Придбали акції певної компанії та розраховуєте на отримання дивідендів? Отримали частку у статутному капіталі організації, де передбачена виплата дивідендів? В такому випадку варто розуміти, що дивіденди, як і будь-який інший дохід, підлягають оподаткуванню, а тому спершу варто розібратися, що це таке і як це працює.

У матеріалі розповідаємо більше про дивіденди, як вони нараховуються та як сплачувати з них податки.

Що таке дивіденди?

Дивіденди — це частина прибутку, яка надається учасникам/акціонерам підприємства згідно з їхньою часткою в статутному капіталі такої компанії. Іншими словами, дивіденд — це винагорода, яку отримує тримач дивідендних акцій: наприклад, ви можете придбати акції відомого McDonald's та отримати 2% дивідендів, якщо не продасте цінні папери до моменту виплати. Інший приклад — пряма участь в діяльності компанії, коли ви є її учасником/власником: тоді ви також отримаєте дивіденди, якщо такі передбачені.

Що варто знати?

 • Дивіденди є правом підприємства, а не його обов'язком, тому виплата може відбутись не завжди;
 • Неприбуткові компанії не уповноважені нараховувати дивіденди;
 • Виплата дивідендів відбувається у довільний строк, який повинен бути кратним кварталу (від 1 до 4 разів на рік);
 • Дивіденди виплачуються як в грошовій, так і в натуральній формі.

Щодо останнього: якщо грошова форма передбачена для будь-яких випадків, то натуральна можлива далеко не завжди. Так, акціонерним товариствам такий вид розрахунків взагалі недоступний, а ось ТОВ не мають такого права в разі, якщо платник або одержувач виплати є платником єдиного податку. Навіть якщо всі умови виконані, підприємство все одно спершу розраховується грошима, а лише після продає бажане майно та передає його у власність акціонерів зі сплатою всіх податків.

 • Хто може виплачувати дивіденди? ТОВ, АТ та приватні підприємства (згідно з пп. 2 ч. 3 ст. 961 ЦКУ).
 • Як розраховуються виплати? Дивіденди отримують акціонери/учасники пропорційно їхній частці в статутному капіталі підприємства або з розрахунку на одну акцію в їхній власності.
 • Якими бувають дивіденди? «Класичними», як розподіл прибутку, прирівняними платежами, серед яких реінвестиція дивідендів, а також контрольованими операціями.
 • Коли виплачувати дивіденди заборонено? Коли підприємство не є прибутковим та/або сплачує 0% податку на прибуток. В останньому випадку закон не забороняє виплату, однак в разі її проведення статус та пільги втрачаються.

Тепер розберемо окремі випадки, коли виплачувати дивіденди заборонено.

Для акціонерних товариств:

 • недостатній розмір капіталу;
 • недостатня кількість та вартість майна для розрахунку з кредиторами.

Для ТОВ:

 • не внесення учасником вкладу цілком або його частини;
 • розрахунок з учасниками, які вийшли з товариства;
 • недостатня кількість та вартість майна для розрахунку з кредиторами.

Крім цих умов, підприємства можуть окремо прописувати в статуті випадки, коли дивіденди не виплачуватимуться.

Чи є дивіденди, які виплачуються завжди? Так, винагороду завжди отримують власники привілейованих акцій, якщо такі випущені підприємством. Навіть відсутність прибутку та зміна рішень керівництва не є причиною для невиплати дивідендів, а для покриття цього зобов'язання можна навіть використовувати кошти з резервного капіталу.

Які строки виплати винагороди? Для простих акцій — до 6 місяців з дня прийняття рішення, а для привілейованих — до 6 місяців після закінчення кожного звітного року.

Розрахунок дивідендів: приклад

Візьмемо за приклад АТ, де є два акціонери — акціонер А зі 100 акцій та акціонер Б з 300 акціями. Підприємство прийняло рішення виплатити дивіденди та виділило для цього 1 млн гривень. Всього компанія випустила 400 акцій, які приймаємо за 100%. Відповідно до частки акціонер А отримає 25%, а акціонер Б — 75%.

Розрахунок відбуватиметься таким чином:

 

Частка

Розрахунок

Виплата

Акціонер А

100 акцій

1 000 000 грн х 25%

250 000 грн

Акціонер Б

200 акцій

1 000 000 грн х 75%

750 000 грн

Виплата дивідендів: процес та його етапи

З поняттям та механізмом роботи дивідендів розібрались, а отже, час перейти до одного з найбільш важливих етапів — виплати винагороди. Процес виплати відбувається в кілька етапів.

Етап 1. Загальні збори учасників

Саме в цей момент виноситься рішення про виплату чи невиплату дивідендів. На зборах відбувається також і обговорення розподілу прибутку. Рішення вважається повноправним, коли:

 • для АТ: на зборах взяли участь акціонери з 50% і більше акцій у власності;
 • для ТОВ: без вимог Закону про ТОВ.

