У цій статті розглянемо такі поняття, як договори цивільно-правового характеру (договори ЦПХ) і трудові договори, дізнаємося, у чому різниця між ними, а також вигоди і особливості несуть ці види договорів для обох сторін.

Ці види договорів використовуються роботодавцями для офіційного оформлення взаємовідносин з працівниками, але для трудових договорів діє трудове право (КЗпП України), а у випадку з цивільно-правовими договорами — Цивільне право (ГК України).

Договір ЦПХ: поняття і законодавчий фундамент

Поняття, умови, правила укладання та розірвання цивільно-правових договорів регулюються Розділом 2 Цивільного кодексу України, назва якого «Загальні положення про договір» (Розділи 52 і 53). Тлумачення умов цивільно-правової угоди здійснюється на підставі ст. 213 ЦК України (Розділ 16, параграф 1).

Згідно з ст. 626 ЦК України договір ЦПХ — це досягнута двома або більше сторонами домовленість для встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків. Якщо у обох сторін договору ЦПХ є права і обов'язки, він називається двостороннім.

Цивільний кодекс визначає такі особливості цивільно-правових договорів:

 • обов'язковість виконання для обох сторін;
 • свобода у визначенні умов договору, але в рамках цивільного законодавства;
 • до деяких умов договорів ЦПХ може застосовуватися звичай ділового обороту;
 • набуває чинності договір з дати його підписання сторонами;
 • строком договору є час, протягом якого можливе здійснення прав і обов'язків обома сторонами;
 • ціну в договорах ЦПХ встановлюють за домовленістю сторін (за винятком регульованих законом тарифів і ставок), вона не може бути змінена після виконання умов договору, і може бути змінена тільки в випадках передбачених законом або договором;

Цивільно-правовий договір як альтернатива трудовому договору

Цивільно-правовий договір про надання послуг, або договір ЦПХ — це один із способів значного зменшення податків для роботодавця на оплату праці працівників. Правомірність застосування цивільно-правових договорів передбачає розуміння обома сторонами договору наслідків і необхідності дотримання низки правил.

Основна умова правомірності застосування цивільно правового договору — це відсутність ознак трудових відносин, головний з яких — оплата праці за сам процес, а не за результат.

Міністерство соціальної політики ще в 2012 році підкреслювало, що фізична особа має право надавати послуги і здійснювати різні види робіт не тільки за трудовим договором, а й за цивільно-правовими угодами.

Але в разі перевірки підприємства інспектором Держпраці за наявності цивільно-правових договорів будуть обов'язково шукати порушення, які дозволять їм перекваліфікувати цивільно-правові відносини в трудові. І якщо їм це вдасться, роботодавця чекають великі неприємності.

Відповідно до Кодексу про працю України, а також до Адміністративного кодексу України роботодавця, який приховує за договорами ЦПХ трудові відносини з працівниками, чекають такі штрафи:

  • 10 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 60 000 грн за людину. З 1 грудня 2021 року мінімальна плата буде 6500, а значить штраф збільшиться до 65 000 грн;
  • за повторне порушення — 30 мінімальних заробітних плат;
  • адміністративний штраф до 17 000 грн;
  • несплачені податки за весь період дії договору ЦПХ + штрафи від 20% до 25% від суми несплачених податків;
  • 12 000 грн (2 мінімальні заробітні плати) за недотримання мінімальних гарантій оплати праці;
  • за відсутність оплат відпускних — 6000 грн (1 мінімальна);
  • за несвоєчасну або неповну виплату зарплати — 18 000 грн (3 мінімальних).

