Невеликі компанії часто потрапляють у ситуацію нестачі фінансів. Особливо за укладення довгострокових угод, коли оплата за надані послуги чи товари надходить через 2–3 місяці. За таких обставин у підприємця з'являється необхідність у залученні кредитних коштів. Але це провокує зайві витрати та обов'язки. Гарною альтернативою кредиту може стати факторинг. Послуга передбачає надання необхідних коштів, але на значно вигідніших умовах, ніж кредити.
Зазвичай кожному підприємцю вигідно працювати по передоплаті. Але укладати подібні угоди не завжди вдається. Частіше великі покупці диктують власні умови та нав'язують оплату з відстрочкою. За таких умов невелика фірма легко може опинитися у стані касового розриву.

Поняття факторингу

Факторинг — це беззаставне фінансування, що допомагає запобігти виникненню дефіциту фінансів. Послуга дає можливість залучити сторонні кошти для поповнення оборотного капіталу.
Термін утворений з англійського слова «factor», що буквально означає «посередник». Фактично це угода, де продаються боргові обов'язки. Сторонній агент купує борг за ціною трохи менше, ніж його номінальна вартість. Підприємець отримує необхідні оборотні кошти, а посередник отримує прибуток після погашення заборгованості внаслідок різниці між фактичною та сплаченою ціною.
Функції факторингу укладаються у відновленні оборотних коштів фірми з мінімальними фінансовими втратами та зусиллями.

Навіщо потрібна факторингова компанія

Факторингова компанія — це об'єднання, що має статус юридичної особи. Вона отримує дохід шляхом стягнення комісії з клієнтів, які намагаються продати борг. Факторингові компанії мають володіти значними фінансовими ресурсами для можливості купувати чужі грошові зобов'язання та мати оборотні кошти, щоб дочекатися їхнього повернення згідно з встановленими строками.
Факторингові компанії забезпечують клієнта грошовими коштами. Натомість отримують право управління дебіторською заборгованістю.
Залежно від типу угоди ці компанії можуть брати на себе обов'язки зі стягнення боргу.
Зазвичай послуги факторингу надають фінансові установи або їхні дочірні компанії. Вони виступають як посередник між продавцем послуги чи товару та їхнім покупцем.
За укладення будь-якої факторингової угоди є три сторони учасників:

 1. Кредитор. Компанія, що надає послуги чи реалізує товари на умовах відкладеного платежу.
 2. Дебітор. Фірма, що купує послуги чи товари на умовах відстрочки платежу.
 3. Фактор. Фінансова установа, спеціалізована компанія або банк, що сплачує заборгованість та має з цього відсоток прибутку.

Які є види факторингу

Згідно з нормами законодавства факторинг не розподіляється за видами. Він сприймається, як ділова угода щодо погашення заборгованості сторонньою компанією за винагороду. Фактичні ділові процеси змусили розділити факторинг на декілька видів, що мають значні відмінності. Це дозволило зробити послугу більш прийнятною для різноманітних ситуацій.
Факторинг розділяють на різні види за такими ознаками:

 • за ступенем ризику;
 • за об'ємом інформування;
 • за податковою звітністю;
 • за періодом виникнення зобов'язань;
 • за кількістю чинників;
 • за об'ємом наданих послуг;
 • за видом обліку документації.

Факторинг з регресом

За укладення угоди факторингу компанія посередник (фактор), що купує борг, має самостійно стягнути його з дебітора. Часто це пов'язано з певними ризиками. Дебітор може відмовитись від сплати, спираючись на передбачені законом обставини.
Головна відмінність факторингу з регресом — це зниження ризиків для фінансової установи. Згідно з договором фактор має право стягнути невиплачені суми з кредитора.
Попри цю незручну особливість, послуга має попит, бо в неї є декілька вагомих переваг:

 • рішення про надання коштів приймається дуже швидко;
 • не потрібно багато документів для оформлення угоди;
 • діє мінімальна відсоткова ставка.

Угода оптимально підходить компаніям, що працюють переважно з надійними та перевіреними партнерами.

Факторинг без регресу

За факторингу без регресу усі ризики бере на себе фінансова установа. Така угода передбачає підвищену відсоткову ставку. Представники фактора ретельно перевіряють дебітора та можуть відмовитися від угоди, якщо отримають негативну інформацію.
За замовчуванням будь-який договір вважається факторингом з регресом, якщо в документі не вказано інше.

Відкритий факторинг

Цей тип угоди передбачає, що всі сторони повідомлені про її наявність. Дебітор усвідомлює, що у взаємовідносинах бере участь третя сторона. Таким чином кошти перераховуються відразу на рахунки фактичного власника боргу, минаючи початкового кредитора.

Закритий факторинг

Подібна угода укладається, коли дебітор не знає, що борг переданий третій стороні. Таким чином кошти перераховуються на рахунки початкового кредитора. А той своєю чергою передає отримані суми фінансовій установі, що викупила борг.

