вирахування зобов'язань. Довідка має ключове значення у сфері бухгалтерського обліку та корпоративних фінансів. Цей документ необхідний:

 • для внутрішніх звітів керівництва, де вона відображає фінансове становище компанії;
 • для зовнішньої аналітики, де акціонери та потенційні інвестори використовують документ для оцінки потенційних ризиків та перспектив фінансування проєкту;
 • при проведенні аудиту для перевірки правдивості фінансових звітів;
 • при злиттях та поглинаннях компаній для оцінки вартості ресурсів;
 • при виході на фондовий ринок для залучення інвестицій та оцінки потенційної цінності компанії.

Яка різниця між валовими активами та чистими активами?

У попередньому прикладі, де ресурси компанії складають 500 000 грн — це валові активи. Тобто фінанси компані до вирахування заборгованостей (запаси, грошові кошти та еквіваленти тощо). У ширшому сенсі, валовий — це щось (наприклад, загальна сума прибутку), що було створене (зароблене, отримане у власність тощо) в результаті певної діяльності.

Після вирахування з цієї суми податків, заборгованостей, собівартості продукції ви отримаєте чисті активи.

Висновки

Отже, чисті активи — це сукупність усіх фінансових та нефінансових ресурсів підприємства або фізичної особи, з вирахування зобов’язань. Ці значення відображаються в бухгалтерській звітності, балансі, за потреби складається довідка. Цей показник відображає успішність та перспективність компанії для інвесторів.