Цивільно-правова угода — основні ознаки

У договорах ЦПХ сторонами є Виконавець і Замовник робіт або послуг. Розглянемо ті ознаки, які відрізняють цивільно-правові договори від трудових:

  1. Результат праці виконавця є предметом договору ЦПХ:
  • тобто предмет договору — це не сам процес праці за певний період часу (місяць, тиждень та ін.), а наприклад, готове маркетингове дослідження, покладений кахель або тротуарна плитка на конкретному об'єкті, завершений ремонт конкретного обладнання або автомобіля, створення програми або сайту для Замовника тощо.
  1. Правила і розмір оплати прописуються безпосередньо в договорі ЦПХ:
  • Роботи або послуги оплачуються не за норму в місяць, а тільки за результат, не має значення норма мінімальної заробітної плати або періодичність виплат.
  1. Факт надання послуг та виконання робіт за договором ЦПХ в обов'язковому порядку підтверджується первинною документацією:
  • акт прийому-передачі послуг, акт виконаних робіт та ін., лише вони підтверджують виконання виконавцем робіт і прийом результату замовником, а також є підставою для здійснення оплати.
  1. Виконавець договору ЦПХ не повинен забезпечуватися безпечними умовами роботи, наявністю робочого місця, обладнанням:
  • цивільно-правові угоди не визначають, яким чином, на якому обладнанні, де саме буде виконана робота або надані послуги — усе це проблеми виконавця.
  1. Не робляться записи в трудову книжку:
  • виконавець договору ЦПХ не є співробітником компанії, його дані не вносяться до штатного розпису або табель обліку робочого часу.
  1. Не обмежений час роботи виконавця цивільно-правової угоди:
  • цивільно-правовий договір про надання послуг може визначати термін виконання робіт або надання послуг загалом, але те, скільки часу в день буде витрачати виконавець на досягнення результату, замовника не стосується.
  1. Не може виплачуватися за цивільно-правовими договорами відпустка виконавцю.
  2. Не застосовуються такі поняття трудового права, як дисциплінарна, адміністративна або матеріальна відповідальності, крім прописаної в договорі ЦПХ

Рис. Цивільно-правова угода зразок

Договір ЦПХ зразок

На малюнку є зразок цивільно-правового договору. Як уникнути штрафів за перевірки Державної служби України з питань праці (Держпраці):

 • за необхідності вказати предметом договору послугу матеріального характеру, наприклад: виготовити і зібрати офісні меблі — укладайте договір підряду, а в разі таких послуг, як маркетингові дослідження, встановлення програмного забезпечення, створення сайту або вантажоперевезення — договір про надання послуг;
 • уникати в тексті договору ЦПХ формулювань про процес праці, наприклад: замість «здійснення послуг бухгалтера» краще використовувати «інформаційно-технічні послуги»;
 • встановлюйте чіткі формулювання, які визначають, що результат — досягнутий, послуга і робота виконана в повному обсязі, конкретизуйте обсяг робіт і не згадуйте повторюваність його в часі;
 • у договорі виконавцю не можна визначати заступника або підпорядковувати виконавця штатному співробітникові підприємства (керівника відділу, директора або головного бухгалтера), адже виконавець повинен справлятися сам;
 • не визначайте час роботи виконавця, його перерви і вихідні, можна написати «під час роботи підприємства», але не вказувати години роботи;
 • невизначеність термінів — ознака трудових відносин, тому встановіть конкретний термін виконання роботи;
 • за наявності декількох контрагентів за договорами ЦПХ не користуйтеся єдиною формою договору;
 • не подовжуйте на занадто довгий час один і той же договір — краще щорічно підписувати змінений текст договору, терміни виконання та ін.

Договори ЦПХ з фізичними особами

Цивільна правова угода може укладатися як з фізичними особами, так і з ФОП. Водночас учасник договору ЦПХ може одночасно бути і учасником трудових відносин та підприємцем.

Під час укладання договорів ЦПХ з фізичними особами замовник зобов'язаний сплачувати податки і збори за виконавця, тому що він стає його податковим агентом. А якщо виконавцем є ФОП, з отриманих за договором доходів податки він сплачує самостійно.

Договір ЦПХ з неповнолітнім

Громадяни України від 14 до 18 років мають право укладати будь-які цивільно-правові договори тільки за згодою батьків, але є і винятки:

 • з 16 років — підприємці (ФОП);
 • з 16 років — працівники за трудовим договором;
 • неповнолітні у шлюбі;
 • неповнолітні батьки.

З підлітками краще укладати договори ЦПХ на більш короткий термін — не більше ніж 3 місяці. Також варто пам'ятати, що якщо батьки запідозрять надмірну експлуатацію їхніх дітей, вони мають право оскаржити контракт в Державній службі з питань праці.