Вимог щодо розміру дивідендів Закон не встановлює, а тому учасники та акціонери підприємства приймають рішення на власний розсуд з огляду на стан підприємства, розмір отриманого прибутку та розмір планових витрат.

Етап 2. Оформлення рішення

Щоб зафіксувати результат зборів, створюється протокол, де вказується: 

 • розмір прибутку, який буде використаний для дивідендів; 
 • період, за який відбудеться нарахування та виплата; 
 • розмір, форма та строки виплати винагороди учасникам/акціонерам.

Етап 3. Нарахування виплати

Наступний крок — обробка даних та нарахування виплат бухгалтером підприємства. Саме бухгалтер переказує кошти на рахунки одержувачів або передає готівку в руки акціонерам.

Зверніть увагу, що при готівковій формі розрахунку в ТОВ існують певні обмеження: до 10 000 грн між учасниками на добу та до 50 000 грн з іншими фізичними особами на добу. Так, ТОВ має право здійснити виплату готівкою, а ось АТ — лише безготівково та поштовим переказом.

Нагадуємо, що кошти мають бути переказані на рахунок учасників/акціонерів не пізніше ніж за 6 місяців з дати прийняття рішення/закінчення звітного року.

Виникає питання: а чи може виплата не відбутись? Так, і під час воєнного стану, й у мирний час, підприємство уповноважене не виплачувати дивіденди, якщо таким було рішення більшості учасників на загальних зборах. Виняток — привілейовані акції:

 • за ними дивіденди виплачуються постійно, навіть якщо підприємство в звітному році отримало збиток;
 • для виплати підприємство має до 6 місяців з моменту закінчення звітного року. Збори для цього не обов'язкові;
 • товариство може навіть використати резервний капітал для покриття зобов'язання.

Виплата дивідендів засновнику, а також виплата дивідендів нерезиденту — всі ці процеси відбуваються саме за схемою, вказаною вище.

Виплата дивідендів за минулі роки: чи можливо це? Так, в разі наявності нерозподіленого прибутку за минулі періоди, навіть якщо в поточному році підприємство отримало збиток. Закон не забороняє товариству спочатку кілька років, наприклад, не розподіляти прибуток, а лише через роки прийняти рішення та все ж виплатити дивіденди за минулі періоди. Єдине обмеження — Статут, де може бути вказано про заборону такого методу, і, якщо така існує, виплата не буде можливою.

Виплата дивідендів: проводки

Повернемося до вже згаданого вище прикладу АТ з двома акціонерами — акціонер А зі 100 акцій та акціонер Б з 300 акціями. Прибуток, що буде використаний для дивідендів — 1 млн гривень. Отже, використовуємо такі проводки:

Операція

Документи

Бухоблік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Ухвалено рішення

Протокол загальних зборів учасників

441

443

1 000 000

2

Нараховано дивіденди:

– акціонеру А (1 000 000 × 25%)

Протокол загальних зборів учасників, відомість нарахування дивідендів

 

443

 

671/А

 

250 000

– акціонеру Б (1 000 000 × 75%)

443

671/Б

750 000

3

Нараховано ПДФО та ВЗ:

– акціонеру А (250 000 × (5% + 1,5%))

Протокол загальних зборів учасників, відомість нарахування дивідендів

 

 

671/А

 

 

641/ПДФО, 642/ВЗ

16 250

 

– акціонеру Б

(750 000 × (5% + 1,5%))

671/Б

641/ПДФО, 642/ВЗ

48 750

4

Перераховано дивіденди:

– акціонеру А (250 000 – 16 250)

Виписка з банку

 

671/А

 

311

233 750

 

– акціонеру Б (750 000 – 48 750)

Виписка з банку

 

671/Б

 

311

701 250

5

Перераховано ПДФО та ВЗ 

Виписка з банку

641/ПДФО,

642/ВЗ

311

65 000

Які ще проводки використовуються?

 • Реінвестиція дивідендів — Дт 671 Кт 40.
 • Нарахування військового збору на реінвестиції — Дт 671 Кт 642.
 • Компенсація військового збору — Дт 301 Кт 671.
 • Сплата авансового внеску — Дт 641.3 Кт 311.
 • Зміни статутного капіталу (направлення дивідендів «напряму» в СК) — Дт 46 Кт 401.
 • Взаємозалік внесків СК та боргів за дивідендами — Дт 404 Кт 46. 

Оподаткування дивідендів: які податки застосовуються?

Податок на дивіденди, а також його тип та розмір, залежить від статусу юрособи, яка їх виплачує, а також статусу фізособи/юрособи, яка їх отримує.

