У бізнесі успішне планування може визначати можливості для розвитку підприємства, його перспективи і життєздатність. У складних поточних умовах нашої країни і в світі значення грамотного фінплану неможливо переоцінити. Адже якщо фінансові плани не правильно складені, або не складені зовсім, шлях до банкрутства підприємства буде зовсім недовгим.

Будь-якому підприємцю-початківцю або з досвідом, або власнику великого бізнесу важливо розуміти, що необхідно враховувати, щоб скласти фінансовий план, відповідний реальному життю. Адже тільки в такому випадку буде можливо ухвалювати дійсно виважені рішення і робити прогнози на майбутнє, щоб забезпечити не тільки стабільне виживання підприємства, але і його постійний розвиток.

Фінансовий план підприємства

Фінансовий план — це спрощено співвідношення доходів і витрат об'єкта планування. 

Фінансовий план допомагає визначити, який обсяг фінансування знадобиться для максимально ефективного розвитку, а в деяких випадках і для виживання в умовах жорсткої конкуренції і мінливих умов ринку. У тому числі фінансовий план визначає, де взяти кошти, відсутні для нормальної роботи.

Завдання фінансового планування можна коротко визначити так:

 • визначити обсяг коштів, які необхідні для виробництва, а також інвестиційної діяльності підприємства. Це означає, що необхідна реальна оцінка поточного стану справ на підприємстві: коштів на зарплату, закупівлю сировини і обладнання, оренду та комунальні платежі та ін.
 • визначити, куди вкладати фінансові кошти для максимальної ефективності: наприклад, для невеликого ресторану надлишок прибутку можна пустити на прибудову та обладнання великий літньої веранди, яка дасть змогу збільшити кількість посадкових місць. Приватній школі найбільш ефективно буде вкластися в підвищення кваліфікації персоналу або закупівлю інтерактивного устаткування для навчання.
 • визначити джерела зростання прибутку: це може бути оптимізація грошових, трудових і будь-яких інших нематеріальних ресурсів, а також залучення кредитних коштів або пошук інвесторів.

Для виконання цих завдань знадобиться визначитися з фінансовими цілями підприємства, зрозуміти відповідність цих цілей щодо поточної фінансової ситуації в компанії і сформулювати порядок дій для досягнення цілей.

Під час складання фінплану проводиться всебічний детальний аналіз поточного стану справ у компанії: від розміру обов'язкового зарплатного фонду до необхідних витрат на виробництво, кредитні виплати, лізинг, витрат на рекламу та інше. Саме цей аналіз відкриває можливість стратегічного планування, виявлення слабких і вузьких місць бізнесу.

Перш ніж приступити до складання фінансового плану, обов'язково зробіть аналіз поточного бюджету, щоб зрозуміти:

 • звідки і як часто підприємство отримує фінансування;
 • куди витрачаються отримані кошти;
 • в яких ситуаціях і умовах витрати менше доходів;
 • від яких витрат можна відмовитися і за необхідності що можна оптимізувати і скільки коштів це додасть.

Види фінансових планів підприємства

Класичні фінансові плани підприємства бувають довгострокові (до 10 років), середньострокові (до 5 років) і короткострокові (до року). Сьогодні в умовах загальної світової кризи в багатьох сферах підприємницької діяльності, на наш думку, можна вважати план на 3 роки середньостроковим, на 5 років — довгостроковим, а плани на 10 років — майже неможливими.

Короткострокові фінансові плани дають змогу ефективно вести поточну операційну діяльність. Тобто підтримувати підприємство в стабільно робочому стані, забезпечувати працездатність надходженнями від реалізації товарів чи послуг. Середньостроковий фінансовий план дає змогу націлюватися на реалізацію більш глобальних цілей. Довгостроковий фінансовий план — це завжди про стратегію, освоєння нових ринків, оновлення виробництва, зростання капіталу, перехід на новий рівень бізнесу.

Щоб розуміти дії, які знадобляться за різних сценаріїв подій, найкраще для кожного з трьох варіантів скласти оптимістичний, песимістичний і максимально реалістичний варіанти фінплану.

Під час складання фінансового плану важливо врахувати обмеження в підприємства, яких неможливо уникнути, наприклад: обсяги і терміни поставок ключових клієнтів, обмеження, пов'язані з охороною навколишнього середовища, мінімально необхідну кількість співробітників на виробництві, вимоги до якості товарів, поточні можливості виробництва та ін.