Як укласти трудовий договір

Трудовий договір — це угода про взаємні зобов'язання між власником підприємства юридичною особою або ФОП і найманим працівником. За такого договору працівник зобов'язується виконувати обумовлену в трудовому договорі роботу, а власник зобов'язується забезпечити працівнику всі необхідні умови праці згідно з договором і законом.

Трудовий договір укладається в усній або письмовій формах. Водночас умови укладання трудового договору в усній формі передбачають отримання письмової згоди майбутнього працівника. Це робиться у вигляді заяви про прийом на роботу, у якому позначають тривалість часу роботи, наявність або відсутність матеріальної відповідальності та ін.

Але є випадки, коли трудовий договір укладається тільки в письмовій формі:

Міністерство юстиції опублікувало пояснення щодо того, як укладати трудовий договір, види, термін і умови укладення трудового договору і за бажання можна ознайомитися з цими матеріалами:

Трудовий договір: зразок

Типовий трудовий договір кожен роботодавець може скласти самостійно. Тоді можна взяти за основу трудовий договір, шаблон яких затверджений наказами органів влади (див. приклади нижче).

Для укладення трудового договору необхідні трудова книжка, паспорт і код. У деяких випадках можуть знадобитися довідка про стан здоров'я, військовий квиток, диплом про кваліфікацію або спеціальності та ін.

Рис. Трудовий договір: приклад, затверджений Мінпраці і соціальної політики

Порядок укладення трудового договору в письмовій формі:

 • узгодження обома сторонами всіх пунктів договору і його підписання з обов'язковим зазначенням дати його укладання, роботодавець ставить печатку (якщо він не фізособа);
 • реєстрація трудового договору в журналі реєстрації трудових договорів;
 • вручення працівникові його примірника трудового договору. Працівник повинен підтвердити своїм підписом факт отримання своєї копії договору в журналі реєстрації трудових договорів або на окремому документі;
 • будь-який типовий трудовий договір (як усний, так і письмовий) після підписання оформляють наказом керівника про прийом працівника на роботу.

Безстроковий трудовий договір зразок

Найбільш поширений безстроковий трудовий договір, за якого трудові відносини тривають доти, поки в однієї або обох сторін не виникне причини для його розірвання.

У безстроковому трудовому договорі не фіксується дата його завершення, але дата укладення такого договору є обов'язковою.

У стандартний бланк трудового договору потрібно додати окремий пункт про те, що він є безстроковим.

Строковий трудовий договір зразок

Строкові трудові договори передбачені КЗпП у статті 23, вони укладаються тоді, якщо через характер робіт немає можливості укласти безстроковий трудовий договір.

Строковий трудовий договір укладається так само, як і безстроковий з такими відмінностями:

 • закінчення строку трудового договору необхідно вказати в заяві працівника та в наказі роботодавця про прийом на роботу;
 • випробувальний термін може бути призначений лише тоді, коли такий договір укладається більше ніж на рік;
 • взаємини сторін завершуються автоматично — не потрібно заздалегідь повідомляти співробітника про звільнення.

Трудовий договір між працівником і фізичною особою

Згідно з п. 6 ст. 24 КЗпП України під час укладання працівником типового трудового договору з ФОП обов'язкова письмова форма договору. Типовий трудовий договір з ФОП розміщений в цій статті трохи вище в п. «Трудовий договір: зразок».

Трудовий договір з неповнолітнім

Трудовий договір неповнолітніх громадян України має низку особливостей:

 • вік укладення договору: з 15 років і до досягнення 16-річного віку роботодавцю знадобиться письмова згода батьків або опікунів;
 • укладається тільки в письмовій формі;
 • за відсутності паспорта в трудовому договорі неповнолітнього працівника вносяться дані свідоцтва про народження;
 • роботодавець не має права встановлювати випробувальний термін;
 • обов'язкова медична довідка про те, що неповнолітньому не протипоказано здійснювати такі види робіт,оскільки законом заборонено використовувати неповнолітніх на важких або небезпечних для здоров'я видах робіт;
 • трудове законодавство встановило скорочений час роботи для неповнолітніх: до 16 років — 24 години на тиждень, 16–18 років — 36 годин на тиждень. У такому випадку оплата праці не може бути нижче, ніж аналогічна для повнолітніх працівників, у яких тривалість робочого часу стандартна — 40 год/тиждень.