Внутрішній факторинг

Це угода, де всі учасники перебувають у межах однієї країни. Факторингова компанія, фірми дебітора та кредитора зареєстровані на території України.

Зовнішній факторинг (міжнародний)

Зовнішній факторинг заведено називати міжнародним, бо покупець та продавець є резидентами різних країн. У таких угодах часто беруть участь дві факторингові компанії. Фінансова установа в країні продавця бере на себе зобов'язання по фінансовому забезпеченню. Друга компанія, що розташована в країні покупця, бере на себе кредитні ризики та перевіряє дебіторську заборгованість.

Реальний факторинг

Це угода, яка укладається після виникнення боргу. Іншими словами, коли продавець передав покупцю продукцію, але ще не отримав оплату за неї.

Консенсуальний факторинг

Використовується, коли продавець бажає перестрахуватися. Фактично угода ще не відбулася, але майбутній борг вже продано фінансовій установі.

Прямий факторинг

Прямим називають факторинг, у якому бере участь одна фінансова компанія. Саме вона повністю викупає борг.

Взаємний факторинг

Це форма факторингу, в якій беруть участь дві фінансові установи (фактори). Найчастіше взаємним вважається міжнародний факторинг.

Вузький факторинг

До такого типу належать угоди, в яких надаються лише головні послуги факторингу. Фінансова установа виконує лише інкасацію боргу та перераховує кошти на рахунок кредитора.

Широкий факторинг

Широкий факторинг також називають конвенційним. У такому випадку факторингова компанія надає більше послуг кредитору, ніж передбачено стандартними умовами. Наприклад, додатково можуть бути надані послуги з ведення бухгалтерії, страхування.

Традиційний факторинг

Тип угоди, при якому всі документи оформлюються у звичному паперовому вигляді.

Електронний факторинг

EDI-факторинг — це методика, яка дозволяє використовувати сучасні технології для ведення справ. Наприклад, весь документообіг та операції в такому варіанті здійснюються в електронному форматі. Для затвердження документів використовуються цифрові підписи.

Договір факторингу

Для факторингової угоди підходить звичайний цивільно-правовий договір, адаптований під обставини, який регулює взаємодію кредитора та фінансової установи.
Згідно зі складом документа фактор зобов'язується передати кредитору грошові кошти по окремій угоді. Своєю чергою постачальник зобов'язується передати фінансовій установі права стягнення заборгованості з покупця. Також в договорі вказують розмір винагороди, яку має отримати фактор за перерахунок грошових коштів.
Конкретних вимог щодо форми договору в законодавстві не існує. Даються лише загальні рекомендації, які пункти в ньому мають бути:

 1. Реквізити документа, на підставі якого виникли права вимоги.
 2. Умови передачі прав фінансовій компанії.
 3. Об'єм переданих прав.
 4. Процедура та строки повідомлення дебітора про здійснену угоду факторингу.
 5. Перелік документів, що кредитор передає фактору в межах угоди.
 6. Можливі форс-мажорні ситуації та способи їхнього вирішення.
 7. Обов'язки сторін.

Приклад факторингового договору можна знайти за посиланням.

Переваги та недоліки факторингу

Як і будь-яка угода, факторинг має ряд переваг перед кредитами. Наприклад, відсутність відсотків за користування коштами. Фактично, вони передаються кредитору не на певний час, а назавжди. Віддавати отримані гроші фінансовій установі, що їх надає, не потрібно.

Переваги факторингу

В операційній діяльності компанії факторинг є більш вигідним способом залучення коштів. На відміну від кредиту він дозволяє посилити фінансове становище фірми у коротко- та довгостроковій перспективах. Окрім того, факторинг має ще декілька значних переваг:

 • можливість збільшити оборотний капітал;
 • відсутність застави;
 • зменшення періоду оборотності засобів;
 • можливість отримати до 90% суми боргу без зволікань;
 • можливість надати більш вигідні умови покупцям.

Недоліки факторингу

Але наряду з перевагами, як і будь-яка угода, факторинг має суттєві недоліки:

 • значний список документів;
 • у багатьох випадках необхідність мати поручителя;
 • сплата за надання послуг фактора.

Банки, які надають послуги факторингу

Факторингове фінансування можуть надавати сторонні компанії та мікрофінансові установи. Але найчастіше цим займаються банки. Звертаючись до великих фінансових установ, клієнти отримують більший перелік послуг. Окрім того, ціна факторингу в таких випадках значно нижча.

В Україні найбільш відомими є декілька банків, що надають факторингові кредити:

Довідка! Через війну в Україні багато банків встановили ліміти для послуг факторингу та кредитування. Відповідну інформацію можна отримати безпосередньо у фінансовій установі.

Умови надання послуг відрізняються. А завдяки тому, що банки намагаються зробити послугу більш доступною, ще спроможні змінюватися. Тому перед тим як обрати фінансову установу, варто уважно ознайомитися з усіма пропозиціями.

Тебе також можуть зацікавіти