Порядок складання фінансового плану підприємства

Приватному підприємству, на відміну від державного, не потрібно дотримуватися будь-якої обов'язкової форми фінансового плану. Власник бізнесу сам може вирішувати, наскільки докладним повинен бути такий документ і що в нього потрібно вписати. Але ми можемо дати загальні рекомендації про те, без яких розділів фінансового плану точно не обійтися:

 • План очікуваних витрат, план доходів і чистого прибутку за конкретний період.
 • Прогноз руху фінансових коштів, надходжень і виплат (надходження готівки, рахунки, цінні папери та ін.). Врахувати потрібно не тільки прибуток від головного виду діяльності підприємства, але також і різницю між кредиторською та дебіторською заборгованостями, амортизацію засобів виробництва (устаткування, службові авто, комп'ютери та ін.), доходи від інвестицій, кредити підприємства і вартість їхнього обслуговування та ін.
 • Балансовий план, який прояснить перспективи досягнення цілей компанії до кінця планового періоду. Наприклад, чи поверне підприємство кредит у встановлений термін, розширить чи ні лінійку товарів і загалом обсяг виробництва, наскільки збільшиться прибуток від реалізації товарів або плановий період закінчиться збитком.
 • Система управлінського контролю.

У поясненні до фінплану підприємства необхідно також додати такі розділи:

 • джерела коштів на оновлення виробничого обладнання, програмного забезпечення, куди вкладати вільні кошти, тобто інвестиції;
 • як планується управляти фінансами, дебіторкою, фінансувати запаси на складах, тобто управління оборотним капіталом;
 • структура джерел і види дивідендів;
 • динаміка витрат/доходів за різних фінансових умов, чи знадобиться залучення капіталу і за яких умов та інше — тобто фінансові прогнози.

Якщо спростити, то алгоритм складання фінансового плану такий:

 • оцінити реальний стан справ;
 • скласти список джерел та обсягу витрат, оптимізувати його;
 • скласти список джерел прибутку, знайти способи збільшити доходи і список джерел;
 • зробити оцінку обсягу і можливостей ринку;
 • поставити зрозумілі цілі в фінансовому вираженні;
 • розбити поставлені цілі на періоди (від місяця до року) з урахуванням сезонності та інших чинників.

Як бачимо, щоб скласти фінансові плани, потрібно зібрати інформацію від усіх відділів підприємства. І що більша компанія, то більшим буде обсяг цієї інформації. Врахувати потрібно і сезонні падіння цін, нижній поріг собівартості продукції, умови зростання і падіння цін, вартість і джерела залучення клієнтів. Крім того, знадобиться також врахувати інфляцію, витрати на розвиток тощо. 

Фінансовий план: приклад складання

Як було зазначено вище, фінансовий план підприємства складається за формою, яку затверджує власник або вище керівництво приватного підприємства. Розглянемо основні підрозділи фінансового плану, без яких абсолютно неможливо обійтися.

План прибутків і збитків підприємства

Цей план визначає суми очікуваних витрат і доходів підприємства за обраний період, і необхідний для уточнення можливостей виживання підприємства і активного ведення діяльності. Мета — визначення суми чистого прибутку, якою підприємство зможе розпоряджатися протягом певного періоду.

Рекомендуємо складати його на рік і квартал в щомісячному розрізі, враховувати сезонні та інші мінливі чинники. У таблиці нижче наведено фрагмент прикладу такого плану з урахуванням розподілу виробництва продукції за місяць. Грошові одиниці в таблиці відповідають тисячам гривень.

Показники

Місяці 2021 року (тис. грн)

січень

лютий

березень

Разом за І кв.

...

1.

Виторг без ПДВ і акцизів від реалізації товарів

2587

2691

2676

7954

...

2.

Змінні витрати

1632

1691

1712

5035

...

3.

Маржинальний прибуток

955

1000

964

2919

...

4.

Умовно-постійні витрати

475

475

475

1425

...

5.

Прибуток до оподаткування

480

525

489

1494

...

6.

Податок на прибуток

92.2

100

92.8

285

...

7.

Чистий прибуток

388.8

425

396.2

1209

...

Таблиця 1. Фінансовий план зразок

План фінансових виплат і надходжень

У плані руху фінансів необхідно враховувати не тільки кошти на рахунках і готівку, але також і цінні папери, наприклад: еквіваленти грошових надходжень. У розрахунках враховуються передбачувані результати фінансової і виробничої діяльностей — обслуговування і отримання кредитів, купівля основних засобів, різниця між дебіторською і кредиторською заборгованостями, амортизація і чистий прибуток та ін.

Важливо уточнити найбільш важливу формулу — розрахунок результатів виробничої діяльності підприємства:

Гкр = Гпр + НГ – ВГ, де

 • Гкр — готівкові кошти на кінець року або планового періоду; 
 • Гпр — готівка на початок року або планового періоду;
 • НГ — усі надходження готівки, тобто виторг без урахування акцизів і ПДВ від реалізації продукції;
 • ВГ — відтік готівки, тобто собівартість (без обліку амортизації) реалізованої продукції.