Виплата фізособам

Утримується ПДФО (5% або 9%) та військовий збір (1,5%). Податки не стягуються лише у випадку, якщо дивіденди спрямовуються на реінвестицію та збільшення статутного капіталу.

Застосовуються такі ставки ПДФО:

 • 5% — з резидентів-платників податку на прибуток за акціями та корпоративними правами;
 • 9% — з нерезидентів, інститутів спільного інвестування та неплатників податку на прибуток, а також за інвестиційними сертифікатами.

Виняток — привілейовані та інші акції, де дивіденди є фіксованими або більшими за інші дивіденди підприємства. Тоді застосовується ставка в 18%, адже тут дивіденди оподаткування виступають як заробітна плата.

На який рахунок сплачувати ПДФО з дивідендів? Всі розрахунки відображаються підприємством в Додатку 4ДФ у звітності. Розглянемо ознаки доходу:

 • дивіденди, нараховані єдинником (платником ЄП) — 109 (9% ПДФО);
 • дивіденди, нараховані платником податку на прибуток — 109 (5% ПДФО);
 • дивіденди за привілейованими акціями — 101 (18% ПДФО);
 • реінвестування дивідендів — 142.

Використовувати потрібно такі проводки:

 • розподіл прибутку для виплати — Дт 441 Кт 443;
 • нарахування дивідендів — Дт 443 Кт 671;
 • ПДФО — Дт 671 Кт 641.1;
 • ВЗ — Дт 671 Кт 642;
 • сплата дивідендів — Дт 671 Кт 311;
 • сплата ПДФО — Дт 641.1 Кт 311;
 • сплата ВЗ — Дт 642 Кт 311.

ЄСВ, авансовий внесок та податок на прибуток не сплачуються.

Виплата юрособам

Оподаткування дивідендів отриманих юридичною особою вже трішки складніше.

ПДВ

Застосовується на виплату в негрошовій, натуральній формі, що можливо лише для ТОВ. Оцінка таких активів має бути рівною/більшою за ціну придбання, звичайну ціну виготовлених товарів та/або балансову вартість необоротного активу.

Авансовий внесок

Коли й платник, і отримувач дивідендів є платниками податку на прибуток, а також при реінвестиції винагороди. Такий податок не зменшує загальну суму дивідендів до виплати, а зараховується як сплата податку на прибуток у звітності пізніше. Період сплати — до або одночасно з виплатою дивідендів. Код сплати — 125 (не 101, як податок на прибуток).

Не сплачується авансовий внесок, якщо виплата відбувається:

 • фізичним особам;
 • платником податку на прибуток, звільненого від оподаткування;
 • платником ЄП;
 • материнською компанією, коли сума виплачених дивідендів не перевищує отримані нею дивіденди від інших;
 • інститутом спільного інвестування.

Облік такого платежу в отримувача — як звичайний дохід для малодоходника та як різниця фінрезультату до оподаткування і суми дивідендів для великодоходника.

Формула: 

(Дивіденди — Сплачений об'єкт оподаткування) х 0,18

Сплачений об'єкт оподаткування — вартість об’єкта, з якого податок уже сплачено (04 рядок податкової декларації).

Важливо: якщо декларація за звітний рік ще не подана або податок на прибуток ще не сплачений, застосовується інша формула:

Дивіденди х 0,18

Податок на доходи нерезидентів

Коли платник — ФОП або юрособа на ЄП, а отримувач — нерезидент. Ставка — 15%. Сплата відбувається в момент виплати винагороди.

Для більшого розуміння розглянемо приклад — виплата дивідендів ТОВ на єдиному податку. Виплата дивідендів у фінансовій звітності відбуватиметься зі сплатою таких податків:

 • податок на доходи нерезидентів — 15%;
 • ПДФО — 9%;
 • ВЗ — 1,5%.

Інший приклад — виплата нерезидентам-юрособам. В такому випадку стягуються такі податки:

 • авансовий внесок — 18%;
 • податок на доходи нерезидентів — 15%.

Бухгалтерські проведення для виплати дивідендів юридичним особам:

 • розподіл прибутку для виплати — Дт 441 Кт 443;
 • нарахування дивідендів — Дт 443 Кт 671;
 • сплата авансового внеску — Дт 641.3 Кт 311;
 • виплата винагороди — Дт 671 Кт 311;
 • реінвестування: зміни СК — Дт 46 Кт 401;
 • реінвестування: взаємозалік внесків СК та боргів за дивідендами — Дт 61 Кт 46. 

Висновки 

Як бачимо, процедура обліку та оподаткування дивідендів, а також їхнє нарахування і виплата — справа не легка. Тут будь-яка помилка може вартувати штрафу, а тому критично важливо зробити все правильно та дотримуватись законів. Щоб мінімізувати проблеми, рекомендуємо звернутись за допомогою до досвідчених бухгалтерів та юристів.