Підстави розірвання трудового договору

Підставами для припинення трудового договору є розрив з ініціативи працівника, роботодавця або за згодою обох сторін. Розглянемо трохи докладніше кожен з цих випадків припинення трудового договору. Закон визначає порядок припинення трудового договору в статті 36 КЗпП України.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника зазначені в трудовому законодавстві статтями 38–39 КЗпП України. Безстроковий договір працівник може розірвати, попередивши роботодавця про це за 2 тижні.

Необхідно написати заяву на ім'я керівника і позначити в ньому причину звільнення. Якщо причина звільнення не дає змогу працівнику продовжувати трудову діяльність, роботодавець повинен розірвати договір в потрібний працівникові термін. Водночас, якщо співробітник через 2 тижні після подачі заяви все-таки не залишив робоче місце, його не можна звільнити, за винятком випадку, коли на його місце вже найнятий працівник на основі трудового договору.

Недотримання роботодавцем умов договору або трудового законодавства також є підставою для розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

Розірвання трудового договору з ініціативи власника установи як термінового, так і з безстрокового можливо за таких обставинах:

 • невідповідність займаній посаді;
 • невиконання обов'язків працівником за трудовим договором;
 • мобілізація або призов під час особливого періоду;
 • крадіжка на місці роботи (тільки після рішення суду);
 • поява на роботі в неадекватному стані (алкогольне або наркотичне сп'яніння);
 • відсутність на робочому місці більше 3 годин або прогул без поважних причин, а також відсутність понад 4 місяців на роботі через тимчасову непрацездатність (крім вагітності та пологів) за певного захворювання;
 • повернення на роботу працівника, який раніше виконував цю роботу;
 • банкрутство, ліквідація або реорганізація підприємства.

Розірвання трудового договору за згодою сторін

У КЗпП України (ст. 36 п. 1) позначена можливість припинення трудового договору за згодою сторін. Тоді ініціювати припинення трудового договору може будь-яка зі сторін, і хто б не був ініціатором, він повинен подати заяву або повідомлення з пропозицією припинення договору з дослівним формулюванням: «за згодою сторін».

Трудовий договір і договір ЦПХ: податки та термін дії

Під час укладання договору ЦПХ податки платяться залежно від того, з ким укладено договір:

 • якщо з фізичною особою: податки оплачує Замовник, тому що він стає податковим агентом працівника. Протягом трьох банківських днів після виплати оплати за роботи або послуги роботодавець зобов'язаний сплатити: ПДФО — 18%, а також військовий збір — 1.5%. Тобто якщо працівнику потрібно заплатити чистими 10 000 грн, роботодавцю знадобиться витратити 10 000 грн + (1800 + 150) = 11 950 грн.
 • якщо з ФОП: податки виконавець оплачує сам, і їхній розмір залежить від системи оподаткування, на якій знаходиться підприємець, але, як правило, це ті самі 18% і 1.5%.

Під час укладання трудового договору строкового або безстрокового типів податки на нараховану заробітну плату будуть набагато більшими: до ПДФО (18%) і військовому збору (1.5%) додається Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%. Тобто якщо працівникові потрібно заплатити чистими 10 000 грн, роботодавцю знадобиться витратити 10 000 грн + (1800 + 150 + 2200) = 14 150 грн.

Чим відрізняється термін дії в договорах ЦПХ і в трудових договорах

Договір ЦПХ: термін дії встановлюється не більше ніж на 1 рік або менше. Водночас для кожного виду робіт в окремих додатках позначається термін початку і завершення виконання робіт. В іншому випадку такий договір можна легко перекваліфікувати в трудовий. Податкове навантаження тоді менше.

Термін дії трудового договору може бути необмежений або визначений конкретною датою завершення. У такому випадку немає необхідності складати окремі додатки і кожен раз складати акт виконаних робіт. Податкове навантаження набагато більше.

Тебе також можуть зацікавіти