З урахуванням даних таблиці № 1 і, наприклад, за умови амортизаційних відрахувань в 375 тис. грн, таблиця прогнозу фінансових виплат і надходжень буде виглядати так:

Показники

Тис. грн

1.

Чистий прибуток

1209

2.

Амортизація

975

Плюс (мінус) зміни в поточних активах

3.

Зростання дебіторської заборгованості

- 300

4.

Зростання товарно-матеріальних цінностей

- 400

Плюс (мінус) зміни в поточних зобов'язаннях

5.

Зростання кредиторської заборгованості

+ 250

6.

Зростання заборгованості по податках

+ 500

7.

Чистий грошовий потік за рахунок виробничої діяльності (1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6)

+ 2234

Інвестиційна діяльність

8.

Придбання основних фондів

- 850

Фінансова діяльність

9.

Отримання кредиту

+1500

10.

Погашення позики

- 450

11.

Збільшення (зменшення) коштів (7 – 8 + 9 – 10)

2434

12.

Готівка на початок кварталу

980

13.

Готівка на кінець кварталу

3164

Таблиця 2. Фінансовий план підприємства приклад

Такий прогноз — чутливий до зміни кон'юнктури ринку, витрат, цін і обсягу виробництва самого підприємства, а отже, знадобиться коригувати дані за найменших змін.

Плановий баланс в структурі фінансового плану

План пасивів і активів (плановий баланс) складається на основі попередніх двох планів на кінець планового періоду, з метою з'ясувати перспективу забезпечення фінансового зростання або хоча б збереження фінансової стабільності. Можливий варіант загального вигляду плану балансу:

Активи

=

Пасиви

Поточні активи

Короткострокові зобов'язання

Довгострокові
зобов'язання

Оборотний капітал

Поточні пасиви

Довгострокові пасиви

Постійні активи

Власний капітал

Основний капітал

Основний капітал

Нерозподілений прибуток

Таблиця 3. Фінансовий план підприємства приклад

 • Активи — ліквідні і неліквідні активи, все, що має вартість і перебуває на балансі підприємства;
 • Поточні активи — всі ліквіди, які за рік споживаються в процесі виробництва або перетворюються на гроші;
 • Постійні активи — основний капітал, тобто все, що не можна перетворити в гроші, але використовується підприємством: нерухомість, транспорт, обладнання. По суті, це не ліквідні активи;
 • Пасиви — короткострокові і довгострокові кредити підприємства.

Актив

тис. грн

Пасив

тис. грн

Кошти

5760

Короткострокові зобов'язання

Дебітори

820

Кредитори

2882

Товарно-матеріальні запаси

580

Заборгованість по податках

750

Оборотний капітал

7160

Разом

3632

Будівлі

11 400

Довгостроковий кредит

1200

Устаткування

6292

Разом зобов'язань

4832

Основний капітал

17 692

Акціонерний капітал

20 020

у тому числі початковий капітал

17 347

нерозподілений прибуток

2673

Баланс

24 852

Баланс

24 852

Таблиця 4. Приклад розрахунку балансу на кінець планового року

Формула розрахунку акціонерного капіталу (КАКкр ) виглядає так:

КАКкр = КАКпр + Пч – Див

 • КАКкр — власний акціонерний капітал на початок року;
 • Пч — чистий прибуток;
 • Див — виплачені дивіденди.

Тобто в таблиці № 4 розрахунку балансу 17 347 + 2673 + 0 = 20 020 тис. грн. Більше формул, таблиць і додаткових матеріалів по цій темі можна знайти на сайті МСН.

Звіт про виконання фінансового плану

Складанням фінансового плану повинен займатися тільки професіонал або навіть група профільних фахівців, адже документ — складний не тільки за структурою, а й за обсягом інформації, яку необхідно зібрати і впорядкувати. Можна звернутися за вирішенням цього завдання до сторонньої організації, якщо немає своїх фахівців з планування.

Але це не означає, що склавши фінплан, можна заспокоїтися, адже планування — дуже динамічний процес. У будь-який момент може змінитися ситуація на підприємстві, на ринках збуту, загалом в економіці. Будь-які такі зміни вимагатимуть внесення поправок в ті чи інші деталі фінансового плану, інакше втрачається мета планування — прийняття максимально адекватних рішень щодо поточної ситуації.

Необхідно призначити співробітника, відповідального за надання регулярних звітів про виконання фінансового плану керівництву. Якщо фінплан складений на місяць, квартал, рік та ін., то після завершення кожного періоду відповідальний працівник повинен надати звіт для вирішення трьох таких завдань:

 • оцінити наскільки фінансовий план виконаний за попередній період;
 • погодити внесення змін на наступний період планування;
 • ухвалити важливі стратегічні рішення на рівні вищого керівництва для досягнення головної мети роботи — сталий розвиток зі збільшенням прибутку.

Тебе також можуть зацікавіти